Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

สรุปการเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษ

Posted By Tong_Anusorn | 13 มี.ค. 62
9,000 Views

  Favorite

หลายคนมักสับสนกับการเรียงลำดับคำ หรือ word order ในภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีคำคุณศัพท์ (adjective) หลายตัวมาวางขยายอยู่หน้าคำนาม (noun) น้อง ๆ อาจจะงงว่าคำคุณศัพท์คำไหนควรจะอยู่ก่อน คำไหนควรจะอยู่หลัง เราจึงจะนำกฎมาสรุปง่าย ๆ ให้น้อง ๆ ได้จำไปใช้กันดังนี้


การเรียงลำดับคำในภาษาอังกฤษ    

ลำดับที่ 1   Pointing word ได้แก่คำ 3 ประเภท คือ
Articles
เช่น a, an, the
Demonstrative Adjectives เช่น this, that, these, those
Possessive Adjectives เช่น my, your, her, his


ลำดับที่ 2  Quantity ได้แก่คำ 3 ประเภท คือ

Ordinal number เช่น first, second, third
Cardinal number เช่น two, three, four
Indefinite adjectives เช่น some, many, few, a lot of


ลำดับที่ 3  Size คือ คำที่แสดงถึงขนาด เช่น small, big, large, tall

ลำดับที่ 4  Quality คือ คำที่ บอกคุณภาพของสิ่งนั้น เช่น good, beautiful, bad
ลำดับที่ 5  Color คือ คำที่บอกถึงสี เช่น black, white, blue
ลำดับที่ 6  Nationality คือ คำที่บอกสัญชาติ เช่น Thai, French, German
ลำดับที่ 7  Material คือ คำที่บอกถึงชนิดของวัสดุ เช่น leather, silk, cotton
ลำดับที่ 8  Noun คือ คำนามที่เรากล่าวถึง เช่น car, purse, shirt

ตัวอย่างการเรียงประโยค
These two big beautiful black French leather belts.

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Tong_Anusorn
  • 4 Followers
  • Follow