Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ความทรงจำ คือ รากฐานสำคัญของชีวิตลูก

Posted By สุภาพรรณ ศรีสุข | 30 เม.ย. 62
460 Views

  Favorite

ในช่วงวัยเด็ก ถือเป็นเป็นช่วงที่สำคัญของการสร้างบุคลิก สร้างพื้นฐานการเรียนรู้ และสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางจิตใจ ซึ่งสิ่งสำคัญที่จะช่วยสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีให้กับลูกก็คือ การสร้างความทรงจำที่ดีให้กับลูก

 

เพราะประสบการณ์ที่ดีในวัยเด็ก จะสร้างความทรงจำที่ดีที่จะช่วยต่อยอดกระบวนการเรียนรู้ และสร้างระบบการคิดเชื่อมโยงในเรื่องต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

 

ภาพ : Shutterstock

 

การสร้างความทรงจำในวัยทารก

ในวัยทารก การดูแลและกระตุ้นให้ลูกเกิดความทรงจำต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เริ่มจากการกระตุ้นให้ลูกได้มีกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 6 คือ รับภาพผ่านดวงตา รับเสียงผ่านหู รับกลิ่นผ่านจมูก รับรสผ่านลิ้น รับความรู้สึกต่าง ๆ ผ่านผิวหนัง และมีระบบรับสัมผัสภายในร่างกายและความรู้สึกของลูกเอง เมื่อลูกเกิดกระบวนการเหล่านี้อย่างครบถ้วน กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้น ลูกจะเกิดการซึมซับข้อมูลต่าง ๆ รอบตัวไปบันทึกเป็นความทรงจำ และเก็บเป็นพื้นฐานการเรียนรู้และนำไปต่อยอดได้เมื่อเข้าสู่ช่วงที่เหมาะสม เมื่อมีข้อมูลเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น ดังนั้นสิ่งสำคัญในช่วงวัยนี้ คือการที่พ่อแม่ควรให้ความใกล้ชิด ให้ความอบอุ่น สร้างสัมพันธภาพที่ดีให้กับลูก

การสร้างความทรงจำในวัยเด็ก

เมื่อลูกเริ่มโตขึ้น (อายุ 2-5 ปี) ความสามารถในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น ลูกจะเริ่มมีความสามารถในการเข้าใจสัญลักษณ์ของสิ่งรอบตัวพอสมควร และมีความทรงจำเพิ่มพูนมากขึ้น ๆ การสร้างความทรงจำจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวนี้เอง ที่จะช่วยส่งเสริมให้ลูกเกิดพัฒนาการทางด้านภาษา เมื่อลูกมีความเข้าใจ สื่อสารคำพูดต่าง ๆ ได้มาก ก็จะมีข้อมูลในความทรงจำมากเท่านั้น เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในช่วงวัยนี้ คือการที่พ่อแม่หมั่นพาลูกออกไปสร้างประสบการณ์ และทำกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายและรอบด้านให้กับลูก

 

เพราะสมองของลูก ทำงานอย่างเป็นระบบโดยการส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ สมองที่กำลังเติบโต จะเริ่มเปิดรับสิ่งเร้าต่าง ๆ และอ่อนไหวต่อสิ่งต่าง ๆ เพื่อเอามาจัดเก็บเป็นข้อมูล ดังนั้นการที่พ่อแม่สร้างความทรงจำที่ดีให้กับลูก เท่ากับเป็นการสร้างฐานข้อมูลที่ดี ที่จะช่วยให้สมองของลูกสามารถนำไปใช้ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้ในอนาคต

 

 

สุภาพรรณ ศรีสุข (ครูแหม่ม)
ที่ปรึกษาวิชาการ โรงเรียนศิลปพัฒนาการสมองเด็ก K.D.S.

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • สุภาพรรณ ศรีสุข
  • 0 Followers
  • Follow