Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

10 กริยาวลีของคำว่า Make ที่ไม่ได้แปลว่า ทำ

Posted By bongkot_jara | 09 ต.ค. 62
1,681 Views

  Favorite

Make ที่ทุกคนคุ้นเคยแปลว่า ทำ แต่เมื่อนำมาผสมกับคำอื่นเข้าไป กลายเป็นเปลี่ยนความหมายไปคนละเรื่องกันทีเดียว คำที่ผสมกันแบบนี้เราเรียกว่า Phrasal Verbs หรือ กริยาวลี คือคำกริยาที่ประกอบด้วยคำบุพบทเมื่อรวมกันแล้ว ความหมายจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ลองมาดูกันว่ากริยาวลีของ Make นั้นจะมีอะไรบ้าง


Make away with : ฉก / ขโมยหนีไป

Ex. Thieves made away with all the money in the safe last night.
(พวกโจรโขมยเงินไปทั้งหมดเมื่อคืนที่ผ่านมา)


Make into : แปรรูปเป็น / แปรสภาพเป็น

Ex. The grapes are made into wine.
(องุ่นถูกแปรรูปไปเป็นไวน์)


Make it up to : ชดใช้ให้ ใช้คืน

Ex. Thanks for buying my ticket I'll make it up to you later.
(ขอบใจนะที่ซื้อตั๋วมาให้ แล้วฉันจะใช้คืนเธอรอบหน้า)


Make of : ความคิดเห็นเกี่ยวกับบางคนหรือบางสิ่ง

Ex. What do you make of the new boss?
(คุณคิดว่าเจ้านายคนใหม่เป็นอย่างไรบ้าง)


Make out มีหลายความหมายดังนี้

- Make out (a document) : เขียน เติมข้อความ ลงในเอกสารสำคัญ หรือเอกสารการเงิน

Ex. These cheques may be made out to the Alibaba Company.
(เช็คเหล่านี้น่าจะเขียนสั่งจ่ายบริษัทอาลีบาบา)


- Make out : จัดการ ทำได้

Ex. How's he making out in the new job?
(เขาจัดการกับงานใหม่อย่างไร)


- Make out : แกล้งทำ แสร้งทำ

Ex. She always tried to make out that she loves me so much.
(เธอพยายามเสแสร้งอยู่เรื่อยๆ ว่ารักผมมากเหลือเกิน)


- Make out with someone : มีความสัมพันธ์ทางเพศ

Ex. Boys at that age are only interested in making out with girls.
(เด็กผู้ชายที่ยังอายุแค่นั้นก็สนใจแต่จะมีอะไรกับผู้หญิง)


- Make out : ทำสำเร็จทำให้สมบูรณ์

Ex. The business made out better than expected and profits were slightly up.
(ธุรกิจประสบความสำเร็จกว่าที่คาดไว้ และทำให้ผลกำไรเพิ่มขึ้นได้บ้าง)


- Make out : มองเห็น ระบุได้

Ex. I could make out a dark figure in the twilight.
(ฉันมองเห็นแต่รูปร่างสีทึม ๆ ในช่วงเวลาโพล้เพล้อย่างนี้)


- Make out something/someone : เข้าใจบางอย่างที่ยากซับซ้อน

Ex. I couldn’t make out what he said.
(ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่เขาพูดเลย)


- Make out of : สร้างจาก / ทำด้วย

Ex. The hut was made out of pieces of wood.
(กระท่อมนั้นสร้างจากเศษไม้)


Make over : ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

Ex. They’re going to make over the garage into a guest suite.
(พวกเขากำลังจะปรับปรุงโรงรถให้เป็นห้องพักแขก)


Make over : สร้างภาพลักษณ์ภายนอกใหม่ การเปลี่ยนบางอย่าง เช่นเปลี่ยนทรงผม หรือเสื้อผ้าให้ดูดีขึ้น ทันสมัยมากขึ้น

Ex. He asked the tailor to make over his trousers.
(เขาบอกให้ช่างตัดเสื้อ ช่วยเปลี่ยนทรงกางเกง)


Make up แปลได้หลายความหมายดังนี้

- Make up : ชดเชย ทดแทน

Ex. We will make up the class next week.
(เราจะมาเรียนชดเชยในสัปดาห์หน้า)


- Make up (a story) : สร้าง จินตนาการ กุเรื่อง

Ex. Monkol was a great storyteller and could make up a story on the spot.
(มงคลเป็นนักเล่าเรื่องตัวยง และสามารถกุเรื่องเอาตัวรอดได้เก่ง)


- Make up : ประกอบ เอามารวม

Ex. I can make up a batch of stew in a few minutes, but it will take a few hours to cook.
(ฉันสามารถทำส่วนผสมของสตูได้ใน 2-3 นาที แต่ตอนเคี่ยวมันต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง)


- Make up : แต่งหน้า

Ex. She takes ages to make up in the mornings.
(เธอโตเป็นสาวพอที่จะแต่งหน้าในทุกเช้าแล้ว)


- Make up : แก้ไข /ยกโทษให้ /ทำให้บรรเทา /ผ่อนคลาย

Ex. No amount of money can make up for the death of a child.
(เงินจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเยียวยาการตายของเด็กคนหนึ่งได้)


- Make up (one’s mind) : ตัดสินใจ

Ex. She can't make up her mind which of her many suitors she should marry.
(เธอตัดสินใจไม่ได้ว่าคนที่คือคนที่ใช่ที่จะควรแต่งงานด้วย)


Make way : ก้าวหน้า / รุดหน้า

Ex. The old generation must make way for the new.
(คนรุ่นเก่าต้องถอยเพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ก้าวหน้า)


คำกริยาวลีเหล่านี้ เป็นคำที่เจอบ่อยทั้งในข้อสอบและชีวิตประจำวัน ยังไงก็คงหนีไม่พ้นการท่องจำเพื่อเก็บเข้าเป็นคลังคำในหัวเราของเราค่ะ ค่อย ๆ ท่องไปวันละคำสองคำ รับรองว่าจำได้แน่นอนค่ะ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 1 Followers
  • Follow