Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง

Posted By Plookpedia | 21 ธ.ค. 59
2,346 Views

  Favorite

ประเทศเรามีพื้นแผ่นดินที่กว้างใหญ่ บ้างเป็นที่ราบ บ้างเป็นภูเขา บ้างก็เป็นแหล่งน้ำ ได้แก่ ลำห้วย ลำธาร คู คลอง หนอง บึง ทะเลสาบ และแม่น้ำสายต่างๆ 
      

จังหวัดในภาคเหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย น่าน แม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา พื้นที่ตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไป จนถึงยอดเขา เรียกว่า "ที่สูง" ที่สูงมีอากาศหนาวเย็น เหมือนในประเทศในเขตหนาว
เราเรียกผู้คนที่อยู่อาศัยตามที่สูงบริเวณภูเขาเหล่านั้นว่า "ชาวเขา" 

ชาวเขาส่วนมากยากจน มีชีวิตที่ลำบาก สุขภาพอนามัย ไม่ดี และมีอาชีพเพาะปลูก แต่เดิมชาวเขาปลูกข้าว ข้าวโพด ถั่ว ฝ้าย และฝิ่น เมื่อปลูกซ้ำที่ ดินจะจืด พืชไม่งอกงาม ชาวเขาก็จะย้ายหาที่ปลูกใหม่ จึงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นทุกที

ฝิ่นเป็นพืชมีอันตรายมาก ส่วนน้อยเท่านั้นที่นำไปทำยารักษาโรคบางชนิดได้ ชาวเขาชอบสูบฝิ่น ซึ่งทำลายสุขภาพ เพราะฝิ่นเป็นยาเสพติด สูบแล้วผอมแห้งแรงน้อย ไม่มีแรงทำงาน นอกจากนี้ยังมีผู้ลักลอบนำฝิ่นไปทำยาเสพติดชนิดอื่น ที่เป็นภัยร้ายแรงยิ่งกว่าฝิ่น 

การปลูกและค้าขายฝิ่น การทำและค้ายาเสพติดต่างๆ ล้วนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายจะต้องถูกจับ และถูกลงโทษ
  


ชาวเขาเป็นคนไทยเหมือนกับเรา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงของเรา ทรงทราบปัญหาต่างๆ ของชาวเขา และปัญหาเรื่องฝิ่นว่า มีการปลูกฝิ่นผิดกฎหมาย เป็นอันตรายต่อคนไทยทั้งประเทศ และต่อชาวโลกด้วย ทรงคิดช่วยเหลือโดยทรงตั้ง "โครงการหลวง" ขึ้น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งมุ่งให้มีการศึกษา ค้นคว้า ช่วยเหลือ และแนะนำชาวเขา ให้เลิกปลูกฝิ่น โดยปลูกพืชเมืองหนาวแทน

เดี๋ยวนี้ชาวเขาสามารถปลูกไม้ผล จำพวกท้อ บ๊วย แอปเปิล สาลี่ สตรอว์เบอร์รี องุ่น ฯลฯ และสามารถปลูกผักและไม้ดอกเมืองหนาวต่างๆ ได้แล้ว พืชผลเหล่านี้ได้ราคาดี ทดแทนการปลูกฝิ่นได้ 

โครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวช่วยให้ชาวเขามีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น เลิกปลูกฝิ่นได้ ทำไร่เป็นที่เป็นทาง ไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าเหมือนเดิม 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวง หาที่สุดมิได้ แก่พวกเราชาวไทยทั้งประเทศ และแก่ชาวโลกด้วย

 

ตอนเหนือของประเทศไทยมีภูมิประเทศเป็นภูเขา และหุบเขาเป็นส่วนมาก แม้จะมีที่ราบระหว่างหุบเขา ก็จะเป็นที่สูง เช่น บริเวณจังหวัดเชียงใหม่จะมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ ๓๐๐ เมตร พื้นที่บริเวณเชิงเขาขึ้นไป จนถึงยอดเขา ก็จะมีความสูงมากขึ้นไปอีกตามลำดับ เราเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า "ที่สูง" บริเวณที่สูงมีอากาศหนาวเย็น บางแห่งจะหนาวเย็นมาก ในฤดูหนาว เหมือนประเทศต่างๆ ในเขตหนาวของโลก

