Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมวิธีทำดี ... ที่คุณก็ทำได้ พร้อมอานิสงส์ที่เชื่อกันว่าจะได้รับ

Posted By มหัทธโน | 12 ม.ค. 61
5,584 Views

  Favorite

 

ชีวิตนี้ สั้นนัก มาร่วมทำความดีสั่งสม เพราะท้ายที่สุดเมื่อเราตายไป สิ่งที่ติดตามตัวไปได้ก็แค่ความดี ความชั่วค่ะ 

 

ภาพ : Shutter Stock

 

รวมวิธีสั่งสมความดี และอานิสงส์ที่เชื่อกันว่า จะได้รับ

1. นั่งสมาธิ     อย่างน้อยวันละ 15 นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้) 

    อานิสงส์ --- เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า 
                     เพื่อจิตใจที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย 
                     จิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ 
                     ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน 
                     ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายและจิตแข็งแรง 
                    เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล 

 

2. สวดมนต์ ด้วยพระคาถาต่าง ๆ อย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน 

    อานิสงส์ --- เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง 
                     ชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า 
                     เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว 
                     แนะนำพระคาถาพาหุงมหากา พระคาถาชินบัญชร, พระคาถายอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง 

 

3. ถวายยารักษาโรค ให้วัด ออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ 

  อานิสงส์ - --     ก่อให้เกิดสุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หายจะทุเลา 
                        สุขภาพกายจิตแข็งแรง อายุยืนทั้งภพนี้และภพหน้า 
                        ถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา 

 

4. ทำบุญตักบาตร ทุกเช้า 

  อานิสงส์ ---    ได้ช่วยเหลือศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร 
                      ตายไปไม่หิวโหย อยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 

 

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทาน 

    อานิสงส์ --- เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรมจึงสว่างไปด้วยลาถยศ 
                     สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ 
                     ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน 

6. สร้างพระถวายวัด 

  อานิสงส์ ---    ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 
                      สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข 
                      ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป 

 

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์ หรือบวชพระอย่างน้อย 9 วันขึ้นไป 

  อานิสงส์ ---    ได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ 
                      ผ่อนปรนหนี้กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร 
                      สร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อ ๆ ไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา 
                      จิตเป็นกุศล 

 

8. บริจาคเลือดหรือร่างกาย 

    อานิสงส์ ---  ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ 
                      ต่อไปจะมีผู้คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา 
                     ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง 

 

9. ปล่อยปลา ที่ซื้อมาจากตลาด รวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ 

    อานิสงส์ --- ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต 
                    ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวร ที่เคยกินเข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น 
                    หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อย ๆ ฟื้นคืนสภาพที่สดใสเป็นอิสระ 

 

10. ให้ทุนการศึกษา บริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่าง ๆ  อาสาสอนหนังสือ 

    อานิสงส์ ---    ทำให้มีสติปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะฉลาดเฉลียวมีปัญญา 
                       ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม 

 

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8 

   อานิสงส์ ---     ไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก 
                     ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 
                      กรรมเวรจะไม่ถ่าโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้าปกปักรักษา  


อานิสงส์ 10 ข้อของการเมตตาในการไม่กินเนื้อสัตว์ 

1. เป็นที่รักของบรรดาเทพ พรหม ตลอดจนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย 
2. จิตอันเป็นมหาเมตตาย่อมบังเกิดขึ้น 
3. สามารถตัดขาดความอาฆาต ดับอารมณ์เหี้ยมโหดเครียดแค้นในใจลงได้ 
4. ปราศจากโรคภัยร้ายแรงมาเบียดเบียนร่างกาย 
5. มีอายุมั่นขวัญยืน 
6. ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากเทพทั้งปวง 
7. ยามหลับนิมิตเห็นแต่สิ่งที่ดีงามเป็นสิริมงคล 
8. ย่อมระงับการจองเวร สลายความอาฆาตแค้นซึ่งกันและกัน 
9. สามารถดำรงอยู่ในกระแสพระนิพพาน ไม่พลัดหลงตกลงสูอบายภูมิ 
10. ทันทีที่ละสังขารจากโลกนี้ จิตจะมุ่งสู่สุคติภพ

 

ภาพ : Shutter Stock

 

อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูป หรือสิ่งพิมพ์อันเกี่ยวกับพระธรรมคำสอนเป็นกุศล ดังนี้ 

1. อกุศลกรรมในอดีตชาติแต่ปางก่อน จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ 
2. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง สรรพภยันตรายสลาย ปวงภัยไม่มีคนคิดร้ายไม่สำเร็จ 
3. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติแต่ปางก่อน เมื่อได้รับส่วนบุญไปแล้วก็จะเลิกจองเวรจองกรรม 
4. เหล่ายักษ์ผีรากษส งูพิษเสือร้าย ไม่อาจเป็นภัยอยู่ในที่ใดก็แคล้วคลาดจากภัย 
5. จิตใจสงบ ราศีผ่องใส สุขภาพแข็งแรง กิจการงานเป็นมงคล รุ่งเรืองก้าวหน้าผู้คนนับถือ 
6. มั่นคงในคุณธรรม ความอุดมสมบูรณ์ปรากฏ ( เกินความคาดฝัน) ครอบครัวสุขสันต์     วาสนายั่งยืน 
7. คำกล่าวเป็นสัจจ์ ฟ้าดินปราณี ทวยเทพยินดี มิตรสหายปรีดา หนี้สินจะหมดไป 
8. คนโง่สิ้นเขลา คนเจ็บหายได้ คนป่วยหายดี ความทุกข์หายเข็ญ   สตรีจะได้เกิดเป็นชายเพื่อบวช 
9. พ้นจากมวลอกุศล เกิดใหม่บุญเกื้อหนุน มีปัญญาล้ำเลิศ บุญกุศลเรืองรอง 
10. สิ่งที่สร้างจะบังเกิดเป็นกุศลจิตแก่ทุกคนที่ได้พบเห็นเป็นเนื้อนาบุญอย่างเอนกทุกชาติของผู้สร้างที่เกิดจะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้าปัญญาในธรรมแก่กล้าสามารถได้อภิญญาหก สำเร็จโพธิญาณ 

 

ภาพ : Shutter Stock


อานิสงส์การบวชพระบวชชีพรามณ์     

1. หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรือง ได้ลาภ ยศ สรรเสริญตามปรารถนา 
2. เจ้ากรรมนายเวรจะอโหสิกรรม หนี้กรรมในอดีตจะคลี่คลาย 
3. สุขภาพแข็งแรง สติปัญญาแจ่มใส ปัญหาชีวิตคลี่คลาย 
4. เป็นปัจจัยสู่พระนิพพานในภพต่อ ๆ ไป 
5. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง โพยภัยอันตรายผ่อนหนักเป็นเบา 
6. จิตใจสงบ ปล่อยวางได้ง่าย มองเห็นสัจธรรมแห่งชีวิต 
7. เป็นที่รักที่เมตตามหานิยมของมวลมนุษย์มวลสัตว์และเหล่าเทวดา 
8. ทำมาค้าขึ้น ไม่อับจน การเงินไม่ขาดสายไม่ขาดมือ 
9. โรคภัยของตนเอง ของพ่อแม่ และของคนใกล้ชิดจะเบาบางและรักษาหาย 
10. ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ได้เต็มที่สำหรับผู้ที่บวชไม่ได้เพราะติดภาระกิจต่าง ๆ   ก็สามารถได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้ด้วยการสร้างคนให้ได้บวชสนับสนุนส่งเสริมอาสาการ ให้คนได้บวช 

 

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างบุญที่ยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงอานิสงส์ที่ต่างเชื่อกันว่าส ท่านพึงจะได้รับ


ขอจงเร่งทำบุญเสียแต่วันนี้ เพราะชีวิตนี้ สั้นนัก สิ่งที่ติดตัวไปได้ ก็เพียงแค่บุญหรือกรรม ดังนั้นท่านจงพึ่งตนเองด้วยการสร้างสมบุญบารมี ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ท่านจะนำติดตัวไปได้ทุกภพทุกชาติเสียแต่วันนี้ด้วยเทอญ สาธุค่ะ

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow