Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

Posted By Numfhon | 09 มี.ค. 62
4,527 Views

  Favorite

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะเป็นวันเลือกตั้งแล้ว เราคนไทยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้กำลังจะมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มุ่งไปข้างหน้า และในวันนี้เราจะมาพัฒนาตัวเองกันก่อนที่จะได้ไปเลือกตั้ง มาเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกันเลย!


คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คำศัพท์

ความหมาย

ตัวอย่างประโยค

ballot box (n.)

  หีบใส่บัตรลงคะแนน

  People places their voting paper in a ballot box.
  (ประชาชนหย่อนบัตรลงคะแนนลงในหีบบัตรลงคะแนน)

campaign (n.), (v.)

  (n.) การรณรงค์, การหาเสียง
  (v.) รณรงค์, หาเสียง

  The Government is planning several campaigns to encourage people to vote.
  (รัฐบาลกำลังวางแผนรณรงค์หลายโครงการเพื่อให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง)

candidate (n.)

  ผู้ท้าชิง, ผู้สมัคร, ผู้เข้าแข่งขัน

  Tom Eton, the candidate from the A party is still leading in the polls.

  (ทอม อีตัน ผู้สมัครจากพรรค A ยังมีคะแนนนำในการสำรวจจากหลาย ๆ สำนัก)

citizen (n.)

  ประชาชน, พลเมือง

  Every citizen should uphold the constitution.

  (ประชาชนทุกคนควรสนับสนุนรัฐธรรมนูญ)

constitution (n.)

  รัฐธรรมนูญ

debate (n.)

  การโต้วาที, การถกเถียง, การอภิปราย

  This debate has been going for several hours without reaching a conclusion.

  (การอภิปรายในครั้งนี้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว โดยที่ยังไม่ถึงการสรุปผลเลย)

democracy (n.)

  การปกครองระบอบประชาธิปไตย

  A strong opposition is vital to a healthy democracy
  (ฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งมีความสำคัญมากต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์)

election (n.)

  การเลือกตั้ง

  There are ten candidates standing in the election.
  (ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครทั้งหมด 10 คน)

elector (n.)

  ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

  You can check the list of elector on the website.
  (คุณสามารถตรวจสอบรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ในเว็บไซต์)

exit poll (n.)

  การหยั่งเสียงเลือกตั้งจากผู้ใช้สิทธิ์แล้ว

  From several exit polls showed 51 percent voted for A and 49 percent voted for B.
  (จากผลสำรวจผู้ที่เลือกตั้งแล้ว พบว่า 51 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ A และอีก 49 เปอร์เซ็นลงคะแนนให้กับ B)

majority (n.)

  ส่วนใหญ่, เสียงข้างมาก

  The committee usually takes decisions by majority vote.
  (เหล่าคณะกรรมการมักตัดสินใจโดยใช้เสียงข้างมาก)

minority (n.)

  ส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย

  Boys are in the minority at the dance class.
  (มีเด็กผู้ชายเป็นส่วนน้อยในชั้นเรียนวิชาการเต้น)

platform (n.)

  คำแถลงการณ์, นโยบายพรรคที่แถลงก่อนการเลือกตั้ง

  We campaigned on a platform of low taxation.
  (พวกเรารณรงค์นโยบายเกี่ยวกับการลดการจัดเก็บภาษี)

policy (n.)

  นโยบาย

  The government is campaigning a policy of stopping sexual harassment.
  (รัฐบาลกำลังรณรงค์นโยบายที่เกี่ยวกับการหยุดยั้งการคุกคามทางเพศ)

political party (n.)

  พรรคการเมือง

  I don't belong to any political party at all.
  (ฉันไม่ได้อยู่ในพรรคการเมืองใดทั้งสิ้น)

politician (n.)

  นักการเมือง

  He is a highly ambitious politician.
  (เขาเป็นนักการเมืองที่มีความทะเยอทะยานสูง)

poll (n.)

  การสำรวจความคิดเห็นจากคนจำนวนมาก, ผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้ง

  The latest opinion poll shows that the president's popularity has decreased.
  (ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดออกมาว่าความนิยมของประธานาธิบดีนั้นลดลง)

representative (n.)

  ตัวแทน, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

  He is the only representative from this area.
  (เขาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียงคนเดียวในพื้นที่นี้)

senator (n.)

  วุฒิสมาชิก

  The senator discussed with the President about the new policy.
  (เหล่าวุฒิสมาชิกได้ร่วมอภิปรายกับประธานาธิบดีเกี่ยวกับนโยบายใหม่)

speech (n.)

  การกล่าวสุนทรพจน์, การปราศรัย

  Speech is the fastest method of communication between people.
  (การกล่าวสุนทรพจน์เป็นวิธีการสื่อสารระหว่างผู้คนที่เร็วที่สุด)

vote (n.) (v.)

  (n.) การลงคะแนนเสียง
  (v.) ลงคะแนน

  The X party gained over 50% of the vote.
  (พรรคการเมือง X ได้รับคะแนนเสียงมากกว่า 50 เปอร์เซ็น)

 

อย่าลืมทบทวนคำศัพท์เหล่านี้และนำไปใช้จริงนะคะ เพราะจะช่วยให้จำคำศัพท์ได้แบบไม่ต้องท่อง และที่สำคัญ 24 มีนาคม 2562 นี้ อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะ

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Numfhon
  • 4 Followers
  • Follow