Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การเขียนชื่อไทยเป็นอังกฤษ เทียบพยัญชนะ, สระ ไทย – อังกฤษ ตามราชบัณฑิตยสถาน

Posted By Plook Creator | 05 ม.ค. 61
177,001 Views

  Favorite

เมื่อต้องเขียนชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอักษรไทยเทียบเป็นตัวอักษรอังกฤษอาจไม่ค่อยมีปัญหา แต่เทียบสระไทยกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนี่สิมีงง ดังนั้นมาดูการเทียบตัวอักษรและสระไทยเป็นอักษรภาษาอังกฤษตามหลักของราชบัณทิตยสถานกัน จะได้สะกดชื่อเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง


การถอดเสียงอักษรไทยเป็นอักษรภาษาอังกฤษตามหลักการของราชบัณฑิตยสถานนี้เป็นการถอดโดยวิธีถ่ายเสียง (Transcription) เพื่อให้อ่านคำภาษาไทยที่เขียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษให้ได้เสียงใกล้เคียง โดยไม่คำนึงถึงการสะกดการันต์และวรรณยุกต์ เช่น กานต์ -= kan, ใบ้ = bai


การเทียบพยัญชนะ ไทย – อังกฤษ

พยัญชนะไทย

อักษรภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง

ตัวต้น

ตัวสะกด

k

k

กา = ka, นก = nok

ข ฃ ค ฅ ฆ

kh

k

ขอ = kho, สุข = suk
โค = kho, ยุค = yuk
ฆ้อง = khong, เมฆ = mek

ng

ng

งาม = ngam, รงค์ = rong

จ ฉ ช ฌ

ch

t

จีน = chin, อำนาจ = amnat
ฉิ่ง = ching,
ชิน = chin, คช = khot,
เฌอ = choe

ซ ทร (ควบกล้ำออกเสียง ซ) ศ ษ ส

s

t

ซา = sa, ก๊าซ = kat
ทราย = sai
ศาล = san, ทศ = thot
รักษา = raksa, กฤษณ์ = krit
สี = si, รส = rot

y

n

ญาติ = yat, ชาญ = chan

ฎ ฑ (ออกเสียง ด) ด

d

t

ฎีกา = dika, กฎ = kot
บัณฑิต = bandit, ษัฑ = sat
ด้าย = dai, เป็ด = pet

ฏ ต

t

t

ปฏิมา = patima, ปรากฏ = prakot
ตา = ta, จิต = chit

ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ

th

t

ฐาน = than, รัฐ = rat
มณฑล = monthon
เฒ่า = thao, วัฒน์ = wat
ถ่าน = than, นาถ = nat
ทอง = thong, บท = bot
ธง = thong, อาวุธ = awut

ณ น

n

n

ประณีต = pranit, ปราณ = pran
น้อง = nong, จน = chon

b

p

ใบ = bai, กาบ = kap

p

p

ไป = pai, บาป = bap

ผ พ ภ

ph

p

ผา = pha
พงศ์ = phong, ลัพธ์ = lap
สำเภา = samphao, ลาภ = lap

ฝ ฟ

f

p

ฝั่ง = fang
ฟ้า = fa, เสิร์ฟ = soep

m

m

ม้าม = mam

y

-

ยาย = yai

r

n

ร้อน = ron, พร = phon

ล ฬ

l

n

ลาน = lan, ศาล = san
กีฬา = kila, กาฬ = kan

w

-

วาย = wai

ห ฮ

h

-

หา = ha
ฮา = ha

 


การเทียบสระ ไทย – อังกฤษ

สระไทย

อักษรภาษาอังกฤษ

ตัวอย่าง

อะ  (-ะ),
อะลดรูป ( - ),
รร (มีตัวสะกด),
อา (-า),

 

a

 

ปะ = pa,
วัน = wan,
สรรพ = sap,
มา = ma

รร (ไม่มีตัวสะกด)

an

สรรหา = sanha,
สวรรค์ = sawan

อำ ( -ำ )

am

รำ = ram

อิ (  -ิ ),
อี ( - ี )

i

มิ = mi,
มีด = mit

อึ ( - ึ),
อือ ( - ื )

ue

สึก = suek,
หรือ = rue

อุ ( - ุ ),
อู ( - ู )

u

จุ = chu,
หรู = ru

เอะ ( เ-ะ),
เอะลดรูป (เ- ็),
เอ (เ-)

e

เละ = le,
เล็ง, leng,
เลน = len

แอะ (แ-ะ),
แอ (แ-)

ae

และ = lae,
แสง = saeng

โอะ (โ-ะ),
โอะลดรูป,
โอ (โ-),
เอาะ (เ-าะ),
ออ

o

โละ = lo,
ลม = lom,
โล้ = lo,
เลาะ = lo,
ลอม = lom

เออะ (เ-อะ),
เออะลดรูป (เ- ิ),
เออ

oe

เลอะ = loe,
เหลิง = loeng,
เธอ = thoe

เอียะ (เ- ียะ),
เอีย (เ- ีย)

