Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา รำลึก 101 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภทฺโท

Posted By มหัทธโน | 07 ม.ค. 62
3,123 Views

  Favorite

ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา รำลึก 101 ปี ชาตกาล หลวงปู่ชา สุภทฺโท 

 

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด เป็น "อาจริยบูชารำลึก พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)" ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม เป็นประจำทุกปี  โดยมีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาร่วมปฏิบัติธรรมจำนวนมาก

 

และจะมีพระอาจารย์จากวัดต่าง ๆ เมตตามาแสดงธรรมเทศนานับร้อยรูป โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก จะมีพระอาจารย์จากวัดต่าง ๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน

 

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม

 

กำหนดการงานปฏิบัติธรรมอาจาริยบูชา วัดหนองป่าพง ประจำปี 2562

 

ระหว่างวันที่ 12-17 มกราคม ของทุกปี วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ โดยมีพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนาโดยครูบาอาจารย์จากวัดสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา : สามเณรปลูกปัญญาธรรม

 

โดยเฉพาะในวันที่ 16 มกราคม อันเป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อชา จะถือเนสัชชิก

จะมีพระอาจารย์จากวัดต่างๆ เวียนกันมาแสดงธรรมให้ฟังตลอดคืน ตามกำหนดการ ดังนี้

 

วันที่ 12 มกราคม 2562

เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าที่พักที่จัดให้ พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
เวลา 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย และสรงนํ้า อาบนํ้า 
เวลา 16.00 น. ฉันนํ้าปานะ และเดินจงกรม 
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
เวลา 21.00 น. สมาทานศีล 8 และฟังพระธรรมเทศนา 
เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

 

วันที่ 13-15 มกราคม 2562

เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน 
เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. อุบาสก-อุบาสิกา เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร 
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน 
เวลา 12.00 น. พักผ่อน
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
- พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ 
- อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา

เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 15.00 น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 16.00 น. รวมกันเดินจงกรม
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย
 

ที่้มา : วัดหนองป่าพง เฟซบุ๊กวันที่ 16 มกราคม 2562

เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน 
เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 06.00 น. อุบาสกอุบาสิกา เดินจงกรม
เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร 
เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน 
เวลา 12.00 น. พักผ่อน
เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
- พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ 
- อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา 
เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา

เวลา 15.00 น. รวมจัดแถวพร้อมเพรียงกัน (พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน) เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณร ทำประทักษิณรอบเจดีย์
กล่าวคำถวายสักการะ เสร็จแล้ว ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ 
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

 

วันที่ 17 มกราคม 2562

เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
เวลา 08.00 น. ทำพิธีถวายเครื่องสักการะ แด่พระโพธิญาณเถระ กล่าวถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกันกลับอาวาส

 

ระเบียบข้อปฏิบัติการออกโรงทานประจําปี 2562

- ห้ามซื้อขายภายในบริเวณเขตวัด
- ห้ามบริจาคและเรี่ยไรเงินภายในบริเวณเขตวัด ให้บริจาคได้ที่กองอํานวยการหลังพิพิธภัณฑ์เท่านั้น
- ผู้ที่จะจัดทําโรงทานให้ลงทะเบียนที่จุดประสานงานโรงทานหน้าพิพิธภัณฑ์ 
- โรงทานหยุดปรุงอาหารตั้งแต่เวลา 18.00 น และบริการแจกทานจนเสร็จห้ามเกิน 19.00 น.
- ขอความร่วมมือโรงทานติดแผ่นป้ายชื่อโรงทานหรือชื่อวัดสาขา ขนาดไม่เกิน 1 X 2 เมตร 
- วันที่ 16 มกราคม โรงทานปิดแจกทานตั้งแต่เวลา 11.00 น. เพื่อทําประทักษิณรอบเจดีย์ (ไม่มีโรงทานจรตามมติที่ประชุมสงฆ์) 
- ขอความร่วมมืองดใช้โฟมใส่อาหารแจกทาน ควรใช้ใบตองหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายแทน
- ขอความร่วมมือโรงทานงดใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่องจากจะทําให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องและดับ
- ขอความร่วมมือโรงทานตอนเช้า แจกทานให้ผู้ปฏิบัติธรรม (ชุดขาว) ได้เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

 

ลงทะเบียนโรงทาน ติดต่อ

1. แม่อรดี (บุ๋มบิ๋ม) โทร.062-1203396
2. แม่กุหลาบ (นาง) โทร.087-2611061
3. แม่สุรีย์รัตน์ (อ้อย) โทร.082-7458033

 

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow