Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ฝ้าย

Posted By Plookpedia | 03 ธ.ค. 59
3,313 Views

  Favorite

ฝ้าย

เด็กๆ เคยสงสัยกันบ้างไหมว่า ทำไมเวลาเราเจออะไรที่เป็นปุยๆ นิ่มๆ แล้ว เรามักจะเปรียบว่า เหมือนปุยฝ้าย แมว หรือสุนัข บางตัวที่มีขนปุกปุย ก็มักจะมีชื่อเรียกว่า ปุยฝ้าย นอกจากนั้นขนมชนิดหนึ่งที่มีลักษณะปุยๆ เราก็เรียกกันว่า ขนมปุยฝ้าย

 


แล้วปุยฝ้ายจริงๆ มันคืออะไรเล่า หลายคนอาจจะสงสัย และไม่แน่ใจ ปุยฝ้ายจริงๆ นั้นเป็นเส้นใยที่แตกออกจากผล ซึ่งเรียกว่า สมอ  ต้นฝ้ายมีลักษณะเป็นพุ่มขนาดกลาง เมื่อเวลาดอกบานจะมีสีขาว ต่อมาค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วร่วงเหลือเพียงสมอฝ้าย มีลักษณะกลมรีสีขาวเมื่อแก่เต็มที่จะเป็นสีน้ำตาล ขนาดเท่าลูกหมาก และแตกออก ปุยสีขาวจะโผล่ออกมาข้างนอก เวลาต้นฝ้ายแก่เต็มที่จะเห็นดอกสีขาวสะพรั่งไปทั้งไร่  ปุยสีขาวที่เห็นอยู่ในไร่นั้น ประกอบด้วยเส้นใย และเมล็ด เวลาจะนำเส้นใยมาทำเป็นเสื้อผ้า จะต้องใช้เครื่องมือแยกเอาเส้นใย และเมล็ดออกจากกัน เครื่องมือชนิดนี้เรียกว่า "เครื่องหีบ" เมล็ดนั้นยังนำไปบีบเอาน้ำมันมาใช้เป็นอาหารได้ กากเมล็ดที่บีบน้ำมันออกแล้ว ยังใช้เป็นอาหารสัตว์ ปุ๋ย และอื่นๆ

 

 
      คนโบราณหลายพันปีมาแล้วช่างคิด จึงหาวิธีทำปุยฝ้ายให้เป็นเส้นด้ายเรียกว่า "ปั่น" แล้วนำด้ายที่ปั่นแล้ว มาทำเป็นผ้า เรียกว่า "ทอ" จากนั้นก็ตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่งห่ม ต่อมาก็คิดวิธีทำเส้นด้ายให้เป็นสีต่างๆ เพื่อให้เครื่องนุ่งห่มนั้นสวยงามยิ่งขึ้น วิธีเปลี่ยนสีของด้าย เรียกว่า "ย้อม" ผ้าที่ทอด้วยฝ้ายจะมีลักษณะบาง และเบา เหมาะสำหรับอากาศร้อน ผ้าฝ้ายเนื้อหนาก็มี แต่เมื่อสวมใส่แล้วไม่ร้อน เพราะเส้นด้ายไม่กระชับแน่น ลมจึงผ่านทะลุไปได้ ประเทศไทยนิยมใช้ผ้าฝ้ายมาแต่โบราณ ผู้หญิงไทยส่วนใหญ่จึงต้องเรียนการปั่นด้าย และทอผ้า เพื่อใช้ในครอบครัว  ชาวต่างประเทศที่อยู่ในเขตอากาศหนาว ต้องใช้เสื้อผ้าขนสัตว์หนาๆ แต่พอถึงฤดูร้อน ผ้าเนื้อหนาไม่ช่วยให้หายร้อน เมื่อได้มาติดต่อกับชาวเอเชีย และได้รู้จักผ้าฝ้าย จึงพอใจ และนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 

