Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลงชาติไทย

Posted By bongkot_jara | 22 พ.ค. 62
18,880 Views

  Favorite

“เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย ...”  ประโยคคุ้นหูก่อนจะยืนตรงเคารพธงชาติที่ทุกคนเคยได้ยินกัน ว่าแต่มีใครเคยคิดบ้างไหมคะ ว่าถ้าจะแปลความหมายของเพลงชาติเป็นภาษาอังกฤษเราจะแปลว่าอย่างไรดีวันนี้เรามาลองมาเรียนรู้คำศัพท์จากเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นแปลเป็นอังกฤษกันค่ะ


เพลงชาติไทย (Thai national anthem)

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย : Thailand unites Thai people with flesh and blood.

Flesh and blood (n.) คำนี้ นอกจากจะแปลตามตัวว่า เนื้อและเลือด แล้วยังสามารถแปลว่า ญาติพี่น้องสายเลือดเดียวกัน เลือดเนื้อเชื้อไข ผู้คน หรือเป็นสำนวนแปลว่า มนุษย์ ได้อีกด้วย มักใช้ในเชิงความมีเลือดมีเนื้อ มีอารมณ์ความรู้สึก จับต้องได้ ที่ตรงข้ามกับความเป็นหุ่นยนต์ หรือวิญญาณที่จับต้องไม่ได้
Ex. This decision is not about legal theory, it's about flesh and blood, about boys and girls who deserve a decent education.
(การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับทฤษฎีทางกฏหมาย แต่เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ เป็นเรื่องการที่เด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเป็นผู้สมควรได้รับการศึกษาที่เหมาะสม)


เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน : It is land of Thailand belongs to the Thais.

Belongs to (Phrv.) คำนี้เป็นคำกริยาวลี  แปลว่า เป็นของ
Ex. This book belongs to Sarah.
(หนังสือเล่มนี้เป็นของซาร่า)

Ex. Iceland used to belong to Denmark.
(ประเทศไอซ์แลนด์เลยเป็นของประเทศเดนมาร์กมาก่อน)

Note : กริยาวลี (Phrasal verb) คือกลุ่มคำกริยาที่ประกอบไปด้วย คำกริยา (verb) และคำบุพบท (preposition) เมื่อรวมกันแล้วความหมายมักจะเปลี่ยนไปจากเดิม


อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล : Long maintained its independence.

Maintained (V.) คำนี้มีความหมายว่า รักษาไว้ ดำรงไว้ ให้คงอยู่ หรือการบำรุงรักษา
Ex. The troops maintained their ground.
(กองทหารตรึงกำลังรักษาพื้นที่ของพวกเขาไว้)

Independence (N) ความเป็นอิสระ เอกราช อิสรภาพ
Ex. India gained independence from Britain in 1947.
(อินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 1974)


ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี : Because the Thais unite together.

Unite (V.) รวมกัน
Ex. The thirteen American colonies united to form a new nation.
(อาณานิคมของชาวอเมริกันทั้ง 13 แห่ง รวมตัวกันจัดตั้งขึ้นเป็นประเทศใหม่)


ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด : Thais are peace-loving, but do not fear to fight.

Peace-loving (N.) ความรักสงบ รักสันติภาพ
Ex. He tried to project Thailand as a peace-loving nation.
(เขาพยายามทำให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสงบ)


เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ : They will never let anyone threaten their sovereignty.

Threaten (V.) ข่มขู่ คุกคาม     
Ex. They threatened to kill him unless he did as they asked.
(พวกมันขู่ว่าจะฆ่าเขาเว้นซะแต่ว่าเขาจะทำอย่างที่มันบอก)

Sovereignty (N.) อำนาจอธิปไตย ความเป็นเอกราช
Ex. We must pay attention to the fact that no nation claimed sovereignty over this region.
(เราต้องตระหนักในข้อเท็จจริงที่ว่า ไม่มีประเทศไหนจะอ้างสิทธิ์อธิปไตยในภูมิภาคนี้ได้)


สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี : Sacrificing every drop of their blood for the nation.

Sacrifice (V.) เสียสละ พลี อุทิศให้
Ex. Parents often make sacrifices to give a good education to their children.
(พ่อแม่เสียสละเพื่อให้การศึกษาที่ดีแก่ลูกของพวกเขาเสมอ)


เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย : Hail the nation of Thailand, long last the victory, Hurrah.[ Cheers]

Hail (V.) มีความหมายว่า ร้องทัก โห่ร้องยินดี อวยชัย
Ex. You're expected to hail it as a triumph.
(คุณถูกคาดหมายว่าจะได้รับการต้อนรับเฉลิมฉลองชัยชนะ)

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 14 Followers
  • Follow