Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวกับรูปภาพ

Posted By bongkot_jara | 25 มิ.ย. 62
9,418 Views

  Favorite

คำว่า “รูปภาพ” ในภาษาอังกฤษมีคำเรียกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Photo Picture หรือ Image ซึ่งบางคำก็เป็นคำที่เราใช้ทับศัพท์จนคุ้นเคยไปแล้ววันนี้จะพาไปเจาะลึกคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกับรูปภาพกันว่ามีอะไรบ้าง

 

Photo  ภาพถ่าย มาจากคำว่า Photograph หมายถึงรูปที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูป โดยผู้ที่ถ่ายภาพซึ่งเราเรียกว่า Photographer (ช่างภาพ)

Picture ใช้เรียกรวมทั้งภาพวาด หรือภาพถ่าย ถ้าเป็น Photo ก็คือ Picture ที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูป แต่ Picture อาจจะไม่ใช่ Photo เช่น Picture ที่เป็นเป็นภาพวาดเขียน

Image  คำนี้ใช้ครอบคลุมได้หมดทั้ง Photo และ Picture ซึ่งเป็นได้ทั้งภาพวาด หรือภาพสร้างขึ้นมาจากโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ซึ่งล้วนแล้วเกิดจากจินตนาการ (Imagine)

Draft ภาพร่างต้นแบบ

Outline ภาพร่างลายเส้น

Drawing ภาพวาดลายเส้นที่ลงรายละเอียดแสดงรูปร่าง รูปทรง มิติ บรรยากาศ แสงเงา นิยมใช้ดินสอ หรือปากกาในการวาด

Painting ภาพวาดภาพระบายสี ภาพงานศิลปะ

Portrait ภาพบุคคลเน้นการแสดงสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ความรู้สึกของคนในภาพ สมัยก่อนมักนิยมวาดในแนวตั้ง

Landscape ภาพทิวทัศน์ ป่าไม้ ภูเขา ทะเล ท้องฟ้า หรืออาคารบ้านเรือนในเมือง นิยมวาดในแนวนอน

Illustration ภาพประกอบ ใช้เพื่อให้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้น เป็นภาพที่วาดหรือสร้างขึ้นใหม่

Graphic นิยมใช้ทับศัพท์ว่า กราฟิก เป็นภาพที่สร้างขึ้นใหม่หรือปรับแต่งภาพเดิมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อนำเสนอข้อมูล หรือสื่อความหมายให้ผู้รับสารเข้าใจคำนี้มีที่มาจากภาษากรีก 2 คำ คือ คำว่า Graphikos = การวาดเขียน และคำว่า Graphein = การเขียน

Abstract ภาพศิลปะแบบนามธรรม ภาพที่ใช้สีและลายเส้น สื่ออารมณ์ ความคิด ความรู้สึกภายในใจ

Figure  เป็นภาพประกอบในบทความวิชาการ งานวิจัย เช่น กราฟ ภาพแผนภูมิ ตาราง หรือสมการคณิตศาสตร์

 

มาถึงตอนนี้ น้อง ๆ ก็ได้ทราบความแตกต่างของคำต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ รูปภาพไปเรียบร้อยแล้ว ทีนี้เวลาใช้ก็จะได้เลือกคำได้อย่างถูกต้องกันนะคะ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 14 Followers
  • Follow