Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เมื่อธรรมะเปลี่ยนชีวิต ... สิ่งที่เห็นผลจริง จากการสอนแบบ ธรรมนำทาง จากสามเณร ปลูกปัญญาธรรม

Posted By SataBhisha | 01 ต.ค. 61
3,507 Views

  Favorite

 

 

จุดเริ่มต้นจากประสบการณ์จริง 

จากจุดเรื่มต้น... จากความตั้งใจเล็ก ๆ แต่เห็นผลจริง ของท่านผู้บริหารระดับสูงที่ใส่ใจกับการเสริมสร้างคุณความดีในสังคมอย่างยั่งยิืน และจริงจังมาโดยตลอด  "คุณศุภชัย เจียรวนนท์" ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับกว่า 7 ปี ที่ได้ริเริ่ม และผลิตรายการเรียลลิตี้ธรรมะ แห่งแรกในโลก "สามเณร ปลูกปัญญาธรรม" จากประสบการณ์จริงใกล้ตัว ที่ได้เห็นบุตรชายเปลี่ยนไป หลังบรรพชาเป็นสามเณร จึงเกิดแนวคิดอยากเผยแพร่สิ่งดี ๆ ที่ได้รับจากการบรรพชา ไปสู่สังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่เยาวชนยุคใหม่ในปัจจุบัน 

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

ปรากฎการณ์แห่งศรัทธาสู่นานาชาติ 

ปรากฎการณ์แห่งศรัทธาเกิดขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์  เมื่อโครงการที่ไม่เคยมีใครคาดคิดว่า จะเกิดขึ้นได้ เพราะเป็นการผลิตรายการเรียลลิตี้ธรรมะ ที่รวมความละเอียดอ่อนมากมายอันเป็นอุปสรรคยากต่อการผลิตทั้งเป็นเรื่องของเด็ก ศาสนา และเรียลลิตี้ที่ต้องติดตามถ่ายทอดสด เปรียบดังหินก้อนเล็ก ๆ  ท่ามกลางภูผาใหญ่จากกระแสรายการดัง และละครต่าง ๆ มากมาย
 

แต่ใครจะคาดคิดว่า หินก้อนเล็ก ๆ ก้อนนี้ เมื่อตกกระทบน้ำ จะขยายวงกว้างไปไกล จนได้รับรางวัลน่าเชื่อถือมากมาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับโลกติดต่อกันมาหลายปี และวงกระเพื่อมได้ค่อย ๆ ขยายไกลไปจนถึงต่างประเทศ จนกลายเป็นการกำเนิด "รายการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ" รายการเรียลลิตี้ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ โดยยังคงความสำคัญของความพยายามถ่ายทอดธรรมะ ผ่านชีวิตการเรียนรู้ธรรมของเหล่าสามเณรน้อยทั้งหลาย 

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม


สัมผัสจริงกับพัฒนาการ ที่สามารถนำมาประยุกต์กับตน

สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากโครงการนี้ ที่ผู้ชมสัมผัสได้ คือ การได้ร่วมติดตามและเอาใจช่วยกับพัฒนาการต่าง ๆ ของเหล่าสามเณร ตลอด 31 วันแห่งการถ่ายทอดสด ทั้งในด้านพัฒนาการทางกายและใจ รวมถึงพัฒนาการการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน การรู้จักเป็นผู้ให้ การมีระเบียบวินัย รวมถึง ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์สติปัญญา และที่ขาดไม่ได้ คือการได้เรียนรู้วัตรปฎิบัติ ความเป็นอยู่ แง่คิดสติปัญญาทางด้านพุทธศาสนา อิงตามหลักไตรสิกขา : ศีล สมาธิ ปัญญา 

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม


สู่สังคมที่เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณา (Compassion & Kindness)

โดยโครงการมีจุดมุ่งหมายสูงสุด ในการปลูกฝัง ความเมตตากรุณา สู่ใจของคนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ผ่านชีวิตของเหล่าสามเณร ภายใต้การดูแลและปลูกฝังคุณธรรม โดยเหล่าคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะพระอาจารย์ที่เมตตาเอาใจใส่สั่งสอนอบรมดูแล อย่างใกล้ชิด

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

วิถีการสอนแบบธรรมนำทาง ใส่ใจแบบเมตตากรุณา

ด้วยวิถีการสอนของคณะพระอาจารย์ ที่ใช้หลักความรักความเมตตานำหน้า ทำให้สามเณรต่างได้สัมผัสถึงความจริงใจ ความเมตตากรุณา เอาใจใส่ อบรมขัดเกลาดูแลของเหล่าคณะพระอาจารย์ ในรูปแบบการสอนโดยใช้ "ธรรมนำทาง" ที่สอดคล้องกับแนวการสอนสมัยใหม่ อย่างไม่น่าเชื่อ

