Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพและตำแหน่งงาน

Posted By Plook Creator | 14 มิ.ย. 61
66,621 Views

  Favorite

จะเขียนใบตม. จะขอวีซ่า หรือกรอกใบสมัครงานภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องกรอกอาชีพ และตำแหน่งงาน อาชีพยุคนี้มีหลากหลาย ตำแหน่งก็กระจายไปหลายสาขา แล้วในภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไรบ้าง เราได้รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพและตำแหน่งงานมาไว้ที่นี่แล้วค่ะ


อาชีพและสาขาอาชีพสายงานด้านสุขภาพและการแพทย์

คำศัพท์

ความหมาย

Anesthetist

วิสัญญีแพทย์

Cardiologist

แพทย์ด้านโรคหัวใจ

Coroner

เจ้าหน้าที่ชันสูตรศพ

Dentist

ทันตแพทย์

Dermatologist

ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง

Doctor

แพทย์

Forensic medicine

นิติเวชศาสตร์

Gynecologist

นรีแพทย์ (แพทย์ผู้ชำนาญโรคสตรี)

Medical technician

นักเทคนิคการแพทย์

Midwife

นางพยาบาลผดุงครรภ์

Neurologist

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทวิทยา

Nurse

พยาบาล

Nutritionist

นักโภชนาการ

Obstetrician

สูติแพทย์

Oculist

จักษุแพทย์

Pediatrician, Pediatrist

กุมารแพทย์

Pharmacist

เภสัชกร

Physician

อายุรแพทย์

Psychiatrist

จิตแพทย์

Physical therapist / Physiotherapist

นักกายภาพบำบัด

Radiologic technologist

นักรังสีการแพทย์/นักรังสีเทคนิค

Surgeon

ศัลยแพทย์

Veterinarian

สัตวแพทย์อาชีพและสาขาอาชีพสายงานวิทยาศาสตร์

คำศัพท์

ความหมาย

Archeologist

นักโบราณคดี

Astronaut

นักบินอวกาศ

Astronomer

นักดาราศาสตร์

Biologist

นักชีววิทยา

Botanist

นักพฤกษศาสตร์

Chemist

นักเคมี

Ecologist

นักนิเวศวิทยา

Entomologist

นักกีฏวิทยา (ผู้ค้นคว้าเกี่ยวกับแมลง)

Explorer

นักสำรวจ

Geneticist

นักพันธุศาสตร์

Geologist

นักธรณีวิทยา

Geographer

นักภูมิศาสตร์

Mathematician

นักคณิตศาสตร์

Navigator

นักเดินทางสำรวจทางทะเล

Ornithologist

นักปักษีวิทยา (ผู้ศึกษาเกี่ยวกับนก)

Pathologist

นักพยาธิวิทยา

Physicist

นักฟิสิกส์

Researcher

นักวิจัย

Scientist

นักวิทยาศาสตร์

Zoologist

นักสัตววิทยา

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานฝ่ายบุคคลและสนับสนุนองค์กร

คำศัพท์

ความหมาย

Chief Human Resource Officer (CHRO) 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในด้านการบริหารงานบุคคล

Clerk

เสมียน

Human Resource Development (HRD)

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Information System (HRIS)

