Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การใช้ could เพื่อกล่าวถึงความน่าจะเป็น

Posted By Numfhon | 23 ก.ค. 62
1,420 Views

  Favorite

Could เป็นกริยาช่วย (Modal verb) ที่มีหลายความหมาย เราจำเป็นต้องรู้ว่าสามารถใช้ could ได้เมื่อใดบ้าง เพราะเราคงไม่อยากจสื่อความหมายผิดไป ซึ่งสามารถใช้ could เมื่อ…


บอกความน่าจะเป็น
บอกความสามารถในอดีต
ขออนุญาต
ขอร้องอย่างสุภาพ
ยื่นข้อเสนอ/แนะนำ

ซึ่งครั้งนี้จะขอพูดถึงการใช้ could เพื่อกล่าวถึงความน่าจะเป็นว่ามีหลักการอย่างไรบ้าง


ใช้ could เมื่อต้องการจะบอกว่าเหตุการณ์หนึ่ง ๆ น่าจะเกิดขึ้นหรือไม่น่าจะเกิดขึ้นทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต

could have + V. participle

บอกความน่าจะเป็นในอดีต ใช้เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งที่น่าจะทำในอดีต แต่ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้ว
You could have warned Jenny about her boyfriend! Now they are about to get married. We can’t save our best friend.
(เธอน่าจะเตือนเจนนี่เรื่องแฟนของเขานะ! ตอนนี้พวกเขาจะแต่งงานกันแล้ว เราไม่สามารถช่วยเพื่อนรักของเราได้แล้วล่ะ)

I could have studied hard to get into the X University. It was my dream to study there.
(ฉันน่าจะตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย X มันเป็นความฝันของฉันเลยนะที่จะได้เรียนที่นั่น)


ใช้ could บอกความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต

It could rain today. You should take an umbrella with you.
(วันนี้ฝนอาจจะตกก็ได้นะ เธอควรพกร่มติดตัวไปด้วย)

A: I can’t find my locker keys. Did I lose them again?
    (ฉันหากุญแจล็อคเกอร์ไม่เจอ นี่ฉันทำมันหายอีกแล้วเหรอเนี่ย)
B: It could be at your house. Last time you left it there.
    (มันอาจจะอยู่ที่บ้านเธอก็ได้นะ คราวที่แล้วเธอทิ้งมันไว้ที่นั่นนี่)
A: I hope so.
    (ฉันหวังว่านะ)

C: What If I don’t turn in my homework tomorrow?
    (ถ้าผมไม่ส่งการบ้านพรุ่งนี้ล่ะครับ)
D: You could get zero point. But if you turn it in even you don’t finish it, I could give you a half. So, what do you choose?
    (เธอก็อาจจะได้คะแนนศูนย์ แต่ถ้าเธอส่งมาถึงจะไม่เสร็จก็ตาม ครูอาจจะให้คะแนนครึ่งหนึ่งก็ได้นะ เอาล่ะ...เธอจะเลือกอะไร)
 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Numfhon
  • 0 Followers
  • Follow