Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

มลพิษในบ้าน ป้องกันได้ด้วยไม้ดูดสารพิษ

Posted By sanomaru | 14 ก.ย. 60
8,360 Views

  Favorite

รอบ ๆ ตัวเราเต็มไปด้วยมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นมลพิษจากควันรถยนต์ ควันโรงงานอุตสาหกรรม หรือควันบุหรี่ ซึ่งล้วนส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของผู้ที่สูดดมเข้าไป เช่น การอักเสบของระบบทางเดินหายใจ หอบหืด และยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอดอีกด้วย แต่รู้หรือไม่ว่า อันตรายใกล้ตัวนั้นมีมากกว่า นั่นคือมลพิษภายในอาคารบ้านเรือน ที่เรามักใช้เวลาอยู่ในนั้นเกือบทั้งวัน

 

ภายในบ้านของเราหรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ไม่น่าจะมีควันจากควันรถยนต์หรือโรงงานอุตสาหกรรมลอยเข้ามาได้ หรือถ้ามีก็คงเจือจางมากๆ แล้วมลพิษภายในบ้านเรือนที่แท้จริงมาจากไหน ก็มาจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เรียกได้ว่าแทบจะใกล้ชิดติดเราเลยละ

 

มลพิษภายในบ้าน

1. ฟอร์มัลดีไฮด์ (Formaldehyde, CH2O หรือ HCHO) เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่อยู่ในรูปของก๊าซ ณ อุณหภูมิห้อง พบได้ในถุงกระดาษ กระดาษชำระ เส้นใยสังเคราะห์ แต่ที่เป็นแหล่งฟอร์มัลดีไฮด์ใหญ่ที่สุดภายในบ้านก็คือเฟอร์นิเจอร์ไม้ ฟอร์มัลดีไฮด์นี้เป็นสาเหตุของอาการระคายเคืองตา จมูก ลำคอ ไอ ผื่นแดง และอาการเหนื่อยล้า ตลอดจนเป็นสารก่อมะเร็งด้วย

 

2. ไตรคลอโรเอทิลีน (Trichloroethylene, C2HCl3) เป็นสารเคมีที่นิยมนำมาใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ พบในหมึกพิมพ์ แลกเกอร์ น้ำยาขัดเงา กาว มีคุณสมบัติละลายไขมันได้ดี จึงสามารถสะสมในอวัยวะที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบได้ เช่น หัวใจ สมอง และหากสูดดมในระยะเวลาสั้น ๆ จะทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ พะอืดพะอม รวมถึงอาเจียนได้

 

3. เบนซิน (Benzene, C6H6) น้ำมันเบนซินไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปั๊มน้ำมันหรือในเครื่องยนต์รถเท่านั้น แต่มันยังเป็นส่วนประกอบในการผลิตพลาสติก เรซิน น้ำยาลบคำผิด เส้นใยสังเคราะห์ ผงซักฟอก สีย้อม และสีทาเฟอร์นิเจอร์ด้วย ซึ่งหากสูดดมเข้าไปในระยะเวลาสั้น ๆ จะทำให้เกิดการระคายเคืองดวงตา เวียนศีรษะ ง่วงซึม อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น และอาจถึงขั้นหมดสติในบางราย

 

4 ไซลีน (Xylene, C8H10) เป็นสารประกอบประเภทไฮโดรคาร์บอนที่มีคาร์บอนต่อกันเป็นวง มักใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ ยาง หนัง และสี หากได้รับไซลีนในระยะสั้น ๆ จะทำให้เกิดอาการระคายเคืองในลำคอ เวียนศีรษะ เกิดอาการสับสน กระวนกระวาย เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย

 

5. แอมโมเนีย (Ammonia, NH3) เป็นก๊าซพิษที่ไม่มีสี แต่มีกลิ่นฉุนรุนแรง พบได้ในน้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดพื้น และด้วยคุณสมบัติที่ละลายน้ำได้ดี เมื่อเข้าสู่ร่างกายทางใดทางหนึ่งแล้ว ก๊าซชนิดนี้จะละลายในของเหลวที่อยู่ในร่างกาย ได้เป็นแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีฤทธิ์เป็นด่าง และจะไปทำลายเนื้อเยื่อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ก่อให้เกิดการระคายเคืองบรเวณนั้น ๆ เช่น ดวงตา ลำคอ

 

แม้ว่ามลพิษจากข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านรอบตัวจะส่งผลต่อสุขภาพทีละน้อย แต่มนุษย์ก็ชาญฉลาดที่จะค้นหาธรรมชาติรอบตัวเพื่อนำมาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ่า ได้เปิดเผยถึงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่ามีต้นไม้บางสายพันธุ์ที่เหมาะจะปลูกไว้ในบ้าน เนื่องจากพวกมันสามารถดูดสารพิษกลุ่มที่กล่าวมาได้ และนาซ่ายังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า ในพื้นที่ 10 ตารางเมตร ควรจะมีต้นไม้ 1 ต้น เพื่อกรองสารพิษภายในอาคารบ้านเรือน

