Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โครงสร้างรางรถไฟแบบใหม่เพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะวิ่ง

Posted By thaiscience | 07 มิ.ย. 61
1,752 Views

  Favorite

โครงการ QUIET-TRACK ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสหภาพยุโรปได้คิดค้นระบบ เพื่อลดการเกิดเสียงดังขณะรถไฟวิ่งและระบบตรวจสอบรางรถไฟ ซึ่งได้ถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่าและคุ้มค่ากับประสิทธิภาพที่ได้รับ เพื่อที่ภาครัฐจะสามารถนำไปใช้ในการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ 

 

ในชีวิตประจำวันของเราอาจจะต้องเผชิญกับมลพิษทางเสียงหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่อาศัยในสังคมเมืองซึ่งจะได้รับผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา ด้วยเหตุนี้ โครงการ QUIET-TRACK จึงถือกำเนิดขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดมลพิษทางเสียงผ่านการลดระดับเสียงที่เกิดจากการวิ่งของรถไฟโดยสาร

ภาพ : Pixabay

 

โครงการ QUIET-TRACK มีวิสัยทัศน์ที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมเมืองให้มีความสงบมากขึ้น ผ่านการจัดสร้างระบบเพื่อบรรเทาผลกระทบทางเสียงซึ่งเหล่าวิศวกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรักษาสภาพของรางรถไฟได้ ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยโครงการ QUIET-TRACK จะเน้นศึกษาการเกิดของเสียงที่มีความถี่ต่ำและการสัมผัสระหว่างล้อและรางรถไฟเพื่อที่จะสามารถทำการวัด การคาดคะเนและการหาตำแหน่งของการเสื่อมสภาพของรางรถไฟได้เพื่อที่จะได้หาวิธีการรักษาและซ่อมแซมต่อไป โดยโครงการ QUIET-TRACK ได้พัฒนาระบบรางแบบฝังตัวซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยลดการเกิดเสียงได้ถึง 6 เดซิเบล เทียบกับรางทั่วไปที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

 

ข้อดีของการใช้ระบบตรวจสอบในขณะที่รถไฟกำลังวิ่ง

โครงการ QUIET-TRACK นั้น มุ่งให้ความสนใจในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรางรถไฟ ซึ่งมีหลักฐานบ่งบอกว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียง โดยทางโครงการได้พัฒนาระบบเพื่อติดตามและตรวจสอบการเกิดเสียงจากการสัมผัสระหว่างล้อกับรางรถไฟในรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วปกติ โดยส่วนมากความเร็วในการวิ่งของรถไฟจะอยู่ในช่วง 20 ถึง 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระดับความดังของเสียงที่เกิดจากการวิ่งของรถไฟจะถูกวัดโดยการใช้ไมโครโฟน 2 ตัว ที่ถูกหุ้มโดยกล่องกระดาษและนำไปติดตรงบริเวณล้อรถไฟ นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตัวรับสัญญาณ GPS และเครื่องวัดความเร็วชนิดที่มีความแม่นยำสูงในบริเวณเพลาล้อ ล้อหน้า และที่คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล จากนั้นข้อมูลที่ได้จากการวัดจะถูกส่งกลับไปยังหน่วยรับข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เราสามารถติดตั้งไมโครโฟนเพิ่มเติมอีกหนึ่งคู่ในระบบการตรวจสอบและติดตามนี้เพื่อคำนวณหาอัตราการเสื่อมสภาพของรางรถไฟ 

 

หลักสำคัญของโครงการ QUIET-TRACK คือ การตรวจสอบรางในแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำเกี่ยวกับความหยาบของพื้นผิวของรางรถไฟ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเสียงดังขณะที่รถไฟกำลังวิ่ง อีกหนึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดเสียงนั่นคือความหยาบของพื้นผิวของล้อรถไฟแต่จะค่อนข้างยากในการวัด ในกรณีที่รถไฟกำลังวิ่งอยู่ข้อมูลที่ได้จากการวัดจะถูกวิเคราะห์ต่อไป เพื่อคำนวณหาระดับความดังของเสียงและหาตัวแปรที่ก่อให้เกิดความหยาบของพื้นผิว เพื่อที่จะได้หามาตรการเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาต่อไป

ภาพ : Pixabay

 

อุปกรณ์สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้วางแผนด้านโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ

หนึ่งในผลลัพธ์ของการจัดทำโครงการ QUIET-TRACK ก็คือการพัฒนาเครื่องมือเพื่อจัดการและบำรุงรักษารางรถไฟเพื่อลดการเกิดเสียงหรือเรียกสั้น ๆ ว่า NMT โดย NMT จะสามารถจัดทำแผนที่ระบุพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดมลพิษทางเสียง และทำนายผลลัพธ์จากการใช้มาตรการบรรเทามลพิษทางเสียง การใช้ข้อมูลที่ได้จาก NMT รวมกับข้อมูลจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางเสียงในแต่ละพื้นที่ จะเอื้อให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมได้ ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา NMT จะสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับความหยาบของพื้นผิวของล้อและรางรถไฟในทุก ๆ ส่วนของระบบและมีการอัพเดทอย่างสม่ำเสมอ

 

ด้วยเหตุนี้จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาความแม่นยำของระบบตรวจสอบ จะนำไปสู่ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นและการประหยัดค่าใช้จ่าย และเนื่องจากความจำเป็นในการใช้มาตรการเพื่อบรรเทามลพิษทางเสียงจะน้อยลง ทำให้การตรวจสภาพรางรถไฟทำได้ง่ายขึ้น และอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟก็จะยาวนานมากขึ้น

 

ที่มา: http://cordis.europa.eu/project/rcn/109752_en.html

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • thaiscience
  • 0 Followers
  • Follow