Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย

Posted By Plookpedia | 17 ธ.ค. 59
5,150 Views

  Favorite

ตามบ้านที่มีเด็ก เรามักจะได้ยินผู้ใหญ่เตือน หรือห้ามลูกหลานมิให้นั่งกับพื้นดิน หรือพื้นบ้านที่สกปรก มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิวหนัง บางทีผู้ใหญ่ก็จะบอกเด็กที่ร่างกายสกปรกมอมแมม มีเหงื่อไคล เพราะเล่นมาก ให้รีบไปอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาด มิฉะนั้นจะเป็นโรคผิวหนัง

เด็กบางคนคันตรงไหนก็เกาไม่หยุด จนเกิดเป็นผื่นหรือแผล บางทีมีเลือดออกซิบๆ ก็หลบหลีกหรือละเลย ต่อการที่ผู้ใหญ่จะให้ทำความสะอาด ต่อเมื่อทราบว่า ถ้าทิ้งไว้จะเป็นโรคผิวหนัง จึงยอมให้ผู้ใหญ่ทำความสะอาดเม็ดผื่น หรือแผลให้
โรคผิวหนังตามที่เด็กได้ยินจากผู้ใหญ่เช่นนี้ หมายความถึง อาการแสดงออกทางผิวหนัง เมื่อถูกยุง แมลง หรือมดกัด หรือสิ่งระคายเคืองบางอย่าง ทำให้เกิดอาการคัน เด็กๆ ก็จะเกา เป็นเหตุให้เกิดจุดแดง เม็ด ตุ่ม เป็นน้ำเหลือง หรือหนองพุพอง นับเป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง 

การที่ครูก็ดี ผู้ปกครองก็ดี เตือนให้นักเรียนหมั่นตัดเล็บ ก็เพื่อป้องกันสิ่งสกปรกติดเล็บ เพราะถ้าเด็กเกิดอาการคันก็จะเกา โดยไม่คำนึงว่า เล็บสะอาด หรือสกปรก ก็จะเป็นเหตุให้เชื้อโรคเข้าสู่เม็ดตุ่มและผื่น โดยผ่านทางเล็บได้

การที่เด็กๆ มีบาดแผล ตุ่ม และผื่นเล็กๆ น้อยๆ เช่น ผิวหนังถลอก เพราะหกล้ม ถูกหนาม หรือของมีคมบาด แล้วละเลย ไม่ทำความสะอาดแผล ไม่ทายา ก็จะเป็นต้นเหตุของโรคผิวหนังได้หลายชนิด เพราะผิวหนังอักเสบจากการติดเชื้อบัคเตรี เชื้อรา หรือพยาธิอื่นๆ 

ผด ผื่น เม็ดตุ่ม ลมพิษ หิด เหา สิว และรังแค ล้วนแต่เป็นลักษณะต่างๆ ของโรคผิวหนังทั้งสิ้น

 

โรคผิวหนังเป็นโรคที่มีพยาธิสภาพแสดงออกมาทางผิวหนัง เยื่อมูก และอวัยวะประกอบของผิวหนัง โดยไม่เลือกเชื้อชาติ เพศ และวัยของคน 

ในประเทศไทยเรา โรคผิวหนังเป็นโรคที่พบบ่อยมากโรคหนึ่ง เพราะประเทศเราตั้งอยู่ในเขตร้อน อิทธิพลของแสงแดดมีส่วนทำให้เกิดโรคได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวหนังเป็นด่านแรกของร่างกายที่รับแสงแดดก่อนส่วนอื่น 

แต่เป็นการยากที่จะให้ทราบแน่ชัดว่า แต่ละปีมีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคผิวหนังที่แท้จริงมากน้อยเพียงใด เพราะไม่มีผู้หาสถิติข้อมูลที่แท้จริง ของผู้ป่วยด้วยโรคประเภทนี้ไว้

เมื่อหลายปีมาแล้ว ได้มีการตรวจสุขภาพของข้าราชการ ปรากฏว่า ในจำนวนข้าราชการ ๒,๐๗๐ คน มีไม่ต่ำกว่า ๗๖๘ คน ที่เป็นโรคผิวหนัง ทั้งเป็นมาก และเป็นน้อย หรือผู้ป่วยด้วยโรคผิวหนังมีประมาณร้อยละ ๓๗ ได้แก่ ผู้ที่ไม่คิดจะไปหาแพทย์โรคผิวหนังแผนปัจจุบัน เพื่อการรักษาอย่างแท้จริง ส่วนมากมักละเลยทิ้งไว้เฉยๆ โดยไม่รำคาญ หรือเดือดร้อนแต่ประการใด บางโรคผู้ป่วยเห็นว่า เป็นในร่มผ้า ไม่เห็นจะน่าเกลียดน่ากลัว เพราะไม่มีผู้รู้เห็น บางโรคก็เป็นกันมานานจนชิน จึงไม่คิดว่าจะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ในจำนวนข้าราชการผู้ป่วยด้วยโรคผิวหนัง ๗๖๘ คนนั้น ปรากฏว่า เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราประมาณร้อยละ ๒๐ ถ้ารักษาอย่างแท้จริงก็คงจะหายได้โดยไม่ยากนัก

ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ จำนวนผู้ป่วยมารับการตรวจที่โรงพยาบาลศิริราชมีถึง ๑๙๒,๕๒๒ ราย และในจำนวนนี้ได้มาตรวจที่หน่วยตรวจโรคผิวหนัง ๗,๖๓๔ ราย นับเป็นประมาณ ร้อยละ ๔ ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด ทั้งนี้ มิได้รวมผู้ป่วยโรคผิวหนังที่เด็ก และผู้ป่วยที่มารับการตรวจทางแผนกศัลยศาสตร์ หรือแผนกอื่นๆ โรคผิวหนังหลายโรคมีความสัมพันธ์ข้องเกี่ยวกับโรคทางแผนกอื่นๆ ด้วย รวมทั้งการรักษา ซึ่งบางครั้งก็ต้องใช้การรักษาทางศัลยกรรม และบางรายก็ต้องใช้การรักษาทางรังสีวิทยา เป็นต้น ตัวเลขนี้จึงเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคผิวหนังที่แท้จริง

จากผู้ป่วย ๓,๖๓๗ ราย ของหน่วยโรคผิวหนังนี้ มีโรคผิวหนังที่พบบ่อยตามลำดับดังต่อไปนี้

เอ็กซีมา
๑,๙๙๙
ราย
(ประมาณร้อยละ ๒๖)
โรคเกิดจากเชื้อรา
๙๘๐
ราย (ประมาณร้อยละ ๑๕)
โรคเกิดจากเชื้อพยาธิ ๕๓๐
ราย
(ประมาณร้อยละ ๗)
โรคเกิดจากเชื้อไวรัส
๔๒๕
ราย
(ประมาณร้อยละ ๖)
โรคลมพิษ
๓๘๓
ราย
(ประมาณร้อยละ ๕)
สิว
๓๗๒
ราย
(ประมาณร้อยละ ๓)
โรคที่เกิดจากเชื้อบัคเตรี
๒๐๐
ราย
(ประมาณร้อยละ ๓)
 

 

จากสถิติของโรงพยาบาลศิริราชนี้ เมื่อเทียบกับสถิติของสถาบันโรคผิวหนัง ซึ่งตรวจและรักษาเฉพาะโรคผิวหนังแต่อย่างเดียวแล้ว ก็นับว่า ใกล้เคียงกันมาก จะผิดกันบ้างก็เพียงเล็กน้อย โดยที่สถาบันโรคผิวหนังในระยะเดียวกันนี้ พบว่า มีโดยประมาณ ดังนี้

เอ็กซีมา ร้อยละ ๓๘
โรคเกิดจากเชื้อราตื้น ร้อยละ ๑๕
โรคเกิดจากบัคเตรี ไวรัส และพยาธิ ร้อยละ ๑๕
สิว ร้อยละ
 

 

การที่คิดว่า โรคผิวหนังเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรงอะไรนัก ไม่ทำให้พิการ หรือถึงแก่ชีวิตได้ นับเป็นความคิดที่ผิดถนัด เพราะโรคผิวหนังมากมายเป็นโรคที่สลับซับซ้อนมีความรุนแรง และร้ายแรง ซึ่งอาจจะทำให้น่าเกลียด ทำให้เกิดความพิการ หรือทรมาน และถึงแก่ชีวิตได้ 

นอกจากนี้โรคผิวหนังแม้จะเห็นๆ กันว่า เป็นแต่เพียงมีอาการแสดงออกทางผิวหนังเท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว โรคผิวหนังยังมีความสัมพันธ์กับโรคทางระบบอวัยวะอื่นๆ อีกเกือบทุกระบบของร่างกาย ถือกันว่า การแสดงออกทางผิวหนังนั้น เป็นเสมือนกระจกที่ส่องให้เห็นพยาธิสภาพของอวัยวะหลายอย่างในร่างกาย และในอีกด้านหนึ่ง โรคผิวหนังบางชนิดก็อาจมีพยาธิสภาพที่อวัยวะอื่นๆ ร่วมด้วยเช่นกัน

แม้แต่ทางจิตเวชศาสตร์ ก็ยังเล็งเห็นความสำคัญของโรคผิวหนังอยู่ไม่น้อย ผู้ที่เป็นโรคที่ไม่น่าดูบางโรค เช่น สิว หรือโซริอาซิส หรือฝ้า ก็อาจทำให้ผู้นั้น มีความวิตกกังวล ห่วงใย หรือเกิดปมด้อยได้ ทั้งนี้ ไม่นับถึงโรคบางโรค ที่ผู้ป่วยอาจต้องทนทรมานอยู่กับโรคนั้น ไปจนตลอดชีวิต ในมุมกลับ โรคทางจิตเวชเอง ก็อาจทำให้มีอาการแสดงออกทางผิวหนังได้เช่นกัน เช่น โรคไตรโคทิลโลมาเนีย (trichotillomania) ซึ่งผู้ป่วยมักจะชอบถอนผมของตัวเองอยู่เสมอ จนศีรษะล้านไปเป็นหย่อมๆ หรือโรคอะคาโรโฟเบีย (acarophobia) ที่ทำให้ให้ผู้ป่วยรู้สึกคันยุบยิบ เหมือนมีตัวอะไรคอยไต่ตอมตามผิวหนังอยู่ตลอดเวลา