 

ต้นไม้ดูดสารพิษ

1. เฟิร์นบอสตัน (Boston Fern) เป็นพืชในตระกูลเฟิร์นที่ชอบที่ร่มและชอบความชุ่มชื้น ลำต้นสูงประมาณ 1 เมตร สามารถดูดสารพิษประเภทฟอร์มัลดีไฮด์และไซลีนได้ดี

ภาพ : Shutterstock

 

2. เศรษฐีเรือนใน (Spider Plant) เป็นพืชที่มีใบยาว ขอบใบเขียว กลางใบมีสีขาว ชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดี และชอบแสงแดดรำไร หลายบ้านนิยมปลูกเศรษฐีเรือนในเนื่องจากเชื่อว่าเป็นไม้มงคล แต่นอกจากความเชื่อเรื่องไม้มงคลแล้ว ยังช่วยดูดสารพิษประเภทฟอร์มัลดีไฮด์และไซลีนได้ดีอีกด้วย

ภาพ : Shutterstock

 

3. แก้วกาญจนาหรือเขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen) เป็นไม้ที่มีขนาดความสูง 1-2 เมตร มีใบขนาดใหญ่สีเขียวแต้มขาว โดยทั่วไปนิยมปลูกกันเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นส่วนต่าง ๆ ของไม้ชนิดนี้ยังนำไปทำเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคบางอย่างได้ รวมไปถึงประโยชน์ในการดูดสารพิษประเภทฟอร์มัลดีไฮด์และเบนซินภายในบ้านด้วย

ภาพ : Pixabay

 

4. พลูด่าง (Devil's Ivy) เป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งในดินและในน้ำ นิยมปลูกกันมากภายในบ้านเพื่อความสวยงาม ทั้งยังสามารถดูดสารพิษประเภทฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซิน และไซลีนได้ดี

ภาพ : Pixabay

 

5.  หน้าวัว (Flamingo Lily) เป็นไม้ที่ชอบอากาศแบบร้อนชื้น ชอบแสงแดดรำไร และต้องการความชื้นสูง นิยมปลูกกันเพื่อความสวยงาม หรือเพื่อตัดดอกขาย แต่สามารถของหน้าวัวอีกอย่างคือ การดูดสารพิษประเเภทฟอร์มัลดีไฮด์ ไซลีน และแอมโมเนียได้ดี

ภาพ : Pixabay

 

6. เยอร์บีรา (Barberton Daisy) เป็นไม้ดอกที่มีดอกหลากหลายสีสัน ชอบดินร่วนและความชุ่มชื้น จึงไม่ควรปล่อยให้ดินแห้ง เป็นไม้ที่สามารถดูดสารพิษประเภทไตรคลอโรเอทิลีน  ฟอร์มัลดีไฮด์ และไซลีน ได้

ภาพ : Pixabay

 

7. วาสนา (Cornstalk Dracaena) ต้นวาสนาเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลคู่บ้าน ลักษณะลำต้นเป็นทรงสูง มีใบเรียวยาว ชอบดินร่วนปนทรายที่มีความชื้นสูง สามารถดูดสารพิษประเภทไตรคลอโรเอทิลีน ฟอร์มัลดีไฮด์ และเบนซินได้ดี

ภาพ : Shutterstock

 

8. ตีนตุ๊กแกฝรั่ง (English Ivy) เป็นไม้เลื้อย ลักษณะใบคล้ายใบตำลึง คือปลายใบมีแฉก 3-5 แฉก สามารถอยู่ในที่มีแสงแดดรำไรได้ ชอบดินร่วนหรือดินปนทราย ช่วยดูดสารพิษประเภทไตรคลอโรเอทิลีน ฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซิน และไซลีน

ภาพ : Pixabay

 

9. ลิ้นมังกร (Variegated Snake Plant) คนโบราณเชื่อว่าลิ้นมังกรเป็นไม้มงคล จึงนิยมปลูกไว้ภายในบริเวณบ้าน โดยเป็นไม้ล้มลุกที่มีใบเรียวยาว มีความแข็งแรงต่อสภาพแวดล้อมทุกแบบ อีกทั้งยังช่วยดูดสารพิษประเภทไตรคลอโรเอทิลีน ฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซิน และไซลีน จึงเหมาะจะปลูกไว้ภายในบ้าน

ภาพ : Shutterstock

 

10. เบญจมาศ (Florist's Chrysanthemum) เป็นไม้ตัดดอกที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ชอบน้ำมาก สามารถปลูกในบ้านได้ โดยจะช่วยดูดสารพิษประเภทไตรคลอโรเอทิลีน ฟอร์มัลดีไฮด์ เบนซิน ไซลีน  และแอมโมเนีย

ภาพ : Shutterstock

 

 

ภาพปก : Shutterstock

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • sanomaru
  • 8 Followers
  • Follow