      นอกจากจะทำฝ้ายให้เป็นเครื่องนุ่งห่มแล้ว มีคนช่างคิดอีกมากมายที่คิดทำเป็นเครื่องใช้ เช่น ทำเป็นผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดมือ ผ้าอ้อมของน้องเล็กๆ และอย่างอื่นอีกมากมาย ผ้าฝ้ายเริ่มเป็นทิ่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย จนผู้ที่ทอด้วยมือทำไม่ทัน จึงได้มีการสร้างเครี่องจักรปั่นด้าย และเครี่องจักรทอผ้า เพื่อช่วยให้เร็วขึ้น ปัจจุบันมีโรงงานทอผ้าที่ใช้เครื่องจักรตั้งขึ้นมากมายในประเทศไทย ฝ้ายที่ปลูกในประเทศมีไม่พอกับความต้องการของโรงงาน ถึงกับต้องสั่งซื้อฝ้ายจากต่างประเทศมาช่วย รัฐบาลพยายามหาทางสนับสนุน และส่งเสริมการปลูกฝ้ายอยู่เสมอ ถ้าเรามีไร่ฝ้ายมากขึ้น รายได้ของประเทศก็จะเพิ่มขึ้น และเรายังได้สงวนเงินตราที่จะต้องไปซื้อฝ้ายจากต่างประเทศได้ด้วย

      ผ้าฝ้ายเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทยตั้งแต่เกิด คือ ใช้เป็นผ้าอ้อม เมื่อเติบโตก็ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องใช้ประจำตัว เช่น ผ้าขาวม้า ในการทำบุญของชาวพุทธ เช่น งานมงคลต่างๆ การทอดกฐิน ทอดผ้าป่า ตลอดจนงานศพ ล้วนแต่มีธรรมเนียมที่จะต้องใช้ผ้าเหลือง ผ้าขาว และด้ายสายสิญจน์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของฝ้ายทั้งสิ้น

 

ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย

   คนไทยปลูกฝ้าย และทอผ้าใช้เองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี ดังที่มีสุภาษิตของชาวสุโขทัยว่า "เมื่อเสร็จหน้านา ผู้หญิงทอผ้า ผู้ชายตีเหล็ก" นอกจากนี้ในวรรณคดีไทย เช่น เรื่องขุนช้างขุนแผนก็กล่าวถึงการทำไร่ฝ้าย ซึ่งเป็นงานที่ผู้หญิงออกไปทำ ไม่น่าสงสัยเลยว่า คนไทยส่วนใหญ่ต่างก็รู้จักปลูกฝ้าย และทอผ้าใช้เอง ในปัจจุบันนี้ จะยังเห็นช่างทอผ้าอยู่เป็นส่วนมากตามชนบทในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคอื่นๆ ก็มีการทอผ้าบ้าง แต่ไม่มากนัก การทำไร่ฝ้ายในอดีตคงทำเพื่อใช้ภายในครอบครัว มิได้ทำเพื่อเป็นสินค้า มิได้ทำเพื่อเป็นสินค้า ทำไร่กันในเนื้อที่น้อยสามารถดูแลบำรุงได้ดี
เมื่อคนไทยได้ติดต่อกับชาวต่างประเทศมากขึ้น ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา ชาวต่างประเทศนำผ้าฝ้ายที่ทอด้วยเครื่องจักร ซึ่งมีลักษณะบางกว่าผ้าทอด้วยมือประกอบทั้งความงดงามในการพิมพ์ดอก และลวดลายด้วยสีอ่อนสีแก่สลับกัน สวยกว่าผ้าไทยซึ่งมีสีไม่มากนัก คนไทยก็เริ่มนิยมการซื้อผ้าทอด้วยเครื่องจักร ทำให้การทอผ้าด้วยมือลดน้องลง
ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เล็กน้อย ประเทศไทยก็เริ่มรู้ตัวว่าต้องใช้เงินซื้อผ้าต่างประเทศมากขึ้น ถ้าไม่ชักชวนให้คนไทยใช้ของไทย วิชาการทอผ้าฝ้ายของไทยก็จะต้องสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย นอกจากนี้ถ้าเกิดสงครามไม่สามารถซื้อผ้ามาจากต่างประเทศได้ จะทำให้เกิดความยุ่งยากอย่างมาก ดังนั้น รัฐบาลจึงส่งเสริมให้ปลูกฝ้าย และทอผ้าฝ้ายมากขึ้นโดยการสร้างโรงปั่นด้าย และโรงทอผ้าต่างๆ ที่จำเป็นใช้ในราชการทหารขึ้นก่อน ต่อมาเกิดสงครามจึงต้องชะงักไป และได้เกิดความขาดแคลนผ้า และเครื่องนุ่งห่ม จนทำให้มีราคาแพงอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน    

ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย


เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติลง ทางราชการก็ส่งเสริมการปลูกฝ้ายอีก โดยนำฝ้ายพันธุ์ดีมาจากต่างประเทศ การทำไร่ฝ้ายเป็นงานหนัก เพราะต้องปลูกใหม่ทุกปี ต้องดูแลพรวนดิน ดายหญ้า ตลอดจนป้องกันศัตรูพืชอย่างเหน็ดเหนื่อย เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลได้แนะนำ และช่วยเหลือการปลูก การบำรุงรักษาตลอดจนแนะนำวิธีการปลูกที่ถูกต้อง ดังนั้น อนาคตของการปลูกฝ้ายในประเทศไทยจึงอยู่ในสภาพที่น่าพอใจ

ฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากฝ้าย

  ในปัจจุบันนี้มนุษย์ใช้ประโยชน์จากฝ้ายในกิจการหลายอย่าง ดังจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ 

๑. เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อ กางเกง ผ้าถุง โสร่ง ผ้าขาวม้า ฯลฯ 

๒. เครื่องใช้ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ม่าน มุ้ง ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ 

๓. เครื่องประกอบในการอุตสาหกรรม ทำสายพานเครื่องจักร ผ้าใบยางรถยนต์ สายสูบส่งน้ำใช้ในการผลิตเส้นใยเทียม ฯลฯ

๔. เครื่องบริโภค เมล็ดฝ้ายเมื่อนำมาบีบ จะได้น้ำมันปรุงอาหาร ทำเนยเทียม 

๕. อาหารสัตว์ กากเมล็ดฝ้ายนิยมใช้เป็นอาหารสัตว์
ไร่ฝ้ายกับเศรษฐกิจของประเทศไทย

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า คนไทยใช้ฝ้ายมาตั้งแต่สมัยโบราณ ยิ่งในปัจจุบันนี้มีพลเมืองมากขึ้นก็ย่อมมีความต้องการผ้าเป็นทวีคูณ การปลูกฝ้ายภายในประเทศจึงไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงทอผ้า เป็นเหตุให้ต้องซื้อฝ้ายจากต่างประเทศปีละมากๆ เช่น พ.ศ. ๒๕๑๖ ต้องซื้อฝ้ายถึง ๑,๓๔๖ ล้านบาท ถ้าคนไทยสามารถปลูกฝ้ายให้พอใช้ นอกจากไม่ต้องเสียเงินซื้อของต่างประเทศแล้ว ยังเป็นอาชีพที่ให้รายได้มั่นคง นอกเหนือไปจากผลิตผลทางเกษตรกรรมอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
ฝ้าย 

