Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร

Posted By Plookpedia | 25 ธ.ค. 59
10,923 Views

  Favorite

 

เครื่องมือทุ่นแรง หมายถึง เครื่องมือที่เกษตรกรใช้ในการทำงานเกษตร เพื่อช่วยลดความยากลำบากในการทำงาน หรือลดการออกแรงให้น้อยลง เกษตรกรจะทำงานได้นานขึ้น จะได้ผลงานมากขึ้น และได้ผลิตผลเพิ่มขึ้น
 


เครื่องยนต์ คือ เครื่องที่ให้กำเนิดพลังงาน หรือทำให้เกิดการเคลื่อนที่
 


เครื่องจักรกลเกษตร คือ เครื่องมือเกษตรที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนหลายส่วน ทำงานร่วมกันโดยมีเครื่องยนต์ช่วย
 


เครื่องยนต์สามารถนำไปใช้ในเครื่องจักรกลเกษตรได้หลายอย่าง

เครื่องจักรกลเกษตร มีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงาน เป็น ๕ กลุ่ม คือ 

๑. เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดินได้แก่

รถไถดินตามแบบ ๒ ล้อ


ไถหัวหมู 
ควายเหล็ก
รถแทรกเตอร์
ไถจาน
 
รถไถเดินตามแบบ ๒ ล้อ
๒. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช ได้แก่ 

เครื่องปลูก


เครื่องปลูกแบบล้อเอียง 
เครื่องกำจัดวัชพืชและถากหญ้า 
เครื่องหว่าน 
เครื่องสูบน้ำ 
เครื่องพ่นสารเคมี
 
เครื่องปลูก
๓. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช 
๔. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด 
๕. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช

เครื่องเกี่ยวนวดข้าว


ประโยชน์ของเครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร

๑. ทำงานได้รวดเร็ว ทันต่อช่วงเวลาของการเพาะปลูกที่มีจำกัด 
๒. ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน 
๓. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น 
๔. ปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนอย่างประณีต เช่น ขั้นปลูก ขั้นกำจัดวัชพืช ขั้นใส่ปุ๋ย ขั้นเก็บเกี่ยวและการนวด เป็นต้น 
๕. ลดการสูญเสียผลิตผลในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวด 
๖. เพิ่มผลิตผล และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสูงขึ้น    
 

เครื่องสีข้าวโพด

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
เครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับรถไถนา ควายเหล็ก พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนาข้าวทดลอง สวนจิตรลดา พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนาข้าวทดลอง สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบดีว่า การ
896 Views
2
ประโยชน์ของเครื่องมือทุ่นแรง
ประโยชน์ของเครื่องมือทุ่นแรง การใช้เครื่องมือทุ่นแรงการเกษตรนั้น บางท่านอาจจะมีข้อข้องใจว่า จะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้อย่างไร ในเมื่อเกษตกรต้องใช้เงินลงทุนซื้อเครื่องทุ่นแรง ซึ่งบางครั้งอาจจะสูงเกินกำลังความสามารถของเกษตรกรก็ได้ ดังนั้นจึงขอทำความเข้าใจในข
552 Views
3
ขั้นตอนแรก การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน
การเตรียมดินโดยใช้แรงงานสัตว์ รถไถเดินตามประเภทผลักเลี้ยว ล้อขับเคลื่อนตีนเป็ด ไถจาน ไถพรวนจาน ขั้นตอนแรก การเตรียมดินและเครื่องมือการเตรียมดิน การเตรียมดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะทำให้โครงสร้างของดิน เห
2K Views
4
ขั้นตอนที่ ๓ การดูแลและอารักขาพืช
ท่อสูบน้ำพญานาค เครื่องพ่นสารเคมีแบบสูบชัก เครื่องพ่นสารเคมีแบบสูบโยก เครื่องพ่นสารเคมีชนิดใช้เครื่องยนต์แบบสะพานหลัง เครื่องพ่นละอองหมอก ขั้นตอนที่ ๓ การดูแลและอารักขาพืช เครื่องมือชลประทาน ในอดีตการสูบ
580 Views
5
ขั้นตอนที่ ๔ การเก็บเกี่ยวและนวด
วิธีการนวดข้าวของภาคเหนือ การนวดข้าวโดยวิธีใช้เท้าย่ำในภาคใต้ วิธีการนวดข้าวแบบใช้สัตว์ในภาคกลาง การนวดข้าวโดยใช้รถแทรกเตอร์ การนวดข้าวแบบดั้งเดิมทำให้ต้องใช้แรงงานในการทำความสะอาดข้าวมาก หลักการทำงานของเ
733 Views
6
ขั้นตอนที่ ๕ การลดความชื้นของเมล็ดพืช
เครื่องลดความชื้นแบบกระบะ เครื่องลดความชื้นแบบคอลัมน์ชนิดเมล็ดพืชไม่ไหลคลุกเคล้า เครื่องลอความชื้นแบบฟลูอิดไดซ์-เบค ขั้นตอนที่ ๕ การลดความชื้นของเมล็ดพืช เครื่องอบเมล็ดพืช ในสภาวะปัจจุบัน เครื่องอบ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เ
502 Views
7
ขั้นตอนที่ ๒ การปลูกพืช
เครื่องหยอดเมล็ด เครื่องปลูกแบบล้อจิก ๒ แถว ขั้นตอนที่ ๒ การปลูกพืช การปลูกพืชเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเพาะปลูก ซึ่งกระทำต่อจากการเตรียมดิน เกษตรกรจะต้องเร่งทำงานให้ทันกับช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม วิธีการปลูกของเกษตรกรแบบเดิม ใช้แรงงานคนทั้งหม
758 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow