Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

น้ำเพื่อการดำรงชีวิต

Posted By Plook Creator | 15 มี.ค. 61
1,058 Views

  Favorite

สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้จำเป็นต้องได้อาหาร อากาศ และน้ำ เพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่รอดได้ โดยเฉพาะน้ำจืด ซึ่งเป็นน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของมนุษย์ แต่มันเป็นเรื่องตลกฝืดที่น้ำบริสุทธิ์ น้ำจืดที่สะอาด เป็นสิ่งที่หายากสำหรับประชากรส่วนใหญ่ที่อยู่บนโลกนี้

 

หากคุณอยู่ในประเทศที่ค่อนข้างเจริญแล้ว หรืออยู่ในเมืองใหญ่มันอาจจะยากที่จะจินตนาการว่า จะเป็นไปได้อย่างไรที่น้ำจะหาได้ยาก หรือขาดแคลน เมืองของคุณและอีกหลาย ๆ หัวเมืองที่กระจายอยู่มีระบบน้ำประปา หรืออย่างน้อย ๆ ก็มีแหล่งน้ำสะอาดใกล้เคียง มีน้ำดื่มให้เลือกซื้อได้ตามร้านค้า ความจริงจากผลสำรวจที่เป็นข้อมูลทางสถิติก็คือ มีอีกกว่า 1 ใน 5 ส่วนหรือกว่า 800 ล้านคนทั่วโลก ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาดได้

ภาพ : Pixabay


น้ำ (H2O) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย กว่า 2 ใน 3 ของน้ำหนักรวมร่างกายเราเป็นน้ำ และแม้ว่าเราจะยังสามารถมีชีวิตรอดได้หากขาดน้ำเป็นเวลา 1-2 ชั่วโมง แม้ว่ามันจะไม่รุนแรงเท่าการขาดอากาศหรือขาดออกซิเจน แต่เราก็อาจจะตายได้หากขาดน้ำเป็นเวลา 1-2 วัน

 

หากเราพิจารณาส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินชีวิต สิ่งที่สำคัญต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายเรา ระบบประสาทของเรามีส่วนสำคัญที่สุดคือ สมอง และเนื้อสมองของเรามีน้ำประกอบอยู่ถึง 95% และระบบหมุนเวียนเลือดของเราซึ่งมีน้ำเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงทั้งระบบของร่างกาย แม้ว่าเม็ดเลือดแดงจะเป็นตัวนำพาออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆแต่กว่า 82% ของเลือดคือน้ำ ดังนั้นหากขาดน้ำแม้เพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นการรบกวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายอย่างมาก เหมือนกับที่เราเคยเรียนว่าหากท้องเสีย ถ่ายเป็นน้ำ จำเป็นต้องได้รับน้ำเกลือเพิ่มเข้าสู่ร่างกาย

ภาพ : Pixabay

 

ร่างกายที่ขาดน้ำมากเกินไปอาจจะทำให้ช็อก หมดสติ และเสียชีวิตได้ อาการขาดน้ำ (Dehydration) ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำ เพราะน้ำเลือดมีปริมาณน้อยลงการขยับร่างกายหรือเปลี่ยนท่าจากนั่งเป็นยืน เป็นนอน การเดิน หรือการขยับตัวอย่างรวดเร็ว อาจทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงสมอง เป็นลม หมดสติได้ นอกจากนี้ยังอาจเกิดอาการปวดศรีษะ ผิวแห้ง ปากแห้ง ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายซึ่งโดยปกติจะชุ่มชื้นก็จะแห้ง เช่น ปาก โพรงจมูก ตา


น้ำสะอาดคืออะไร อันที่จริงเราสามารถแบ่งความสะอาดของน้ำอย่างง่าย ๆ ได้สองระดับ คือ
1) น้ำที่ใช้สำหรับบริโภคและใช้สำหรับอุปโภค แน่นอนว่าน้ำสำหรับดื่มกินต้องมีความสะอาดและบริสุทธิ์มากกว่าน้ำใช้ทั่วไป มันจำเป็นต้องใสสะอาด ไม่มีสารตกค้าง ไม่มีตะกอน สารแขวนลอย นอกจากนั้นสิ่งที่มองไม่เห็นต่าง ๆ อย่างจุลินทรีย์ เชื้อโรคต่าง ๆ ก็ต้องไม่มีด้วย กล่าวคือ มีความสะอาดทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี แต่สำหรับน้ำที่ใช้อุปโภคหรือใช้สอยนั้นก็แล้วแต่ความจำเป็นและความสามารถในการหาเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน

2) น้ำสะอาดสำหรับการเกษตร หากคุณจะเอาไปรดน้ำต้นไม้ ก็คงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องตะกอนที่ลอยอยู่ในน้ำหรือสารต่าง ๆ ที่ตกค้างในน้ำมากนัก หากมันไม่ทำอันตรายต่อต้นไม้หรือปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของดิน แต่หากคุณต้องการน้ำสะอาดมาซักล้างทำความสะอาดเสื้อผ้า การใช้น้ำที่มีตะกอนคงไม่ทำให้เสื้อผ้าสะอาด

ภาพ : Pixabay

 

จากที่กล่าวมา คำว่าน้ำสะอาดจึงแปรเปลี่ยนไปตามหลักการใช้งาน แต่น้ำสะอาดสำหรับดื่มกินนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ประชากรในหลายพื้นที่ของโลกกำลังประสบปัญหาอยู่ แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำที่อยู่ในแก้วนั้นสะอาดปราศจากเชื้อโรคและพร้อมให้ดื่มเข้าสู่ร่างกาย ปัญหามักอยู่ที่แหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคและบริโภคไม่ได้รับการปกป้องและจัดการที่ดีพอ มันจึงมักปนเปื้อนด้วยน้ำเสียจากชุมชน ปศุสัตว์ เกษตรกรรม และโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ยังไม่รวมถึงการขนส่งผ่านทางลำธาร แม่น้ำ หรือท่อน้ำไปยังปลายทาง ซึ่งมักไม่ได้รับการฆ่าเชื้อหรือผิดสุขอนามัย ทำให้น้ำที่ได้มีสารเคมีตกค้าง หรือเชื้อโรคอย่างแบคทีเรีย ไวรัส และพยาธิปะปนอยู่

 

อัตราการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีทั่วโลกเกิดจากโรคท้องร่วง และคงไม่ต้องคิดมากนักว่าปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดโรคนี้มาจากน้ำที่ไม่สะอาดที่เด็ก ๆ ได้รับ โดยหน่วยงานสหประชาชาติมีผลรายงานออกมาเมื่อปี 2010 ว่า ผู้ที่เสียชีวิตจากโรคที่ติดต่อผ่านทางน้ำต่อปีมีจำนวนมากกว่าผู้ที่เสียชีวิตจากสงครามเสียอีก ดังนั้น มันจึงเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญที่ทุกคนต้องตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็นของการมีน้ำสะอาดไว้อุปโภคบริโภค รวมถึงกรรมวิธีขั้นพื้นฐาน หรืออย่างง่ายๆในการได้มาซึ่งน้ำสะอาด ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องกรองน้ำ การต้มน้ำ การกลั่น หรือแม้แต่การใช้เทคโนโลยี Reverse Osmosis เพื่อให้ได้น้ำที่บริสุทธิ์และสะอาดมากที่สุดสำหรับทุกคน

ภาพ : Pixabay

 

แม้ว่าการเข้าถึงเครื่องกรองน้ำหรือแหล่งน้ำสะอาดจะยังเป็นเรื่องยากสำหรับหลายชุมชน หรือหลายประเทศที่อยู่ตามพื้นที่ห่างไกลความเจริญทั่วโลก สิ่งที่เราทำได้ตอนนี้อาจจะเป็นการใช้น้ำอย่างรู้ค่าและประหยัด ตระหนักถึงความสำคัญ และยื่นมือเข้าช่วยเหลือองค์กรที่มุ่งหวังยกคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยของคนทั่วโลก เท่าที่มีโอกาส เพื่อให้เรามีน้ำสะอาดสำหรับทุกคน

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 0 Followers
  • Follow