Content

1
บทนำ
เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องหุ้มห่อร่างกาย เพื่อให้รอดพ้นจากความร้อนหนาวของธรรมชาติอยู่ ในขณะนี้ ส่วนใหญ่ทำขึ้นจากเส้นใยฝ้าย ในสมัยก่อนที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญ มนุษย์ทำเสื้อผ้าขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติที่ได้จากพืชและสัตว์ เส้นใยจากพืช ได้แก่ เส้นใยฝ้าย
330 Views
2
ปุยฝ้าย
ปุยฝ้าย ปุยฝ้ายหรือเส้นใยฝ้ายที่แยกออกจากเมล็ดนี้ ได้ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมาก เช่น ๑. เครื่องนุ่งห่ม ใช้ทำเป็น เสื้อ กางเกง หมวก ชุดชั้นในและอื่นๆ ๒. เครื่องใช้ในบ้าน มีผ้าคลุมเตียง ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเย็บที่นอน ผ้าห่ม ผ้านวม พรม ผ้า สักหลาด ผ้
368 Views
3
ประวัติ
ประวัติ ประวัติของฝ้ายเท่าที่มีหลักฐานการค้นพบมีอยู่ทั้ง ๒ ด้าน คือ จากด้านโลกเก่า และโลกใหม่ ด้านโลกใหม่ ไม่มีหลักฐานว่า มนุษย์ได้รู้จักนำฝ้ายมาใช้ทำเสื้อผ้าแต่เมื่อใด เป็นแต่เพียงมีหลักฐานว่า มีผู้พบเศษผ้าที่ทำจากฝ้ายในอุโมงค์เก่าแก่ที่ฮัวคาพรีทาร์
347 Views
4
พฤกษศาสตร์ของฝ้าย
พฤกษศาสตร์ของฝ้าย ฝ้ายเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง สูงประมาณ ๒-๕ ฟุต หรือมากกว่านี้ มีลำต้นจริง และแตกกิ่งเวียนรอบต้น ใบฝ้ายเกิดที่ข้อข้องลำต้น และกิ่ง ใบมีก้านยาว ตัวใบมีขนาดเท่าฝ่ามือ กางออกเป็นแฉกมี ๓,๕ หรือ ๗ แฉก ส่วนมากที่ใต้ใบ ก้านใบ และล
419 Views
5
การปลูกฝ้าย
การปลูกฝ้าย การปลูกฝ้ายที่กล่าวต่อไปนี้ ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการปลูกฝ้ายในประเทศไทย ซึ่งฝ้ายที่ส่งเสริมให้กสิกรปลูกเป็นฝ้ายชนิดเฮอร์ซูทุม หลักการใหญ่ๆ ในการปลูกฝ้ายมีดังนี้ เมล็ดฝ้าย ที่ดิน ควรเลือกที่ดินที่เหมาะสม ฝ้ายเป็นพืชดอน ไม่ต้องการน้ำขังแช
611 Views
6
ดินและปุ๋ยฝ้าย
ดินและปุ๋ยฝ้าย ความสำคัญของการใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลิตผลฝ้าย จากการสำรวจพบว่า ฝ้ายสามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด ตั้งแต่ดินทรายถึงดินเหนียวจัด แต่ดินที่เหมาะสำหรับปลูกฝ้าย คือ ดินเหนียวที่มีการระบายน้ำได้ดี และดินร่วนทราย ซึ่งมีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ประ
382 Views
7
แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด
แมลงศัตรูฝ้ายและการป้องกันกำจัด การปลูกฝ้ายในประเทศไทย การป้องกัน และกำจัดแมลงศัตรูเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด ซึ่งอาจทำให้ได้ผลิตผลสูง หรือล้มเหลว ไม่ได้ผลเลยก็ได้ เพราะในด้านดินฟ้าอากาศของประเทศไทยเหมาะสมกับการปลูกฝ้ายเป็นอย่างมาก แต่ในเวลาเดียวกัน ก็เหมาะ
480 Views
8
หนอนเจาะสมออเมริกัน (American Bollworm, Family Noctuidae Order Lepidoptera)
หนอนเจาะสมออเมริกัน (American Bollworm, Family Noctuidae Order Lepidoptera) ถิ่นแพร่ระบาด พบในแอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ยกเว้นอเมริกา แต่บางตำรากล่าวว่า ฮีลิโอทิส ฮีลิโคเวอร์พา (Heliothis helicoverpa) ที่ทำลายฝ้ายในอเมริกาเป็นชนิดเดียวกัน ในเมืองไทยพบระ
436 Views
9
เพลี้ยอ่อน (Cotton Aphid, Family Aphidae Order Homoptera)
เพลี้ยอ่อน (Cotton Aphid, Family Aphidae Order Homoptera) ถิ่นแพร่ระบาด ทุกหนทุกแห่งที่มีการปลูกฝ้าย ลักษณะของแมลงและชีวประวัติ ตัวเล็ก อ่อนนุ่ม รูปร่างเป็นรูปไข่ เคลื่อนไหวเชื่องช้า อยู่กันเป็นฝูง ดูดกินน้ำเลี้ยงจากส่วนยอดอ่อน และใต้ใบ ยังไม่มีรายงา
466 Views
10
เพลี้ยจักจั่น (Family Jassidae Order Homoptera)
เพลี้ยจักจั่น (Family Jassidae Order Homoptera) ถิ่นแพร่ระบาด เอเชีย ลักษณะของแมลง ไข่ มีขนาด ๐.๗-๐.๙ x ๐.๑๕-๐.๒ มิลลิเมตร งอโค้ง สีเขียวฝังลึก อยู่ในกึ่งกลางของใบ (midrib) หรือ เส้นใบ (vien) ทั้งสองด้านของใบ หรือวางไข่ในลำต้น และต้นอ่อน ความเสียหา