บ้านเรือนของชาวเขา


เราเรียกผู้คนที่ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่แถบภูเขา และบนที่สูงเหล่านี้ว่า "ชาวเขา" ชาวเขามีหลายเผ่า เช่น แม้ว เย้า มูเซอ อีก้อ กะเหรี่ยง ฯลฯ ชาวเขาทางภาคเหนือ มีจำนวนไม่น้อย รวมแล้ว นับเป็นจำนวนแสน ส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ และแต่เดิมปลูกฝิ่นด้วย มีสภาพความเป็นอยู่แร้นแค้น ยากจน และสุขภาพอนามัยไม่ดี การทำไร่ของชาวเขาส่วนใหญ่จะทำแบบ "ไร่เลื่อนลอย" คือ ย้ายที่ปลูกไปเรื่อยๆ หลังจากที่ได้ปลูกพืชซ้ำที่จนดินจืด พืชผลไม่งาม ชาวเขาจึงต้องตัดไม้ทำลายป่าไปเรื่อยๆ เป็นการทำลาย "ที่สูง" ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ

ผลฝิ่นมียางซึ่งเป็นสารเสพติดร้ายแรง

   "ที่สูง" มีความสำคัญมาก เพราะเป็นต้นน้ำลำธาร เป็นต้นน้ำของแม่น้ำ ใหญ่หลายสายในประเทศ คือ เมื่อฝนตกลงบนที่สูง น้ำฝนก็จะไหลลงรวมกัน เป็นลำห้วย ลำธาร แคว หรือแม่น้ำเล็กๆ หลายสาขา แล้วมารวมกัน เป็นแม่น้ำใหญ่ไหลลงสู่ทะเลในที่สุด เช่น แม่น้ำปิง วัง ยม และน่าน ทางภาคเหนือ ไหลรวมกันมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา ลงสู่อ่าวไทย เป็นต้น
นอกจากเป็นต้นน้ำลำธารแล้ว "ที่สูง" ยังเป็นหุบเขา และป่าไม้ที่สมบูรณ์ ช่วยกั้นกระแสน้ำที่เกิดจากฝนตก มิให้ไหลบ่ารวดเร็ว และรุนแรงจนเป็นอันตรายต่อผู้คน บ้านเรือน ไร่นาที่อยู่บนพื้นที่ราบ หรืออยู่ตามทางที่น้ำไหลบ่าผ่านมา ทั้งยังช่วยซึมซับน้ำไว้ มิให้เหือดแห้งในทันทีหลังจากฝนหยุดตกแล้ว ทำให้ผืนแผ่นดินชุ่มชื้น ไม่แห้งและมีน้ำไว้หล่อเลี้ยงพืชอย่างเพียงพอ หน้าดินก็อุดมด้วยอาหารพืช เนื่องจากการผุพังของกิ่งไม้ และใบไม้ที่ร่วงหล่นทับถมกันลงไป "ที่สูง" จึงเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีค่ามาก ควรอย่างยิ่งที่จะช่วยกันสงวนรักษาไว้ มิให้ถูกทำลายไป โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น การหักร้าง ถางพง เพื่อทำไร่เลื่อนลอยแบบชาวเขาเหล่านั้น

ชาวเขาชอบสูบฝิ่น


การที่ชาวเขาชอบปลูกฝิ่นมาแต่ดั้งเดิม นับเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ชาวเขาปลูกฝิ่นไว้สูบเอง และปลูกไว้ขายด้วย เพราะฝิ่นเป็นพืชที่ชอบอากาศหนาวเย็น และขายได้ราคาดี แม้ฝิ่นจะมีประโยชน์บ้าง โดยนำมาใช้ทำยาบางชนิดได้ แต่ก็มีโทษมากกว่าประโยชน์ จัดเป็นพืชที่มีอันตรายมาก ตัวฝิ่นเองก็เป็นยาเสพติด ชาวเขาเองที่ชอบสูบฝิ่น ก็จะติดฝิ่น สุขภาพจิตโทรม ยิ่งกว่านั้น ยังมีผู้ลักลอบนำฝิ่นไปทำยาเสพติดชนิดอื่น ที่เป็นภัยร้ายแรงกว่าฝิ่นหลายเท่า แม้รัฐบาลจะได้ออกกฎหมายห้ามปลูกและค้าฝิ่น ห้ามผลิต และค้ายาเสพติด และผู้ค้าฝิ่นจะได้รับโทษสถานหนักก็ตาม เรื่องฝิ่นและยาเสพติดก็ยังเป็นปัญหาสำคัญมากอยู่ในปัจจุบัน 

ยาเสพติดที่เจ้าหน้าที่จับยึดไว้ได้จะถูกเผาทำลายไป


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชประสงค์จะช่วยแก้ไข ปัญหาของชาวเขา และให้ยุติการปลูกฝิ่น จึงทรงตั้ง "โครงการหลวง" ขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นโครงการส่วนพระองค์ เพื่อช่วยพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
วัตถุประสงค์หลักของโครงการหลวงคือ จัดดำเนินการให้มีการศึกษาค้นคว้า เพื่อแสวงหาพืชทดแทนฝิ่น อันเป็นพืชสำคัญ ของชาวเขา ให้มีการพัฒนาการเพาะปลูก การผลิต ช่วยเหลือ และส่งเสริมการตลาด ให้สามารถเพิ่มพูนรายได้ของชาวเขาได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการปลูกฝิ่น โครงการนี้เจริญก้าวหน้า จนเกิดการศึกษาค้นคว้าวิชาการทางเกษตรสาขาใหม่ ในประเทศไทย เรียกว่า "การเกษตรที่สูง" ขึ้นอีกด้วย    

สวนผักบนที่สูง


ปัจจุบันโครงการหลวงได้ดำเนินการตามพระราชดำริ และพระราชประสงค์ในพระองค์ มีความก้าวหน้าเรื่อยไป โดยมิได้หยุดยั้ง ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานราชการ ประชาชนคนไทย และชาวต่างประเทศเป็นอย่างดียิ่ง นับว่า สามารถพัฒนาได้ ไม่เฉพาะแต่คุณภาพชีวิตของชาวเขาเท่านั้น ยังสามารถคลี่คลายปัญหา และลดอันตรายใหญ่หลวง จากฝิ่นและยาเสพติด ให้แก่ชาวไทย และชาวโลกอีกด้วย นอกจากนี้ ยังช่วยสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ อันได้แก่ ป่าไม้อันอุดมสมบูรณ์ และต้นน้ำลำธารในที่สูง ช่วยพัฒนาที่สูง ให้สามารถปลูกพืชเมืองหนาว ที่มีราคาดีได้ นับเป็นการพัฒนาการเกษตร และช่วยเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่ง

