Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง ‘เงิน’ เรียกชื่อต่างเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน

Posted By Plook Creator | 09 ก.ค. 61
6,723 Views

  Favorite

เงิน ในภาษาอังกฤษทราบกันดีว่าคือ Money แต่เมื่อเงินถูกใช้ไปในสถานะต่าง ๆ ก็มีคำเรียก เงิน นั้นแตกต่างกันไป เรามารู้จัก ศัพท์ภาษาอังกฤษเรื่อง ‘เงิน’ เรียกชื่อต่างเมื่อสถานการณ์เปลี่ยน กันค่ะ


เราทราบกันอยู่แล้วว่า เงิน ในภาษาอังกฤษคือ Money มีรูปพหูพจน์คือ Monies แต่เมื่อใช้เงินในสถานการณ์ต่าง ๆ การเรียกชื่อของเงินก็จะแตกต่างกันไป ดังนี้

Aid   ใช้เรียก เงินที่ใช้ช่วยเหลือประเทศที่ประสบเคราะห์ภัย
Alimony   ใช้เรียก เงินค่าอุปการะเลี้ยงดู เป็นเงินที่ศาลสั่งให้จ่ายหลักการหย่า
Allowance   ใช้เรียก ค่าใช้จ่าย, เบี้ยเลี้ยง เป็นเงินที่พ่อจ่ายให้ลูกวัยรุ่นสำหรับใช้จ่ายซื้อสิ่งของของพวกเขาเอง
Bills (US) / Notes (UK)   ใช้เรียก ตั๋วเงิน
Bonds   ใช้เรียก พันธบัตร หรือตราสารหนี้ เป็นใบสัญญาทางการเงินระหว่างผู้ออกตราสารหนี้และผู้ถือตราสารหนี้ มีกำหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์แน่นอน
Bribe   ใช้เรียก เงินสินบน
Budget   ใช้เรียก เงินงบประมาณ
Capital   ใช้เรียก จำนวนรวมของสินทรัพย์ หรือ เงินต้น
Cash   ใช้เรียก เงินสด ทั้งแบงค์และเหรียญ
Check (US) / Cheque (UK)   ใช้เรียก เช็คหรือหนังสือตราสาร
Coins  ใช้เรียก เงินที่เป็นเหรียญ
Credit cards   ใช้เรียก บัตรที่ได้รับวงเงินจากผู้ออกบัตร ซึ่งสามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ โดยต้องชำระหนี้ตามกำหนดระยะเวลา
Currencies   ใช้เรียก การแลกเปลี่ยนเงินของประเทศ
Deposit   ใช้เรียก เงินฝาก หรือเงินที่เราฝากไว้ในธนาคาร
Debit cards   ใช้เรียก บัตรที่ทางธนาคารออกให้โดยผูกไว้กับบัญชีเงินฝากของผู้ถือบัตร สามารถใช้ทำธุรกรรมการเงินต่าง ๆ ผ่านเครื่อง ATM ได้
Debt   ใช้เรียก หนี้สิน หรือเงินที่ติดหนี้แหล่งต่าง ๆ
Donation   ใช้เรียก เงินบริจาค
Dowry   ใช้เรียก เงินสินสอด
Fees   ใช้เรียก เงินค่าธรรมเนียม
Finance   ใช้เรียก เรื่องเกี่ยวกับการเงิน
Financial statement   ใช้เรียก เอกสารอย่างเป็นทางการที่ใช้แสดงสถานะทางการเงินของบริษัท
Fines   ใช้เรียก เงินค่าปรับ
Funds   ใช้เรียก เงินทุน
Gift   ใช้เรียก เงินกำนัล หรือเงินให้เปล่าแก่คนที่โปรดปราน
Income   ใช้เรียก เงินได้ หรือ รายได้ เป็นเงินที่ได้จากทุกแหล่งที่มา
Installment (US) / Instalment (UK)   ใช้เรียก เงินผ่อน เป็นเงินใช้หนี้ที่จ่ายเป็นงวด ๆ
IOU (I owe you) / Note of hand   ใช้เรียก หลักฐานการให้ยืมเงินหรือหนี้ที่มีลายเซ็นของลูกหนี้
Loan   ใช้เรียก เงินกู้ (เงินที่กู้ยืมจากแหล่งต่าง ๆ)
Maintenance   ใช้เรียก  เงินที่จ่ายให้กับการดูแลลูกและอดีตภรรยา
Offering   ใช้เรียก เงินที่ถวายให้ทางศาสนา เช่น ในวัดหรือในโบสถ์
Pension   ใช้เรียก เงินบำนาญ เป็นเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ที่เกษียณอายุการทำงาน **ไม่สามารถใช้คำนี้ในการจ่ายเงินรูปแบบอื่น ๆ อย่าง ค่าเลี้ยงดูลูก หรือภรรยาเก่า ได้
Ransom   ใช้เรียก เงินค่าไถ่
Rebate   ใช้เรียก  เงินคืน ส่วนลด หรือเงินภาษีที่ต้องได้คืน
Reserves   ใช้เรียก เงินสำรอง คือเงินที่สำรองไว้ใช้ในอนาคต
Salary   ใช้เรียก เงินเดือน คือเงินที่หน่วยงานหรือองค์กรจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
Stake   ใช้เรียก เงินเดิมพัน, ดอกเบี้ย หรือเงินปันผล เป็นการเงินในบริษัท ถ้าเรามีหุ้นอยู่ในบริษัท เราก็จะมีส่วนได้ส่วนเสียในอนาคตของบริษัทด้วย
Stocks (US) / Shares (UK)   ใช้เรียก การลงทุนหุ้นโดยบริษัท และขายในตลาดหุ้น
Subsidy   ใช้เรียก เงินช่วยเหลือ หรือเงินสนับสนุนที่บางครั้งรัฐให้ความช่วยเหลือทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ภาคเอกชน
Tax   ใช้เรียก เงินภาษี เป็นเงินที่เราจ่ายให้กับรัฐบาล
Tip   ใช้เรียก เงินที่ให้เป็นรางวัลหลังการบริการ
Treasury bills (US) / Gilts (UK)   ใช้เรียก พันธบัตรรัฐบาล หรือใบกู้เงินรัฐบาล
Voucher   ใช้เรียก บัตรกำนัล ที่ให้เรานำไปซื้อบางสิ่งได้
Wages   ใช้เรียก  เงินค่าจ้างที่จ่ายเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 21 Followers
  • Follow