Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ลิลิตพระลอ 2019 ละครเวที โดย มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์

Posted By Plook News | 06 ธ.ค. 61
906 Views

  Favorite

 

“เสียงลือเสียงเล่า อ้าง อัน ใด พี่เอย

เสียงย่อมยอยศใคร ทั่วหล้า สองเขือพี่หลับใหล ลืมตื่น ฤๅพี่ สองพี่คิดเองอ้า อย่า ได้ถามเผือฯ”
 

โคลงสี่สุภาพ วรรคทองจากลิลิตพระลอ ต้นแบบในการเรียนการสอนวิชาวรรณคดีไทยในทุกยุค ทุกสมัย ลิลิตพระลอ... คุณ ค่า และ การเดินทางจากวรรณคดีโบราณสู่การสร้างสรรค์ละครร่วมสมัยสไตล์ภัทราวดี
 


“ลิลิตพระลอ” ได้รับการยกย่องจาก “วรรณคดีส โมสร” เมื่อ ปี พ.ศ. 2459 ให้เป็น “ยอดแห่ง ลิลิตของไทย” เป็น วรรณคดีที่มีบทบาท สําคัญในวงการการศึกษาด้านวรรณคดีไทยในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาเอก ด้วยเรื่องราวโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่แฝงด้วยแง่คิดถึงสัจธรรมของชีวิต บรรจงแต่งขึ้นด้วยกวีโวหารที่ประณีตงดงาม ซึ่งสันนิษฐานว่า ประพันธ์ขึ้นในสมัยกรุงศรี อยุธยาตอนต้น ต่อ มาในยุคสมัย ต่าง ๆ ได้มีการนําเนื้อหาไปทําเป็นการแสดง แต่งคําร้อง ใส่ทำนอง โดยมีบทเพลงที่เป็นที่รู้จักมากมาย อาทิ เพลงลาวสมเด็จที่กล่าวถึงพระลอ, เพลงลาวเสี่ยงเทียนที่กล่าวชมโฉมพระเพื่อนพระแพง, เพลงลาวครวญ พระลอคร่ําครวญถึงแม่ที่ริมฝั่ง แม่น้ำกาหลง, เพลงระบําไก่(สร้อยแสงแดง) ฯลฯ

ลิลิตพระลอ เคยมีผู้นำมาประยุกต์ทําเป็น ละครหลายครั้ง โดยใช้ชื่อต่างกันไป เช่น บทละครเรื่อง พระลอนรลักษณ์ พระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ บทละครเรื่องพระลอ สํานวนเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ และ บทละคร เรื่องพระลอ พระนิพ นธ์ในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พ งศ์ และ แม้แต่นักเขียนชื่อดังในสมัยปัจจุบัน เช่น ทมยันตี ก็ได้นํามาถ่ายทอดเป็นนิยายชื่อ รักที่ต้องมนตรา

ในปี พ.ศ. 2526 คุณ ภัทราวดี มีชูธน ได้นำพระลอมาสร้างเป็น ละครเวทีครั้งแรก โดยได้จัดแสดงขึ้นที่ หอศิลป์พีระศรี โดยมีนักแสดงนํา ได้แก่ คุณดิลก ทองวัฒนา และคุณธัญญา โสภณ โดยรับบทนางลักษณวดี ซึ่งเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตการแสดงของเธอ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 คุณภัทราวดี มีชูธน ได้สร้างสรรค์วรรณคดีเรื่องนี้อีกครั้งในรูป แบบละครเพลงร่วมสมัย เรื่อง ร.รัก ล.ลิลิต ลิลิต พระลอ โดยได้นําเสนอความไพเราะของโคลงกลอนโบราณ ผ่านละครแบบร่วมสมัยที่น่า สนใจเข้าใจง่ายสําหรับคนในยุค ปัจจุบัน ทําให้วรรณคดีที่ทรงคุณค่า ได้รับการเผยแพร่ไปในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผู้สนใจชมการแสดงจํานวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และได้รับเชิญ ไปแสดงผลงานที่ ต่างเมือง อาทิ นิวยอร์ค, วอชิงตัน ดีซี, ชิคาโก, ฮูสตัน, ซานฟรานซิสโก และ อีกหลายเมืองใหญ่ทั้งในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา

มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูป ถัมภ์ ๖๙/๑ ซ.วัด ระฆัง อ.อรุณ อัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อ ย กทม. ๑๐๗๐๐

เพื่อส่งเสริมให้วรรณคดีไทยเรื่องนี้เป็น ที่รู้จักในหมู่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างชาติ มูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูป ถัมภ์ ได้จัดทําละครเวทีเรื่อง ลิลิตพระลอ 2019 ขึ้น ในรูป แบบละครเวทีร่วมสมัย นําเสนอโดยการอ่านโคลง กลอน อย่างมีสีสัน ประกอบด้วยเสียงดนตรี โดยเฉพาะไวโอลิน เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีไฟฟ้า และเสียงขับร้องโดยมีการวิเคราะห์ และเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ปัจจุบัน สอดแทรกอุทาหรณ์สอนใจ ปลูก ฝังความรักใคร่ในเพลงไทย ประวัติศาสตร์ และหลัก ธรรม โดยผสมผสานภาษาอังกฤษเข้าไปในการแสดงเพื่อให้ชาวต่างประเทศสามารถเข้าใจได้

ลิลิตพระลอ 2019 เป็นผลงานการกํากับการแสดงและร่วมแสดง โดย ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ประจําปี 2557 ร่วมแสดงโดยศิลปินมืออาชีพที่มีผลงานระดับนานาชาติทั้งชาวไทย และ ต่างชาติ หลากหลายสาขา ทั้ง นักร้อง นักดนตรี นักแสดง นักกายกรรม อาทิ เก่ง ธชย ประทุมวรรณ , เล้ง ราชนิกร ควบคุม ดนตรี โดย อานันท์ นาคคง และนักไวโอลินรับเชิญจากประเทศสหรัฐอเมริกา Kyle Dillingham ออกแบบเครื่องแต่งกายโดย สมชาย แก้วทอง ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (การออกแบบแฟชั่น) ประจําปี พ.ศ. 2560

รอบการแสดง : โรงละครแห่งชาติ จ.กรุง เทพมหานคร วัน ศุก ร์ท ี่ 11 มกราคม รอบเวลา 14.00 น. และ 20.00 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม รอบเวลา 14.00 น. และ 20.00 น. วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม รอบเวลา 14.00 น. และ 20.00 น.

โรงละครวิกหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันศุกร์ที่ 18 มกราคม รอบเวลา 14.00 และ 20.00 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม รอบเวลา 20.00 น.

ติดต่อสอบถามและจองบัตร : สํารองบัตรการแสดง THAITICKETMAJOR 02-2623456

Tel : 032-827814, 065-792-9493  Line : @vichuahin

และจุดจําหน่ายบัตรที่โรงละครแห่งชาติ (เฉพาะรอบการแสดงที่กรุง เทพฯ) สํารองบัตรเป็นหมู่คณะ

Tel : 065-792-9493

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook News
  • 0 Followers
  • Follow