Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมค่าเทอม 30 โรงเรียนอนุบาลชื่อดังในกรุงเทพ ประจำปี 2561

Posted By Plook Parenting | 19 ม.ค. 61
64,081 Views

  Favorite

การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสำหรับลูกน้อยตั้งแต่เข้าสู่วัยอนุบาล (2-4 ขวบ) ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะโรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองที่ลูกต้องใช้ชีวิต เรียนรู้สังคม และได้รับการศึกษาที่เหมาะสม

 

สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนอนุบาลชื่อดังแห่งต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ และอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับค่าเทอมที่อาจมีการปรับเปลี่ยนในปี 2561 นี้ เราเตรียมรายชื่อโรงเรียนอนุบาลชื่อดังในกรุงเทพฯ พร้อมอัพเดทค่าเทอมของโรงเรียนต่าง ๆ มาให้ ดังนี้

 

ภาพ : Shutterstock

 

เมื่อลูกน้อยเริ่มเข้าสู่วัยอนุบาล (2-4 ขวบ) การเลือกโรงเรียนอนุบาลที่มีระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับลูกจึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ๆ 

 

1. โรงเรียนเปล่งประสิทธิ์ (ศรีนครินทร์)

ค่าแรกเข้า 16,000 บาท

ค่าปรับพื้นฐาน 8,000 บาท

ค่าเทอม (เทอมละ) 42,000 บาท

เว็บไซต์ : http://www.ppskgschool.ac.th/

 

2. โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม)

ค่าแรกเข้า 9,000 บาท

หลักสูตรแบบบูรณาการค่าเทอม 60,000 บาท

หลักสูตร English Program ค่าเทอม 90,000 บาท

เว็บไซต์ : www.denlaschool.com

 

3. โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (พระราม 5)

ค่าแรกเข้า 9,000 บาท

หลักสูตรแบบบูรณาการ ค่าเทอม 66,000 บาท

หลักสูตร English Program ค่าเทอม 98,000 บาท

หลักสูตรนานาชาติ ค่าเทอมปีละ 240,000 บาท (3 เทอม)

เว็บไซต์ : www.denlaschool.com

 

4. โรงเรียนเธียรประสิทธิ์ศาสตร์

ค่าสมัคร 1,000 บาท

ค่าเครื่องแบบ 6,500 บาท

ค่าเรียนซัมเมอร์ 13,000 บาท

ค่าเทอม (อนุบาล 1) 56,000 บาท

เว็บไซต์ : www.thienprasitsart.com

 

5. โรงเรียนอนุบาลกุ๊กไก่

ค่าเทอมแรกเข้า 63,000 บาท

เทอมต่อไป 40,000 บาท

เว็บไซต์ : www.kukai.ac.th

 

6. โรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝัน

ค่าเทอม เทอมละ 38,000 บาท

ค่าพัฒนาการศึกษา 6,000 บาทต่อปี

เว็บไซต์ : www.baanwadfun.ac.th/index.asp

 

7. โรงเรียนราชินีบน

ค่าแรกเข้า ค่าบำรุง 200,000 บาท

(จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเรียนอนุบาล 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)

เทอมต่อไปประมาณ 19,000 บาท

เว็บไซต์ : www.rajinibon.ac.th

 

8. โรงเรียนรุ่งอรุณ

ค่าเทอมแรกเข้า 60,000 บาท

เทอมต่อไป 32,000 บาท (3 เทอม)

เว็บไซต์ : www.roong-aroon.ac.th

 

9. โรงเรียนทิวไผ่งาม

ค่าเทอม 35,000 บาท

เว็บไซต์ : www.thewphaingarm.ac.th

 

10. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

ค่าเทอม แบบสามัญประมาณ 30,000 บาท

ค่าเทอม แบบ ILK ประมาณ 42,000 บาท

เว็บไซต์ : www.patai.th.edu

 

11. โรงเรียนอนุบาลโชคชัย (ครูเกียว) ลาดพร้าว

ค่าเทอมปีแรก 50,200 บาท

ค่าแรกเข้า 9,000 บาท

ค่าปรับพื้นฐาน 11,000 บาท

ค่าเทอมปีต่อไป 50,200 บาท ต่อปี

เว็บไซต์ : http://chokchai.ac.th/ccs/

 

12. โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์

ค่าเทอมแรกเข้า 42,000 บาท

เทอมต่อไป 25,000 บาท

เว็บไซต์ : www.scc.in.th

 

13. โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม

ค่าเทอมแรกเข้า 63,000 บาท

เทอมต่อไป 40,000 บาท

เว็บไซต์ : www.chatchalerm.com

 

14. โรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์

เตรียมอนุบาล ค่าเทอม 52,000 บาท ต่อปี

อนุบาล 1 ค่าเทอม 54,000 บาท ต่อปี

อนุบาล 2 ค่าเทอม 56,000 บาท ต่อปี

อนุบาล 3 ค่าเทอม 58,000 บาท ต่อปี

เว็บไซต์ : http://www.sudaruk.ac.th

 

15. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ค่าเทอมแรกเข้า 21,500 บาท (รวมค่าปรับพื้นฐาน 3,000 บาท)

เทอมต่อไป 12,500 บาท

เว็บไซต์ : www.swm.ac.th

 

16. โรงเรียนเลิศหล้า (เกษตรนวมินทร์)

ค่าเทอม เทอมแรก 64,000 บาท ค่าอุปกรณ์ 20,000 บาท ค่าเสื้อผ้า  5,000 บาท

ค่าเทอม เทอมต่อไป 64,000 บาท

เว็บไซต์ : www.lertlah.com/nawamin/index.php

 

17. โรงเรียนอนุบาลทับทอง

ค่าเทอม เทอมแรก 33,000 บาท ค่าอื่น 14,500 บาท

ค่าเทอม เทอมต่อไป 35,000 บาท

เว็บไซต์ : www.tubtong.ac.th

 

18. โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

หลักสูตร GGP

ค่าแรกเข้า 13,000 บาท

ค่าเทอม 23,000 บาท (เทอมแรก)

เทอมต่อไป 29,000 บาท

หลักสูตร IEP

ค่าแรกเข้า ค่าอุปกรณ์ และอื่นๆ 13,000 บาท

ค่าเทอม 18,000 บาท (เทอมแรก)

เทอมต่อไป 15,000 บาท

เว็บไซต์ : www.as.ac.th

 

19. โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ค่าแรกเข้ารวมค่าเทอม 47,000 บาท

เทอมต่อไปประมาณ 29,000 บาท

เว็บไซต์ : www.wattana.ac.th

 

20. โรงเรียนอนุบาลมณีรัตน์

ค่าเทอม เทอมละ 38,000 บาท 1 ปี มี 3 เทอม

เว็บไซต์ : www.maneerut.com

 

21. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา

ค่าเทอม เทอมละ 40,000 บาท

เว็บไซต์ : www.sls.ac.th

 

22. โรงเรียนอนุบาลแสงโสม

ค่าเทอม เทอม 1 48,900 บาท

ค่าเทอม เทอม 2 43,900 บาท

เว็บไซต์ : www.sangsomschool.com

 

23. โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ค่าแรกเข้า รวมค่าเรียนซัมเมอร์ ค่าอุปกรณ์ 20,000 บาท และค่าเทอม 52,000 บาท เป็น 72,000 บาท

เว็บไซต์ : http://jananan.ac.th

 

24. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง

ค่าเทอมแรกเข้า 33,600 บาท

เทอมต่อไป 17,000 บาท

เว็บไซต์ : www.ptd.ac.th

 

25. โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

ค่าเทอมเทอมแรก 39,600 บาท

เทอมต่อไป 16,000 บาท

เว็บไซต์ : www.la-orutis.dusit.ac.th

 

26. โรงเรียนเพลินพัฒนา

ค่าแรกเข้า 65,000 บาท

ค่าเทอม 130,000 บาท ต่อปี (ไม่รวมค่าเครื่องแบบ)

เว็บไซต์ : www.plearnpattana.ac.th

 

27. โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวัย)

ค่าแรกเข้า 15,000 บาท

ค่าเทอม 54,600 บาท

เว็บไซต์ : http://www.jittamett.ac.th/

 

28. โรงเรียนอนุบาลโรจน์จิราภา

ค่าแรกเข้า 7,900 บาท

ค่าเทอม 39,000 บาท

เว็บไซต์ : http://www.rojjirapa.ac.th

 

29. โรงเรียนสาธิตบางนา

เตรียมอนุบาล ค่าเทอม 21,000 บาท

อนุบาล 1-3 ค่าเทอม 26,000 บาท

เว็บไซต์ : www.satitbangna.ac.th

 

30. กรพิทักษ์ศึกษา

หลักสูตร Mini English ค่าเทอม 15,000 บาท

หลักสูตร English Program (EP) ค่าเทอม 30,000 บาท

เว็บไซต์ : www.kornpitack.ac.th

 

ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายของแต่ละโรงเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามทางโรงเรียนได้จากเว็บไซต์แต่ละแห่งได้ด้วยตนเอง

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 0 Followers
  • Follow