ผู้ป่วยเป็นสิวเสี้ยน

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมา
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นการอักเสบชนิดเอ็กซีมา เอ็กซีมาไม่ใช่โรค แต่เป็นปฏิกิริยาอย่างหนึ่งของผิวหนังที่มีต่อสาเหตุบางอย่าง โดยมีลักษณะเฉพาะคือ เริ่มด้วยผิวหนังแดงเหมือนกับในผิวหนังอักเสบทั่วๆ ไป แต่ต่อจากนั้นจะเกิดมีตุ่มพองน้ำใสๆ ซึ่งจะแตกออกมีน้ำเหลือง
670 Views
2
โรคผิวหนังที่เกิดจากบัคเตรี
โรคผิวหนังที่เกิดจากบัคเตรี ตามปกติ ผิวหนังของผู้ที่มีสุขภาพดีย่อมจะมีความต้านทานต่อเชื้อบัคเตรีที่มีอยู่ทั่วไปได้เป็นอย่างสูง การติดเชื้อจะเกิดขึ้นได้ ก็มักจะเนื่องจากการเสียสภาพของการป้องกันตัวเองของผู้นั้น เช่น ผิวหนังถลอกถูกของมีคมบาด หรือถูกทิ่มตำ โ
693 Views
3
โรคผิวหนังที่เกิดจากไวรัส
โรคผิวหนังที่เกิดจากไวรัส นอกจากพวกไข้ติดต่อเชื้อที่ออกผื่นตามผิวหนัง เช่น หัด อีสุกอีใส และฝีดาษแล้ว โรคผิวหนังที่พบได้บ่อยคือ เริม งูสวัด และหูด เริม เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มที่เรียกว่า เฮอร์พีส (herpes virus) โดยที่เมื่อไวรัสนี้สามารถผ่านผิวหนังเข้า
801 Views
4
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา โรคชนิดนี้ที่พบบ่อยๆ ได้แก่ กลากและเกลื้อน ซึ่งเกิดจากเชื้อราชนิดผิวเผิน ซึ่งหมายถึง พวกเชื้อราที่ไม่ลุกลามลึกลงไปกว่าผิวหนัง และส่วนใหญ่มักจะไม่ไปรวบกวนอวัยวะภายในแต่อย่างใด เชื้อราชนิดผิวเผินที่ทำให้เกิดโรคผิวหนัง ที่พบบ่อย
2K Views
5
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อพยาธิ
โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อพยาธิ คนทั่วไปเรียกโรคนี้ว่า หิด และเหา หิด เป็นโรคผิวหนังที่เกิดจากพยาธิตัวเล็กๆ ชนิดหนึ่งชื่อ ซาร์คอพทีส สคาปิไอ พรรณโฮมินิส (Saroptes scabiei var.hominis) ซึ่งอาศัยอยู่ในผิวหนัง โดยทำให้เกิดเป็นร่องเล็กๆ ซึ่งอาจจะยาวสองหรือส
1K Views
6
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นเม็ดหรือผื่นด้านและลอก โซริอาซิส เป็นโรคหนึ่งในกลุ่มนี้ ซึ่งมีความสำคัญมาก และพบได้ค่อนข้างบ่อย โซริอาซิสเป็นโรคเรื้อรัง ที่บางครั้งอาจทุเลาลงไปบ้าง แล้วก็กำเริบขึ้นมาใหม่อีก ไปจนตลอดชีวิต สาเหตุของโรคนี้ยังไม่ทราบชัด แต่ปัจจัย
456 Views
7
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ
โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ โรคผิวหนังที่มีลักษณะเป็นตุ่มพองน้ำ มีอยู่หลายโรคด้วยกัน แต่ที่มีความรุนแรงมากจนถึงชีวิต และพบได้เสมอนั้น คือ เพมฟิกัสวัลการิส (pemphigus vularis) ซึ่งมักจะเป็นในผู้ใหญ่มากกว่าในเด็ก สาเหตุที่แน่นอนของเพมฟิกัสยังไม่ทร
451 Views
8
โรคผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงในสีของผิวหนัง
โรคผิวหนังที่มีการเปลี่ยนแปลงในสีของผิวหนัง โดยทั่วไปคนไทยมีผิวคล้ำ ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในสีของผิวที่คล้ำหรือดำขึ้นจึงไม่ค่อยน่าเกลียด นอกจากในผู้ที่มีผิวขาวตามธรรมชาติ แต่ถ้าเป็นผู้ที่มีผิวคล้ำแล้ว ผิวหนังเกิดมีสีซีดหรือขาวผิดปกติไป ก็มักจะทำให้ดูเด่นชั
726 Views
9
โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย
โรคผิวหนังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาของร่างกาย โรคผิวหนังในกลุ่มนี้ที่สามัญชนทั่วไปรู้จักดี คือ ลมพิษ ลมพิษมีลักษณะเป็นปื้นบวมนูนขึ้นมาจากผิวหนัง หรือเยื่อมูกโดยรวดเร็ว สีซีดหรือแดง คันมาก เป็นอยู่สักพักหนึ่งโดยไม่เกิน ๑๒-๒๔ ชั่วโมงก็ค่อยๆ ยุบหา
850 Views
10
โรคผิวหนังที่เกิดจากต่อมเหงื่อและต่อมไพโลซีบาซัส
โรคผิวหนังที่เกิดจากต่อมเหงื่อและต่อมไพโลซีบาซัส ในกลุ่มนี้โรคที่น่าสำคัญ และพบบ่อยโรคหนึ่งคือ การที่มีเหงื่อออก โดยถูกกระตุ้นจากบางสิ่งบางอย่างย่อมไม่เหมือนกันทุกคน ยากที่จะบอกว่า เหงื่อออกมากน้อยเพียงไร จึงจะเรียกว่า ปกติ และไม่ปกติ ฉะนั้นจึงต้องถือเอา
371 Views
11
โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด
โรคผิวหนังที่เกิดขึ้นเนื่องจากแสงแดด ในปัจจุบันได้มีการตื่นตัวเป็นอย่างมาก ในเรื่องที่เกี่ยวกับอิทธิพลของแสงแดด ที่ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผิวหนังเป็นด่านแรกของร่างกายที่จะปะทะ หรือรับกับแสงแดด และประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนที่ต้องรับแสงแดด
441 Views
12
โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ
โรคผิวหนังที่เกิดจากการมีสัมพันธ์ทางเพศ การมีสัมพันธ์ทางเพศ อาจทำให้เกิดโรคผิวหนังได้หลายชนิดด้วยกัน และได้เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ เพราะการมีสัมพันธ์ทางเพศที่อิสระมากขึ้น รวมทั้งความประมาท ไม่รักที่จะป้องกันตัวเองของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการรักษาที่ไม่
436 Views
13
โรคผิวหนังที่เกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย
โรคผิวหนังที่เกิดจากแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดหรือต่อย บ้านเราอยู่ในเขตร้อนจึงมีแมลงชุกชุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แมลงที่กัดแล้วทำความสำคัญ หรือเกิดโรคก็คือ ยุง ซึ่งในสกุลนี้ มีกว่า ๑,๕๐๐ ชนิด ยุง ชาวบ้านมักจะรู้สึกเป็นของธรรมดา เมื่อถูกยุงกัด โดยเห็นเป็นเรื่
1K Views
14
ไฝ ปาน และเนื้องอกที่ผิวหนัง
ไฝ ปาน และเนื้องอกที่ผิวหนัง ไฝและปาน เป็นผิวหนังที่มีสีคล้ำกว่าปกติเกิดจากการจับกลุ่มของเซลล์ผลิตเม็ดสีเมลาโนไซต์ และตามธรรมดามักจะนูนสูงขึ้นมาจากผิวหนัง โดยมีความสัมพันธ์อยู่สองประการด้วยกันคือ ทางกรรมพันธุ์ และความสัมพันธ์กับมะเร็งของผิวหนังชนิดที่เร
819 Views
15
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ
โรคของเส้นผม ขน และเล็บ ในกลุ่มนี้โรคที่พบบ่อยที่สุดคือ ผมร่วง ผมหงอก และศีรษะล้านโดยไม่เกิดเป็นแผลเป็นที่บนศีรษะ และในกรณีที่ผมร่วงหรือศีรษะล้าน โดยทั่วๆ ไปก็ย่อมจะมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น กรรมพันธุ์เป็นมาแต่กำเนิด การบกพร่องในโภชนาการ โรคของต่อมไร้ท่อ
579 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow