Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เผยความคืบหน้าโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา

Posted By มหัทธโน | 11 ก.ย. 62
1,365 Views

  Favorite

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เผยความคืบหน้าโครงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา

 

           นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกา เป็นประธานในการประชุมครั้งที่ 2 กับคณะกรรมการโครงการ อาทิ พระครูปริตรโกศล หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ นางวันทนีย์ วัฒนะ ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ นายสมาน คุณากรไพบูลย์สิริ นายโกวิทย์ จิรชนานนท์ ดร.ศิริพรรณ ตันติวิวัฒนพันธ์ นางสาวสตปิยา เพชรรัตน์ นางปิยรัตน์ จำนงกิจพานิช ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ม.ร.ว.ชฎาทิพย์ ชยางกูร และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

 

          ที่ประชุมได้รับทราบถึงการตอบรับจากสมเด็จพระสังฆนายก ประเทศศรีลังกา ในการมาร่วมงาน พร้อมด้วยพระสงฆ์จากวัดมัลละวัตตะและวัดกัลยาณีพร้อมผู้ติดตาม ส่วนพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมานั้นเป็นพระบรมเกศาธาตุ จากวัดมัลละวัตตะ ซึ่งได้เน้นย้ำเรื่องการรักษาความปลอดภัยพระบรมเกศาธาตุ และการบูชาพระบรมเกศาธาตุตามธรรมเนียมของศรีลังกา

 

          โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” จากวัดมัลละวัตตะ ประเทศศรีลังกามาประดิษฐาน ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ถึง 10 มกราคม 2563 รวมเวลา 32 วัน จัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นการฉลองวาระครบรอบ 266 ปีแห่งพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า 700 ปี ของเถรวาทไทย–ลังกา มาจนถึงปัจจุบัน

แหล่งข้อมูล
มูลนิธิธรรมดี
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 2 Followers
  • Follow