 

สามเณรปลูกปัญญาธรรม

 

บทพิสูจน์ของแต่ละรุ่น 

จึงสามารถพิสูจน์ได้เห็นชัดว่า ในระยะเวลาอันสั้น เพียง 31 วัน เหล่าเยาวชนน้อย สามเณรทั้งหลายในแต่ละรุ่น แต่ละปีมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดด นับแต่วันแรกที่เป็นปะขาว จนถึงขั้นตอนการฝึกฝนการเป็นเด็กวัด จนถึงวันที่ที่บรรพชาเป็นสามเณรและวันสุดท้าย วันลาสิกขา ผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในสามเณรทุกรูป ไม่มากก็น้อย

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

พิสูจน์ได้ว่า การสอนแนวทางธรรมนำทาง นำความเมตตากรุณาเป็นแรงขับเคลื่อน ผลก็คือ เยาวชนน้อย ๆ เหล่านี้ ต่างไ้ด้รับการบ่มเพาะหน่อเนื้อแห่งธรรมกลางใจ รอวันที่พร้อมจะแตกหน่อ เติบโตเป็นต้นกล้า อันจะแตกกิ่งก้านสาขาเป็นต้นใหญ่ พร้อมภูมิคุ้มกันที่จะปกป้องกายใจ ของเขาเหล่านั้น ยามเผชิญปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิต ที่จะมีผ่านเข้ามาในอนาคต

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปี 8 กับการส่งต่อธรรมะสู่เยาวชนอีกรุ่น เปิดรับสมัคร 15 ตุลาคมนี้ 

สำหรับสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี พ.ศ. 2562 นี้ จะเริ่มเปิดรับสมัคร ในวันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคมนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดี สำหรับเยาวชนน้อยรุ่นต่อ ๆ ไป และเป็นช่วงเวลาอันดี สำหรับเหล่าผู้ชม ที่จะได้ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และแง่คิดคติธรรม แบบย่อยง่าย ที่แม้แต่เด็กชายตัวน้อยจากหลากบุคลิก หลากหลายรูปแบบยังเข้าใจ และร่วมเรียนรู้พัฒนาการตนเองโดยมีน้อง ๆ เยาวชนที่มีบุคลิกหลากหลาย เป็นต้นแบบการพัฒนาตน ของผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกัน ดังนั้น การชม ร่วมลุ้น ร่วมเอาใจช่วย และร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับเหล่าสามเณร ตัวผู้ชม ก็ได้เห็นสามเณร ที่มีบุคลิกเหมือนต้น เป็นต้นแบบการแก้ไขปรับปรุงตนเองเช่นกัน 

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

สมัครเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 8 ได้ที่ www.trueplookpanya.com/truelittlemonk ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 61 
ติดตามเนื้อหาข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊ค : สามเณรปลูกปัญญาธรรม ( www.facebook.com/truelittlemonkthailand )

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

อีกสองเสียงจากชาวต่างชาติ ยืนยันผลที่ได้จากการใช้ธรรมนำทาง ในโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม 

จากในคลิปบทสรุปการจบโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติด้านบน

เราจะได้เห็นอีกสองเสียงจากผู้ร่วมกิจกรรมในรายการนี้ คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์ และคุณแจ็ค บราวน์ ชาวต่างชาติที่เป็นดั่งตัวแทนของคนนอก ที่ไม่คุ้นเคยกับศาสนาพุทธในชีวิตประจำวัน ก็ได้มาร่วมยืนยันบอกกล่าว ถึงสิ่งที่เขาได้จากการการร่วมโครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม นานาชาติ

 

สิ่งที่ชาวต่างชาติทั้งสองท่านได้จากโครงการ

การได้ซึมซับธรรมะในรูปแบบเข้าใจง่าย การเข้าใจวัตรปฎิบัติในแบบชาวพุทธและวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวัดของชาวอีสาน ภาษาธรรมะในแบบภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ และการทำสมาธิ อันนำมาสู่ความร่มเย็นในจิตใจ รวมถึงสิ่งที่สำคัญ ก็คือ การได้เรียนรู้การมีสติสัมปะชัญญะในชีวิตประจำวัน และการรู้จักปล่อยวาง

 

สามเณร ปลูกปัญญาธรรม

 

#ธรรมะเปลี่ยนชีวิต 

#ธรรมนำทาง 

 

แหล่งข้อมูล
True Little Monk
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • SataBhisha
  • 1 Followers
  • Follow