ผู้จัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล

Human Resource Officer

พนักงานฝ่ายบุคคล

Operator

พนักงานรับโทรศัพท์

Recruit Specialist

ผู้สรรหาและคัดสรรบุคคลากร

Secretary

เลขานุการ

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานวิศวกรและสถาปนิก

คำศัพท์

ความหมาย

Aero space Engineer

วิศวกรการบินและอวกาศ

Architecture

สถาปนิก

Builder

ผู้รับเหมาก่อสร้าง

Chemical Engineer

วิศวกรเคมี

Civil Engineer

วิศวกรโยธา

Computer Engineer

วิศวกรคอมพิวเตอร์

Contractor

ผู้รับเหมา

Design Engineer

วิศวกรออกแบบ

Electronics Engineer

วิศวกรอิเล็กทรอนิกซ์

Engineer

วิศวกร

Environmental Engineer

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

Industrial Engineer

วิศวกรอุตสาหการ

Interior Designer

นักออกแบบภายใน

Mechanical Engineer

วิศวกรเครื่องกล

Mining Engineer

วิศวกรเหมืองแร่

Petroleum Engineer

วิศวกรปิโตรเลียม

 Quantity Surveyor

 ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

Software Engineer

วิศวกรซอฟต์แวร์

Structural Engineer

วิศวกรด้านโครงสร้าง

Textile Engineer

วิศวกรสิ่งทอ

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานคอมพิวเตอร์

คำศัพท์

ความหมาย

Animator

นักสร้างแอนิเมชั่น

Application Programmer

ผู้เขียนโปรแกรมประยุกต์

Database Designer

นักออกแบบฐานข้อมูล

Game Designer

นักออกแบบเกม

Information Technology (IT)

พนักงานไอที

Programmer

นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Software Developer

นักพัฒนาซอฟท์แวร์

System Programmer

ผู้ควบคุมโปรแกรมระบบ

System Analyst

นักวิเคราะห์ระบบ

Web Developer

นักพัฒนาเว็ปไซต์

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานการศึกษา

คำศัพท์

ความหมาย

Educator

นักการศึกษา

Instructor

ผู้สอน

Lecturer

วิทยากร

Librarian

บรรณารักษ์

Philosopher

นักปรัชญา

Student

นักเรียน

School master

ครูชาย

School mistress

ครูหญิง

Teacher

ครู

Tutor

ติวเตอร์

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานข้าร้าชการ / เอกชน

คำศัพท์

ความหมาย

Air Force

ทหารอากาศ

Ambassador/ Diplomat

นักการทูต

Army

ทหารบก

Attorney/Lawyer/Barrister

ทนายความ

Consul

กงสุล

Firefighter

นักดับเพลิง

Government officer

ข้าราชการ

Governor

ผู้ว่าราชการจังหวัด

Investigator

ผู้สอบสวน

Jailer

ผู้คุมนักโทษ

Judge

ผู้พิพากษา

Marine/Navy

ทหารเรือ

Mayor

นายกเทศมนตรี

Policeman/Cop

ตำรวจ

Politician

นักการเมือง

President

ประธานาธิบดี

Ranger

เจ้าหน้าที่อุทยาน

Registrar

นายทะเบียน

Representative

ผู้แทนราษฎร

Senator

สมาชิกวุฒิสภา

Sheriff

นายอำเภอ

Soldier

ทหาร

Spy

นักสืบ

Statistician

นักสถิติ

Surveyor

พนักงานรังวัด, ผู้ตรวจสอบ

Tax collector

เจ้าหน้าที่สรรพากร

Veteran

ทหารผ่านศึก

Warden

พัศดีเรือนจำ

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานบันเทิง

คำศัพท์

ความหมาย

Actor

นักแสดงชาย

Actress

นักแสดงหญิง

Artist

ศิลปิน

Author

นักประพันธ์

Ballerina

นักบัลเลต์

Composer

นักแต่งเพลง

Dancer

นักเต้น

Director

ผู้กำกับ

Extra

นักแสดงประกอบในภาพยนตร์

Lyricist

นักแต่งเนื้อเพลง

Magician

นักเล่นกล

Model

นางแบบ/นายแบบ

Musician

นักดนตรี

Photographer

ช่างภาพ

Singer

นักร้อง

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานศิลปะและออกแบบ

คำศัพท์

ความหมาย

Artist

ศิลปิน/จิตรกร

Cartoonist

นักเขียนการ์ตูน

Designer

นักออกแบบ (ดีไซเนอร์)

