Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การหักเหของแสง

Posted By Thananthorn | 28 ธ.ค. 61
49,534 Views

  Favorite

แสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งมีสมบัติทั่วไป 4 อย่างคือ การเลี้ยวเบน การแทรกสอด การสะท้อน และการหักเห ซึ่งการหักเหของแสงนี้เองที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์หลาย ๆ อย่าง เช่น มิราจ (Mirage) หรือความระยิบระยับของเพชรที่เจียระไนแล้ว


การหักเหของแสงเกิดจากการที่คลื่นแสงเดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า มุมหักเหของแสง ยกตัวอย่างเช่น ในการเจียระไนเพชรหรือพลอยต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน ก็อาศัยหลักการหักเหที่มีเหลี่ยมมุมของอัญมณีมาช่วยในการหักเหแสง ทำให้เกิดความระยิบระยับแวววาวสวยงามนั่นเอง แต่มุมของการหักเหนี้ตามหลักทั่วไปแล้วเราสามารถวัดได้จากแนวเส้นตั้งฉากพื้นผิวของรอยต่อสสาร ตามรูป

ภาพ : Thananthorn

 

จากรูปเป็นตัวอย่างของสสารที่มีความโปร่งใส และมีความหนาแน่นแตกต่างกัน 2 ชนิด คือ อากาศและน้ำ เส้นแนวตั้งฉากจึงหมายถึง เส้นที่ตั้งฉากกับรอยต่อของสสารทั้งสองชนิด

และเมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่ำไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงกว่า แสงจะหักเหเข้าหาเส้นตั้งฉาก

ภาพ : Thananthorn

 

แต่เมื่อแสงเดินทางผ่านตัวกลางจากตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูงไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่ำกว่า แสงจะหักเหโดยเบนออกจากเส้นตั้งฉาก

ภาพ : Thananthorn

 

ในกรณีที่การเดินทางของคลื่นแสงที่เดินทางผ่านตัวกลางที่มีความหนาแน่นสูง ไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นต่ำกว่านี้ เมื่อมุมตกกระทบมีค่ามากจนกระทั่งทำให้มุมหักเหตั้งฉากไปกับเส้นแนวตั้งฉาก หรือขนานไปกับรอยต่อของผิวสัมผัส จะเรียกมุมตกกระทบนั้นว่ามุมวิกฤติ

ภาพ : Thananthorn

 

เมื่อใดก็ตามที่แหล่งกำเนิดแสง ส่องแสงกระทบกับตัวกลางที่มีรอยต่อของความหนาแน่นที่แตกต่างกันดังนี้ แล้วทำมุมมากกว่ามุมวิกฤตินี้ จะทำให้แสงสะท้อนกลับหมด เช่น กรณีที่การเปิดไฟไว้ใต้สระว่ายน้ำ การเกิดรุ้ง ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่ามิราจ (Mirage) หรือการมองเห็นการสะท้อนกลับหมดของแสงตามพื้นเวลาอากาศร้อน เป็นต้น

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง
- รู้จักกับเลนส์นูนและเลนส์เว้า
- ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการหักเหของแสง

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Thananthorn
  • 4 Followers
  • Follow