ia

เผียะ = phia,
เลียน = lian

เอือะ*,
เอือ (เ- ือ)

uea

-*
เลือก = lueak

อัวะ ( - วะ ),
อัว ( - ว ),
-ว- (อัวลดรูป)

ua

ผัวะ = phua,
มัว = mua,
รวม = ruam

ใอ (ใ-),
ไอ (ไ-),
อัย ( - ย),
ไอย (ไ-ย),
อาย (-าย)

ai

ใย = yai,
ไล่ = lai,
วัย = wai,
ไทย = thai,
สาย = sai

เอา (เ-า),
อาว (-าว)

ao

เมา = mao,
กาว = kao

อุย ( - ุย)

ui

นุ้ย = nui

โอย (โ-ย),
ออย (-อย)

oi

โรย = roi,
ลอย = loi

เอย (เ-ย)

oei

เลย = loei

เอือย (เ- ือย)

ueai

เลื้อย = lueai

อวย (-วย)

uai

มวย = muai

อิว ( - ิว)

io

ลิ่ว = lio

เอ็ว (เ- ็ว),
เอว (เ-ว)

eo

เร็ว = reo,
เลว = leo

แอ็ว (แ- ็ว),
แอว (แ-ว)

aeo

แผล็ว = phlaeo,
แมว = maeo

เอียว (เ- ียว)

iao

เลี้ยว = liao

ฤ (ออกเสียง รึ),
ฤๅ

rue

ฤษี,ฤๅษี = ruesi

ฤ (ออกเสียง ริ)

ri

ฤทธิ์ = rit

ฤ (ออกเสียง เรอ)

roe

ฤกษ์ = roek

ฦ*,
ฦๅ

lue

-*
ฦๅสาย = luesaiหมายเหตุ :  -* = ไม่มีคำที่ประสมด้วยสระเสียงนี้ใช้ในภาษาไทย


หลักการถอดอักษรไทยเป็นอักษรภาษาอังกฤษ

1. ใช้เครื่องหมาย “ - ” เพื่อแยกพยางค์ ในกรณีที่คำมีหลายพยางค์อักษรตัวสุดท้ายของพยางค์หน้ากับอักษตัวแรกของพยางค์ที่ตามมาอาจทำให้อาจยาก จึงใช้เครื่องหมาย “ - ” เพื่อแยกพยางค์ มีหลักดังนี้

     1.1. อักษรตัวสุดท้ายของพยางค์หน้าเป็นสระ และอักษรตัวแรกของพยางค์ที่ตามมาเป็นพยัญชนะ ng (ง) เช่น สง่า = Sa-nga
     1.2. อักษรตัวสุดท้ายของพยางค์หน้าเป็น ng (ง) และอักษรตัวแรกของพยางค์ที่ตามมาเป็นสระ เช่น บังอร = Bang-on
     1.3. อักษรตัวแรกของพยางค์ที่ตามมาขึ้นต้นด้วยสระ เช่น สะอาด = sa-at, สำอาง = sam-ang

2. การถอดอักษรไทยเป็นภาษาอังกฤษให้เขียนแยกเป็นคำ ๆ เช่น

     ถนนบางแวก = Thanon Bang Waek
     ห้างมาบุญครอง = Hang Ma Bun Khrong

** ยกเว้น คำประสมซึ่งถือว่าเป็นคำเดียวกัน และชื่อเฉพาะที่เป็นชื่อบุคคล เช่น
     ลูกเสือ = luksuea
     รถไฟ = rotfai
     นายธนกร นิสัยดี = Nai Thanakon Nisaidi
     นางสาวกฤษกาญจน์ ฟ้าสว่าง = Nangsao Kritsakan Fasawang

3. อักษรตัวแรกของชื่อเฉพาะ และคำนำหน้านามให้ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น

     เด็กหญิงพิมพ์ชนก พานทอง = Dekying Phimchanok Phanthong
     เด็กชายชนะ เย็นใจ = Dekchai Chana Yenchai
     ร้านสมใจ = Ran Som Chai
     จังหวัดกำแพงเพชร = Changwat Kamphaeng Phet

4. ชื่อลักษณะทางภูมิศาสตร์ไม่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
     เขาสอยดาว = Khao Soi Dao
     แม่น้ำป่าสัก = Maenam Pask


เทียบอักษรและสระไทย-อังกฤษได้ การเขียนชื่อไทยด้วยอักษรภาษาอังกฤษก็ไม่ยากอีกต่อไป จากนี้เขียนชื่อของเราเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกหลักกันค่ะ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Creator
  • 0 Followers
  • Follow