Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ภูมิคุ้มกันบำบัดในโรคเบาหวาน

Posted By thaiscience | 09 มิ.ย. 61
1,332 Views

  Favorite

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 diabetes - T1D) ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรกว่า 3 ล้านคนในยุโรป โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก โดยคาดว่าจานวนผู้ที่ป่วยเป็นโรค T1D จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวในอีก 20 ปีข้างหน้านี้ โดยมีหลักฐานทางการวิจัยชี้ให้เห็นว่าบีตาเซลล์ที่มีหน้าที่ผลิตอินซูลินและระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยเป็นปัจจัยร่วมที่ก่อให้เกิดโรค T1D

 

โรค T1D ถือเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง (autoimmune disease) เนื่องจากบีตาเซลล์ของตับอ่อนที่ทำหน้าที่ผลิตอินซูลินถูกทำลายโดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยโครงการ NAMIT ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาวิจัยในประเด็นการป้องกันไม่ให้บีตาเซลล์ของตับอ่อนถูกทำลายและฟื้นฟูการทำงานของบีตาเซลล์ให้เป็นปกติตามเดิมนอกจากจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับบทบาทของบีตาเซลล์ต่อการเกิดโรค ผลการวิจัยภายใต้โครงการ NAMIT ยังมีความสำคัญทางคลินิกในการพัฒนาแนวทางการป้องกันการดำเนินของโรคอย่างต่อเนื่อง

ภาพ : Pixabay

 

องค์กรพันธมิตรที่อยู่ภายใต้โครงการ NAMIT ได้ศึกษาถึงการใช้สารจากธรรมชาติ เช่น วิตามินดีหรือกลูโคคอร์ติคอยด์ (glucocorticoid) ในการยับยั้งไม่ให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเข้าทำลายบีตาเซลล์และกระตุ้นให้ร่างกายสร้างความต้านทานต่อแอนติเจน ทีมนักวิจัยของโครงการได้พัฒนาวัคซีนผ่านการทดลองผลิต Den-dritic cell (DCs) ซึ่งเป็นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีหน้าที่หลักในการแสดงสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายให้กับเซลล์ชนิดอื่น ๆ ในระบบภูมิคุ้มกันได้รับรู้ โดยในการทดลองระยะที่ 1 ได้มีการสรรหาผู้ป่วยเพื่อนำมาทดสอบถึงเสถียรภาพของ Den-dritic cell รวมไปถึงความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวิธีการรักษา

 

การวิจัยนี้ได้ค้นพบความหลากหลายของวิถีในการดูดซึมวิตามินดี ซึ่งความหลากหลายนี้ได้มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของระบบภูมคุ้มกันของร่างกาย (Dendritic cell และทีเซลล์) ต่อวิตามิน โดยผลวิจัยนี้สามารถจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการรักษาที่เฉพาะและเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้

 

นอกจากนี้ยังมีการทดลองในสัตว์ โดยนำหนูมาทดสอบกับจุลินทรีย์ Lactococcus lactis ซึ่งสามารถผลิตโพรอินซูลิน และ Interleukin 10 โดยการทดสอบนี้แสดงให้เห็นว่ามากกว่าร้อยละ 60 ของหนูที่เริ่มมีอาการของโรคเบาหวานกลับมีการดำเนินของโรคลดน้อยลงหลังจากการทดสอบ โดยวิธีการรักษาแบบใหม่นี้กำลังถูกพิจารณานำมาทดสอบทางคลินิกกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

 

ภาพ : Pixabay

 

นักวิจัยของโครงการได้นำบีตาเซลล์จากเซลล์ตับอ่อนมาทำการวิเคราะห์โปรติโอมิกส์และการแสดงออกของยีน โดยผลวิจัยได้ค้นพบยีนหลาย ๆ ยีนที่มีความเป็นไปได้ที่จะใช้รักษาโรค TD1 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่แสดงให้เห็นว่ายีนเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อการทำงานของบีตาเซลล์ในทุกระดับนั่นหมายความว่ายีนเหล่านี้สามารถควบคุมบีตาเซลล์และการตายของเซลล์มากไปกว่านั้นยังสามารถควบคุมปฏิกิริยาระหว่างบีตาเซลล์และระบบภูมิคุ้มกันซึ่งเกิดจากการเหนี่ยวนำของไวรัส การค้นพบทั้งหมดนี้อาจจะนำไปสู่การพัฒนาวิธีทางนวัตกรรมแบบใหม่ที่ใช้รักษาโรค TD1 ได้

 

ผู้ป่วยหลาย ๆ รายมีความกระตือรือร้นต่อการศึกษาวิธีการรักษาใหม่ ๆ เช่นนี้และกลยุทธ์ของโครงการในการ กระจายข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมการรักษาโรค TD1 ก็ถือว่ามีประสิทธิภาพในทุกระดับ ทางโครงการได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการ เช่น บทสรุปของการประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ของคณะทำงาน วิดีโอ บทความ ให้แก่ประชาชนได้รับรู้ นอกจากนี้ในแวดวงวิชาการทางโครงการก็ผลิตและตีพิมพ์วารสารทางวิชาการมากกว่า 50 ฉบับแล้วภายใน 5 ปีที่ผ่านมา

 

เว็บไซต์โครงการ: http://naimit.eu/

ที่มา: http://cordis.europa.eu/result/rcn/86723_en.html

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • thaiscience
  • 0 Followers
  • Follow