Draftsman

นักวาดภาพหรือออกแบบ

Graphic Designer

นักออกแบบ

Illustrator

นักวาดภาพประกอบ

 Makeup Artist

 ช่างแต่งหน้า

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานภาษาและสื่อสารมวลชน

คำศัพท์

ความหมาย

Announcer

โฆษก, ผู้ประกาศ

Correspondent

นักข่าว

Disc Jockey (DJ)

นักจัดรายการวิทยุ (ดีเจ)

Editor

บรรณาธิการ

Interpreter

ล่าม

Journalist

นักหนังสือพิมพ์

Linguist

นักภาษาศาสตร์

Novelist

นักเขียนนิยาย

Poet

นักกวี

Translator

นักแปล

Reporter

ผู้สื่อข่าว

Writer

นักเขียน

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานธุรกิจ การเงิน-บัญชี, งานขาย

คำศัพท์

ความหมาย

Accountant

นักบัญชี

Account Executive (AE)

พนักงานดูแลลูกค้า

Auditor

 ผู้ตรวจสอบบัญชี

Banker

เจ้าหน้าที่ธนาคาร

Bank Clerk/Bank Teller

พนักงานรับ-จ่ายเงิน

Book-keeper

พนักงานทำบัญชี

Broker

นายหน้า

Business Analyst

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

Business Consultants

ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

Cashier

เจ้าหน้าที่การเงิน, พนักงานรับจ่ายเงิน

Direct Sales

พนักงานขายตรง

Economist

นักเศรษฐศาสตร์

Financier

นักการเงิน

Insurance Sales Agent

ตัวแทนขายประกัน

Marketing Officer

พนักงานการตลาด

Public Relations (PR) Staff

พนักงานประชาสัมพันธ์

Purchasing Officer

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ

Real Estate Agent

นายหน้าขายที่ดิน

 Sales Administrator

ธุรการฝ่ายขาย

Salesperson

พนักงานขาย

Stockbroker

นายหน้าซื้อขายหุ้น

Trader

พ่อค้า

Treasurer

 เหรัญญิก

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานกีฬา

คำศัพท์

ความหมาย

Athlete

นักกีฬา

Athletic Trainer

ผู้ฝึกนักกีฬา

Coach

โค้ช

Exercise Physiologist

ผู้ฝึกสอนด้านการออกกำลังกาย

Fitness Trainer

ผู้ฝึกสอนในฟิตเนส (เทรนเนอร์)

Football Player

นักฟุตบอล

Referee

กรรมการ, ผู้ตัดสิน

Sport man

นักกีฬา

Sports Nutritionist

นักโภชนาการการกีฬา

Sports Physical Therapist

นักกายภาพบำบัดการกีฬา

Umpire

กรรมการ, ผู้ตัดสิน

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานบริการ, ท่องเที่ยว และอาหาร

คำศัพท์

ความหมาย

Air hostess            

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Bellhop

พนักงานขนกระเป๋า

Cabin Crew

ลูกเรือ

Chef/Cook

พ่อครัว (เชฟ)