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
โครงการหลวงกับการพัฒนาที่สูง
โครงการหลวงกับการพัฒนาที่สูง ประเทศไทยทางตอนเหนือ เช่น จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และแม่ฮ่องสอนนั้น จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาและหุบเขา เป็นส่วนมาก โดยจะมีทิวเขาเป็นแนวยาวขนานกัน จากเหนือมาใต้ เริ่มตั้งแต่ทิวเขาแดนลาวทางทิศตะวันตก ถัดมาเป็นทิวเขา
347 Views
2
ปัญหาเรื่องฝิ่น
ปัญหาเรื่องฝิ่น ฝิ่นต้องการอากาศเย็น และในประเทศไทยต้องปลูกบนที่สูงอย่างน้อย ๑,๐๐๐ เมตร ก่อน พ.ศ. ๒๕๐๒ แม้ว เย้า มูเซอ และ อีก้อ ปลูกฝิ่นเพียงอย่างเดียวเอาไว้ขาย เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตขึ้นไปซื้อ เพื่อนำไปขายให้โรงยาฝิ่น สำหรับให้ผู้ติดฝิ่นที่มีใบอนุญาต
417 Views
3
วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง
วัตถุประสงค์ของโครงการหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานวัตถุประสงค์ให้โครงการหลวงดังนี้ คือ ๑. เพื่อช่วยชาวเขาในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ๒. ลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้ และต้นน้ำลำธาร ๓. ยุติการปลูกฝิ่น โดยส่งเสริมพืชทดแทน ภายหลังเมื่อดำเนินการไปจน
319 Views
4
ปัญหาการพัฒนาที่สูง
ปัญหาการพัฒนาที่สูง การพัฒนาที่สูง มีปัญหาดังต่อไปนี้ ๑. ปัญหาเรื่องคน คือ ชาวเขานอกจากจะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้ว ก็ยังไม่เชี่ยวชาญภาษาไทย นอกจากนี้ความนึกคิดและชีวิต ก็ผิดแปลกจากคนไทยทั่วไป ทำให้การถ่ายเทความรู้ไม่ใคร่จะปลอดโปร่งนัก อนึ่ง เจ้าหน้าที่ก
325 Views
5
การวิจัย
การวิจัย โครงการหลวงได้จัดการวิจัยมาแล้ว ๖๖ โครงการ โดยมีข้าราชการหลายหน่วยงานอาสา มาร่วมทำ คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานเกษตรภาคเหนื
452 Views
6
ศูนย์พัฒนา
ศูนย์พัฒนา ในการที่จะนำพืชใหม่ๆ ไปให้ชาวเขาปลูก นั้น โครงการหลวงตั้งศูนย์พัฒนาขึ้น ๒๖ ศูนย์ ดูแลหมู่บ้าน ๒๑๙ หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา และลำพูน ศูนย์แต่ละแห่งมีหัวหน้าคุณวุฒิปริญญาตรี ทางเกษตรกรรม พร้อมด้วยผู้ช่วยและคนงา
379 Views
7
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการหลวง การที่โครงการหลวงเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทำให้ปรากฏผล ดังต่อไปนี้ คือ ๑. หลายประเทศทูลเกล้าฯ ถวายพืชเมืองหนาว และช่วยเหลือรับเจ้าหน้าที่ไปดูงาน ๒. ประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศล ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน
314 Views
8
ปัญหาการเกษตรของชาวเขา
ปัญหาการเกษตรของชาวเขา ดังได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตภูเขา หรือที่สูงที่เรียกกันว่า ชาวเขานั้น มีอาชีพเพาะปลูกพืชไร่บางชนิด และปลูกฝิ่น ชาวเขารู้จักปลูกฝิ่นกันมาเป็นเวลานานแล้ว เข้าใจว่า มีการนำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศเพื่อนบ้านของไท
418 Views
9
ลักษณะอาการของที่สูง
ลักษณะอาการของที่สูง ที่สูงของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือนั้น นอกจากจะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมากแล้ว (๗๐๐ - ๒,๕๐๐ เมตร) ยังอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรมากกว่าส่วนอื่นของประเทศอีกด้วย (ละติจูด ๑๘ - ๒๐ องศาเหนือ) ทำให้มีลักษณะเด่นอยู่อย่างหนึ่งคือ
284 Views
10
พืชที่เหมาะสมสำหรับที่สูง
พืชที่เหมาะสมสำหรับที่สูง ลักษณะพิเศษของอากาศบนที่สูงนี้ ทำให้สามารถปลูกพืชที่ชอบอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ ในด้านป่าไม้ ไม้ผล พืช ผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ หรือพืชไร่ พืชที่เราไม่เคยปลูกได้มาก่อน ก็สามารถปลูกได้เป็นการค้า เช่น
407 Views
11
การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง
การเลี้ยงสัตว์และการประมงบนที่สูง นอกจากการปลูกพืชแล้ว การเลี้ยงสัตว์บนที่สูงก็สามารถทำได้เช่นกัน โดยพยายามใช้ประโยชน์จากความหนาวเย็นของอากาศ ให้มากที่สุด สัตว์บางชนิด เช่น แกะ และวัวพันธุ์ต่างประเทศจะเจริญเติบโตได้ดีบนที่สูง จึงอาจเหมาะ สำหรับโครงการผสม
388 Views
12
ข้อแนะนำในการทำการเกษตรบนที่สูง
ข้อแนะนำในการทำการเกษตรบนที่สูง การปลูกพืช ในที่ซึ่งเป็นภูเขา และหุบเขานี้ ควรจะคำนึงถึงแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นอย่างมาก ควรรักษา และทำนุบำรุงป่าต้นน้ำไว้ให้ดี และในกรณีที่ป่าต้นน้ำถูกทำลายไปแล้ว ก็จะต้องรีบปลูกป่าขึ้นมาทดแทน ให้เร็วที่สุด เพื่อจะทำให้ต้นน้ำ
288 Views
13
สรุป
สรุป ที่สูง ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์อยู่หลายประการ เนื่องมาจากระดับความสูง ละติจูด ลักษณะภูมิประเทศ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และลักษณะอากาศเฉพาะแห่ง เป็นต้น นับว่า เป็นทรัพยากรที่สำคัญอย่างหนึ
285 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow