Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เกษตรกรรมบนอวกาศและในทวีปแอนตาร์กติกา

Posted By thaiscience | 20 มิ.ย. 61
1,435 Views

  Favorite

สมาชิกของโครงการ CEADSE ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้คิดค้นเทคนิคในการนำส่งสารอาหารเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อวกาศและทวีปแอน-ตาร์กติกา ซึ่งเป็นที่ ๆ จะต้องทำให้มวล ปริมาตร การใช้พลังงาน และการปล่อยของเสีย เกิดน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

นอกจากนี้พวกเขายังได้นำอุปกรณ์ใหม่ ๆ เช่น หลอดไฟ LED เพื่อการปลูกพืชและเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ชั้นสูงมาใช้ในสถาบัน Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เมือง Bremen ห้องปฏิบัติการที่เมือง Bremen นั้นมีห้องสำหรับปลูกพืชโดยใช้เทคโนโลยีชนิดต่าง ๆ เช่น ระบบการให้น้ำแบบพ่นหมอก (aeroponic irrigation system) ระบบไฟ LED ที่รวมเข้ากับระบบน้ำเย็น เทคโนโลยีฆ่าเชื้อโดยใช้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet dis-infection technology) ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบและระบบเซ็นเซอร์ 

ภาพ : Shutterstock

 

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้การผลิตพืชในสภาพควบคุมสิ่งแวดล้อม (controlled environment agri-culture - CEA) เช่น ระบบการผลิตแบบหลายระดับ ระบบการนำส่งสารอาหาร เซ็นเซอร์ตรวจจับและคัดเลือกสารอาหารในระดับไอออนและระบบไฟ LED เพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงของพืช ถูกนำมาศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการออกแบบเบื้องต้นของเรือนกระจกสำหรับใช้ในทวีปแอนตาร์กติกาและมีแผนที่จะนำไปใช้ในฐานวิจัยของประเทศเยอรมนีที่ตั้งอยู่ในทวีปแอนตาร์กติกา ที่มีชื่อว่า Neumayer Station III

 

โครงการ CEADSE ได้สร้างผลงานที่สำคัญให้แก่โครงการ EDEN ISS ผ่านการออกแบบและพัฒนาห้องปฏิบัติการ EDEN (Environmentally-closed Nutri-tion-Sources) ซึ่งได้เปลี่ยนจากห้องปฏิบัติการให้เป็นศูนย์ปลูกพืชสมบูรณ์แบบและทำการทดสอบขั้นต้นในห้องปฏิบัติการถึงการทำงานของเซ็นเซอร์ตรวจจับและคัดเลือกสารอาหารในระดับไอออนรวมไปถึงทำการรวบรวมแรงงานที่สำคัญและเก็บข้อมูลด้านการบำรุงรักษา 

 

ในตอนนี้ได้มีการทดลองการปลูกพืชครั้งแรกสำเร็จแล้วในห้องปฏิบัติการ EDEN และแบบเบื้องต้นของเรือนกระจกในทวีปแอนตาร์กติกาก็ได้ถูกตีพิมพ์แล้ว

 

ที่มา: http://cordis.europa.eu/result/rcn/182930_en.html

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • thaiscience
  • 0 Followers
  • Follow