Doorman               

พนักงานเปิดประตู

 Flight Attendant

 พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

 Ground Crew

 พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน

Guide

มัคคุเทศก์

Laundress

พนักงานซัก-รีดผ้าที่เป็นผู้หญิง

Maid

แม่บ้าน

Pilot       

นักบิน

Receptionist

พนักงานต้อนรับ

Restauranteur

ผู้จัดการร้านอาหาร

Travel agent         

ตัวแทนสำนักงานท่องเที่ยว

Waiter   

พนักงานเสิร์ฟชาย

Waitress

พนักงานเสิร์ฟหญิง

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานช่างและงานฝีมือ

คำศัพท์

ความหมาย

Barber

ช่างตัดผม

Beautician

ช่างเสริมสวย

Blacksmith

ช่างตีเหล็ก

Carpenter

ช่างไม้

Craftsman

ช่างฝีมือ

Cobbler

ช่างซ่อมหรือช่างทำรองเท้า

Decorator

ช่างแต่งบ้าน

Dressmaker

ช่างตัดเสื้อสตรี

Electrician

ช่างไฟฟ้า

Handyman

ช่างซ่อมบำรุง

Hair-dresser

ช่างแต่งผมสตรี

Locksmith

ช่างทำกุญแจ

Mechanic

ช่างยนต์

Painter

ช่างทาสี

Plumber

ช่างประปา

Printer

ช่างพิมพ์

Shoe maker

ช่างทำรองเท้า

Tailor

ช่างตัดเสื้อชาย

Technician

ช่างเทคนิค

Watchmaker         

ช่างทำหรือซ่อมนาฬิกา

Weaver  

ช่างทอผ้า

Welder  

ช่างเชื่อมโลหะ

Woodcarver          

ช่างแกะสลักไม้

 

อาชีพและสาขาอาชีพสายงานอื่น ๆ

คำศัพท์

ความหมาย

Agriculturist

เกษตรกร

Babysitter

พี่เลี้ยงเด็ก

Baker

คนทำขนม

Bartender

พนักงานบาร์, คนผสมเครื่องดื่ม

Butcher

คนขายเนื้อ

Butler

พ่อบ้าน, หัวหน้าคนใช้

Concierge

คนเฝ้าประตู

Contractor

ผู้รับจ้าง

Custodian / Janitor

ภารโรง

Driver

คนขับรถ

Farmer

ชาวนา

Fisherman

ชาวประมง

Garbage man

พนักงานเก็บขยะ

Gardener

คนสวน

Hobo

คนจรจัด

 Housekeeper

 พนักงานทำความสะอาด

Intern

พนักงานฝึกงาน

Laborer

กรรมกร, ผู้ใช้แรงงาน

Lifeguard

เจ้าหน้าที่ช่วยคนตกน้ำ

Mail carrier

พนักงานส่งไปรษณีย์

Manufacturer

เจ้าของโรงงาน

Messenger

คนส่งพัสดุ

Miner

คนงานเหมือง

Monk

พระ

Nun

ชี

Operator

 พนักงานรับโทรศัพท์

Optician

คนประกอบแว่นตา,
พนักงานขายแว่นตา

Oracle

หมอดู

Pawnbroker

เจ้าของโรงรับจำนำ

Peddler

คนขายของหาบเร่

Rancher

เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์

Retiree

คนที่เกษียณแล้ว

Sailor

กะลาสี

Security guard

พนักงานรักษาความปลอดภัย

Shop keeper

เจ้าของร้าน

Street sweeper

คนกวาดถนน

Taxi driver (Cab driver)

คนขับแท็กซี่

Truck driver

คนขับรถบรรทุก

Undertaker

สัปเหร่อ

Unemployed

คนว่างงาน

Wrangler

โคบาล

Zookeeper

คนดูแลสัตว์

 

ตำแหน่งงานภาษาอังกฤษ

คำศัพท์

ความหมาย

Administration

ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร

Advisor

ที่ปรึกษา

Assistant

ผู้ช่วย

Captain

กัปตัน, หัวหน้าทีม

Chief

ตำแหน่งอาวุโส, หัวหน้า

Chief Executive Officer (CEO)

ผู้บริหารระดับสูง

Director

ผู้กำกับ, ผู้อำนวยการ

Document Controller

พนักงานฝ่ายเอกสาร

Executive

นักบริหาร, ผู้บริหาร

 Executive Secretary

 เลขานุการผู้บริหาร

 Foreman

 หัวหน้าคนงาน

General

นายพล, แม่ทัพ

Manager

ผู้จัดการ

Officer

พนักงาน, เจ้าหน้าที่ระดับทั่วไป

Professor

ศาสตราจารย์

Secretary

เลขานุการ

Senior

ตำแหน่งอาวุโส, หัวหน้า

 Senior Officer

 เจ้าหน้าที่อาวุโส

Supervisor

หัวหน้า

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 21 Followers
  • Follow