Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) สร้างนักเรียนด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21

Posted By Plook Parenting | 10 ก.พ. 62
801 Views

  Favorite

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut's International Demonstration School - KMIDS) โรงเรียนนานาชาติสายวิทยาศาสตร์ภายใต้สังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการผลิตนวัตกรรมชั้นยอดเป็นทุนเดิม มีความมุ่งหวังให้โรงเรียนเป็นแล็บวิจัย ที่จะสร้างนักเรียนที่มีคุณภาพ มีคุณสมบัติ มีความพร้อมที่จะศึกษาต่อ และเติบโตเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชาติและโลก

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้ากล่าวว่า " โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) เราใช้หลักสูตรและระบบการศึกษาอิงมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ผสมผสานกับหลักสูตรไทย ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างนักเรียนที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 พร้อมกับคุณสมบัติความเป็นผู้นำในระดับนานาชาติ"

 

 

ทางโรงเรียนได้จัดงานเปิดบ้าน "KMIDS OPEN HOUSE 2019" ขึ้น เพื่อแนะนำหลักสูตร ให้ผู้ปกครองได้พูดคุยกับครูชาวต่างชาติ ที่มีประสบการณ์ในการสอน จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลก อาทิ MIT, Harvard, UCLA, U of Glasgow, Columbia University เป็นต้น รวมถึงจะได้สัมผัสกับการนำเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เช่น STEM With ROBOTICS จาก Carnegie Mellon University พร้อมการเปิดตัวหุ่นยนต์แขนกล DOBOT MAGICIAN (Robotic Arms) ที่ทางโรงเรียนนำมาใช้เป็นเครื่องมือและสื่อการสอนนักเรียน ซึ่งกระบวนการระหว่างการพัฒนาหุ่นยนต์จะช่วยฝึกให้สามารถทำงานได้หลากหลาย ได้ฝึกทักษะที่จำเป็นต่ออนาคต ทำให้นักเรียนเห็นโอกาสที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะทำให้นักเรียนกลายเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต

 

 

และการที่ KMIDS อยู่ภายใต้สังกัดสถาบันฯ ลาดกระบังยังทำให้ได้รับความร่วมมือจากทางคณะต่าง ๆ โดยมีการทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ และคณะแพทยศาสตร์ โดยทางคณะยังได้ให้โควตาในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษากว่า 100 ที่นั่ง

 

 

ผลงานโดดเด่น

นักเรียนของโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ได้เข้าร่วมแข่นขัน World Robot Olympiad (WRO) หรือการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ เป็นการแข่งขันในด้านการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ รวมถึงการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ โดยในปี 2017 โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติ 6 ทีม ได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 และได้ส่งตัวแทนไปแข่งในระดับนานาชาติทั้งหมด 2 ทีม สำหรับปี 2018 ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันในหัวข้อ Food Matters ได้ส่งทีมเข้าแข่งขัน 9 ทีม ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 ทีมจากประเภทต่าง ๆ แต่มีเพียง 3 ทีมเท่านั้นซึ่งได้เข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่งทีม KMIDS_Your pace or mine? ได้ชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category) ระดับ Senior ในระดับประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก 3 คน ได้แก่ ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (Nano) , พสิษฐ์ รัตนพันธุ์ศรี (Ken)  และณัฐชยา หงส์ศรีทอง (Ploy)

 

 

ณจรีย์ จันทร์เจิดศักดิ์ (Nano) นักเรียนระดับชั้นเกรด 11 ตัวแทนทีมชนะเลิศได้อธิบายแนวคิดของหุ่นยนต์ว่าสร้างขึ้นโดยมุ่งเน้นไปในเรื่องของการปรับปรุงคุณค่าอาหารในอนาคต และพบว่า สไปรูรีน่า เป็นสาหร่ายที่ทางองค์การสหประชาชาติบอกว่าเป็นอาหารแห่งอนาคต เพราะมีสารอาหารที่มีคุณค่าสูงมาก และมีโปรตีนเทียบเท่าหรือสูงกว่าเนื้อสัตว์บางชนิด แม้ว่าปัจจุบันจะมีฟาร์มผลิตอยู่แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคนเป็นหลัก ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดูแลส่งผลให้คุณค่าต่ำลง ทีมจึงสร้างหุ่นยนต์แขนกล ที่เคลื่อนไปตามแกนบนโหลปลูกสาหร่าย คอยตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมของน้ำ และเก็บเกี่ยวสาหร่ายด้วยการดูดน้ำมากรองสาหร่ายออกเมื่อครบระยะเติบโตที่เหมาะสม ก่อนจะส่งไปล้างทำความสะอาดของเหลวที่มีสภาพเบสสูงเพื่อให้คนกินได้ จากนั้นเครื่องจะดูดน้ำที่ผ่านการกรองกลับไปที่โหล เติมหัวเชื้อสาหร่าย เติมสารอาหารรอให้สาหร่ายเติบโตและย้อนกลับไปสู่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวอีกครั้ง นี่ืคือที่มาของการคิดค้นและได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากเรื่องของวิชาการแล้ว โรงเรียนยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้นักเรียนมีภาวะผู้นำ มีความอดทน ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง นับว่าเป็นการลงทุนให้กับลูกรักที่คุ้มค่าที่สุด ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ โดยโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (KMIDS) มุ่งหวังเดินหน้าและพัฒนานักเรียนและโรงเรียน ให้ดีมีคุณภาพก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด "ค้นพบชีวิต ค้นพบอนาคต" Discover Life Discover Future

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้ www.kmids.ac.th

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 0 Followers
  • Follow