476 Views
11
หนอนสะไปนีหรือหนอนหนาม
หนอนสะไปนีหรือหนอนหนาม (Family Noctuidae Order Lepidoptera) ถิ่นแพร่ระบาด อินเดีย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะของแมลง ไข่ มีลักษณะกลม เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร สีเขียวอมน้ำเงินเมื่อยังใหม่มีสันตามยาวประมาณ ๓๐ สัน ซึ่งทำให้เกิดเป็นรูปมง
329 Views
12
หนอนเจาะสมอสีชมพู (Pink bollworm, Family Gelechidae Order Lepidoptera)
หนอนเจาะสมอสีชมพู (Pink bollworm, Family Gelechidae Order Lepidoptera) ถิ่นแพร่ระบาด แพร่ระบาดทั่วทุกประเทศที่มีการปลูกฝ้าย ลักษณะของแมลง ไข่ มีลักษณะยาวรี ยาวประมาณ ๐.๕ มิลลิเมตร กว้าง ๐.๒๕ มิลลิเมตร ไข่ใหม่ๆ มีสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงก่อนจะฟัก
321 Views
13
หนอนม้วนใบ (Leaf roller, Family Pyralidae Order Lepidoptera)
หนอนม้วนใบ (Leaf roller, Family Pyralidae Order Lepidoptera) ถิ่นแพร่ระบาด เอเชีย แอฟริกา ลักษณะของแมลง ไข่ มีลักษณะแบน ผิวเรียบ รี สีเขียวอมเหลือง หนอน ตัวยาว ๒๒-๒๔ มิลลิเมตร สีขาวอมเขียว ค่อนข้างใส หัวสีน้ำตาล มีแผ่นกลมสีดำที่ต้นคอ ดักแด้ มีสีน้ำ
331 Views
14
หนอนคืบ (Semilooper, Family Noctuidae Order Lepidoptera)
หนอนคืบ (Semilooper, Family Noctuidae Order Lepidoptera) ถิ่นแพร่ระบาด แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ลักษณะของแมลง ผีเสื้อรูปยาวรี ริมปีกคู่หน้ามีรอยเว้า สีค่อนข้าง สดใส โดยมีสีน้ำตาลทองเป็นพื้น แล้วมีริ้วเป็นลูกคลื่นสีน้ำตาลแก่ตัดตามขวาง ไข่วางเดี่ยวๆ บ
390 Views
15
หนอนกระทู้กินใบ (Cut worm, Family Noctuidae Order Lepidoptera)
หนอนกระทู้กินใบ (Cut worm, Family Noctuidae Order Lepidoptera) ถิ่นแพร่ระบาด แอฟริกา เอเชีย ออสเตรเลีย ลักษณะของแมลง ไข่กลม มีริ้วตามยาวประมาณ ๔๐ ริ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๐.๔ มิลลิเมตร สีเขียวใส แล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ ไข่วางเป็นกลุ่ม จำนวนหลายร้อยฟอง
369 Views
16
ด้วงงวงเจาะลำต้น (Pempherulus affinis Faust)
ด้วงงวงเจาะลำต้น (Pempherulus affinis Faust) ชีวประวัติและรูปร่างลักษณะ ไข่ ด้วงงวงตัวเมียจะใช้ปากแทะเจาะรูเข้าไป แล้ววางไข่ภายในโคนต้นระดับผิวดิน ตัวหนึ่งวางไข่ เฉลี่ย ๕๐ ฟอง วางได้สูงสุด ๑๒๑ ฟอง ภายในระยะ เวลา ๖๐-๘๐ วัน ลักษณะของไข่อาจกลม รูปไข่ หรือ
411 Views
17
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย
การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูฝ้าย ฝ้ายเป็นพืชอ่อนแอต่อการทำลายของแมลง ตลอดฤดูกาลปลูกฝ้าย จะมีแมลงหลายชนิดทยอยกันเข้ากัดกิน ความเสียหายที่เกิดขึ้นรุนแรงมาก เป็นต้นว่า เพลี้ยจักจั่นเพียงชนิดเดียว ถ้าระบาดมากอาจทำให้ฝ้ายอ่อนตายหมดทั้งไร่ เพลี้ยอ่อนนำโรค
466 Views
18
วิธีการพ่นสารเคมี
วิธีการพ่นสารเคมี การพ่นสารเคมี เพื่อป้องกัน และกำจัดแมลง มีวิธีที่จะปฏิบัติได้ ๒ วิธี คือ ๑.วิธีการพ่นสารเคมีตามตารางที่กำหนด ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย แต่อาจต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อันตรายจากพิษของสารเคมีมาก แต่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสมกับผู้ไม่คุ้นเคยกับแมล
340 Views
19
โรคของฝ้าย
โรคของฝ้าย ฝ้ายนอกจากจะเป็นพืชที่มีแมลงเป็นศัตรูรบกวนมากกว่าพืชไร่ชนิดอื่นๆ แล้ว ฝ้ายยังมีโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เชื้อบัคเตรี และเชื้อรา เข้ารบกวนอีกด้วย โรคของฝ้ายในประเทศไทยที่นับว่าทำความเสียหายให้มากมีเพียงอย่างเดียว คือ โรคใบหงิก (leaf roll) ส่วนโร
389 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow