Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เทคนิคพิชิตข้อสอบ IELTS Listening

Posted By Tong_Anusorn | 05 ต.ค. 61
3,406 Views

  Favorite

การสอบ IELTS Listening ใช้เวลา 30 นาที ประกอบไปด้วย 4 ส่วนย่อย โดยความยากจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย ๆ เมื่อจบในส่วนของการฟัง ผู้สอบจะมีเวลาอีก 10 นาทีในการย้ายคำตอบไปยังกระดาษคำตอบ


4 ส่วนย่อยของการสอบ IELTS Listening ประกอบไปด้วย

ส่วนที่ 1 – เป็นบทสนทนาระหว่างคนสองคนเกี่ยวกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน เช่น การเปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคาร
ส่วนที่ 2 – เป็นการพูดคนเดียว โดยอาจเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุม
ส่วนที่ 3 –  เป็นการสนทนาซึ่งอาจจะเป็นการสนทนาระหว่าง 2 คน หรือมากกว่านั้น ซึ่งเนื้อหาโดยมากจะเกี่ยวกับการศึกษา หรือการฝึกอบรม
ส่วนที่ 4 – เป็นการพูดคนเดียวในหัวข้อด้านวิชาการ เช่น การบรรยายของอาจารย์ในห้องเรียน


รูปแบบคำถามของ IELTS Listening มีหลากหลายมาก อาทิ

- multiple choice (คำถามปรนัย)
- short answer (ให้ตอบแบบสั้น ๆ)
- sentence completion (เติมประโยคให้สมบูรณ์)
- chart completion (เติมตารางให้สมบูรณ์)
- graph (กราฟ)
- tables (ตาราง)
- making notes (จดบันทึก)
- summarizing (ย่อความ)
- labeling diagrams
- plans, and maps (ติดป้าย แผนภาพ แผนผัง และแผนที่)
- classification (การจัดหมวดหมู่)
- matching (จับคู่)
- selecting from a list (เลือกจากบัญชีรายชื่อ)


ข้อพึงระวังในการทำข้อสอบ IELTS Listening มีดังต่อไปนี้

1. ผู้สอบต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราได้ใส่คำตอบลงไปในการะดาษคำตอบครบทั้ง 40 ข้อ และใส่ลงไปอย่างถูกต้อง ไม่สลับข้อกัน
2. อ่านคำถามให้ดีว่าให้เติมคำตอบแบบไหน เพราะคำถามในแต่ละส่วนจะไม่เหมือนกัน
3. ตรวจสอบการใช้หลักไวยากรณ์ (grammar) ในการเขียนตอบดูให้ดี เช่น การผัน verb ให้ถูกต้องตาม tense การใช้ article (a, an, the) เป็นต้น
3. เช็คตัวสะกด (spelling) ดูให้ดี เพราะการสะกดผิดจะทำให้ถูกหักคะแนนไปโดยไม่จำเป็น
4. นอกจากนี้ ลายมือก็เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะบางครั้งลายมือที่อ่านยากก็อาจทำให้ Examiner อ่านไม่ออก หรือเข้าใจว่าผู้สอบสะกดคำนั้นๆ ผิดได้  

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Tong_Anusorn
  • 4 Followers
  • Follow