Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

Posted By Plookpedia | 10 ก.ค. 60
21,492 Views

  Favorite

สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์

มนุษย์สร้างคอมพิวเตอร์ขึ้น เพื่อใช้คิดเลขแทนเรา เมื่อได้ปรับปรุงในเวลาต่อมา เราก็สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ ได้ เช่น ทำบัญชีออกใบส่งของ ออกใบเสร็จรับเงิน และยังสามารถใช้ในกิจการวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัย และอื่นๆ อีกมาก

 

ในปัจจุบัน เราสามารถสร้างคอมพิวเตอร์ให้มีขนาดเล็กมาก และมีราคาถูก จึงได้มีการนำเอาคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก หรือขนาดจิ๋วไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือควบคุมงานในโรงงาน เครื่องมือด้านสื่อสาร ด้านไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังใช้เป็นส่วนประกอบของนาฬิกา หุ่นยนต์ และของเล่นบางอย่าง เช่น หมากรุก เกมวีดีทัศน์ เป็นต้น

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________-

 

คอมพิวเตอร์ที่ได้สร้างขึ้นเสร็จสมบูรณ์เครื่องแรกๆ มีขนาดใหญ่โตมาก บางเครื่องหนักมากกว่า ๑๐ ตันหรือ ๓๐,๐๐๐ กิโลกรัม และมีราคาแพงมาก

 

ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยี ได้มีการสร้างคอมพิวเตอร์ ให้มีขนาดเล็กลงได้เรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่วนสำคัญของคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า "ส่วนควบคุมกลาง" ซึ่งประกอบด้วย ส่วนคำนวณ และส่วนควบคุมนั้น สามารถสร้างได้เล็กลงมาก ทำงานได้รวดเร็วขึ้น และมีราคาถูกลง เมื่อถึงพ.ศ. ๒๕๑๔ บริษัทอินเทลแห่งสหรัฐอเมริกา สามารถสร้างส่วนควบคุมกลางได้เล็กมากขึ้น เป็นครั้งแรก เรียกว่า "ไมโครโพรเซสเซอร์" เป็นแผ่นเล็กๆ มีขนาด ประมาณ ๔ ตารางมิลลิเมตร เมื่อต่อสายติดกับขา ที่ยื่นออกมาหลายขา ซึ่งตามปกติมี ๔๐ ขา จะทำให้มีขนาดประมาณ ๖ ตารางเซนติเมตร น้ำหนักเบาประมาณ ๕ กรัม ใช้กำลังไฟฟ้าน้อย ประมาณ ๑/๔๐  เท่าของหลอดไฟฟ้า ๖๐ แรงเทียน ปัจจุบัน ราคาขายประมาณ ๑๕๐-๓๐๐ บาท ไมโครโพรเซสเซอร์ ได้รับการนำไปใช้สร้างคอมพิวเตอร์ ที่เล็กลงมากเรียกว่า "คอมพิวเตอร์" ซึ่งสามารถทำงานได้ดี มีราคาถูกลง ทำให้การใช้งานแพร่หลายมากขึ้น 

เนื่องจากไมโครโพรเซสเซอร์มีราคาถูก และมีขนาดเล็ก จึงนิยมนำไปใช้เป็นส่วน ประกอบของเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น นาฬิกาคอมพิวเตอร์ ของเล่น หมากรุก เป็นต้น นอกจากนี้ ได้มีการนำเอาไมโครโพรเซสเซอร์ไปใช้ประดิษฐ์ เป็นหุ่นยนต์ เพื่อใช้ทำงานแทนมนุษย์ ซึ่งอาจทำงานได้ดีกว่ามนุษย์ ในบางสภาวะ และในสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ไม่สามารถทนได้ หรือไปถึงได้ ในโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งใช้เพียง "แขน" ของหุ่นยนต์ก็สามารถทำงานแทนมนุษย์ได้มากมาย สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆ

 

ไมโครโพรเซสเซอร์ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ โดยอาศัยเครื่องอินเทอร์เฟซ ช่วยรับส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ทำให้สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว มีความจำ และเปลี่ยนชุดคำสั่งได้ ทำให้พนักงานที่ทำงานควบคุมอยู่ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย จึงนิยมนำเอาโพรเซสเซอร์ไปควบคุมงานด้านอุตสาหกรรม ด้านขนส่ง ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านเกษตรศาสตร์ และด้านการแพทย์ เป็นต้น ดังนั้นไมโครโพรเซสเซอร์จึงเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์ ที่สามารถควบคุมแขนขาให้ทำงานต่างๆ ได้
เป็นที่น่ายินดียิ่ง ที่การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้คิดเลขแทนมนุษย์นั้น นอกจากจะสามารถใช้ในกิจการทางธุรกิจได้แล้ว ยังนำไปสู่การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้อื่นๆ อีกเป็นอันมาก มีการสร้างหุ่นยนต์ขึ้นทำงานแทนมนุษย์ได้หลายอย่าง และงานบางชนิดสามารถทำได้ดีกว่า และรวดเร็วกว่าด้วย

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

5
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมการสื่อสาร ในการสื่อสารสมัยใหม่เครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยไมโครโพรเซสเซอร์หลายหน่วยจะช่วยให้การสื่อสารสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ในการส่งโทรเลข และเทเล็กซ์ (telex) เครื่องคอมพิวเตอร์จะรับข้อความโทรเลขเข้าไปเก็บไว้ ในส่
9K Views
6
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
ประมาณ ๔๐ กว่าปีมานี้ ทางชีววิทยา ดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สนใจวิธีการสร้างภาพแสดงรายละเอียดภายในของวัตถุจากการฉายภาพ (projection) ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ ๒ ภาพขึ้นไป ด้วยการผ่านรังสีเอกซ์ หรือรังสีแกมมา เข้าไปในวัตถุนั้น แล้วนำ
7K Views
7
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยคนตาบอด
ได้มีการนำเอาเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือ เครื่องช่วยคนตาบอดอ่านหนังสือมีชื่อว่า เครื่องอ่านเคิร์ซวิล (Kurzweil reading machine) มีราคาแพงมากประมาณ ๒๐,๐๐๐ ดอลลาร์ ต่อมา ได้มีการประดิษฐ์เครื่
5K Views
8
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยคนหูหนวก
โดยอาศัยไมโครโปรเซสเซอร์ และหลักการทางสถิติ ทำให้สามารถสร้างเครื่องมือชนิดหนึ่ง เรียกว่าคริบโอแกรม(crib-o-gram) ซึ่งสามารถใช้ทดสอบเด็กทารกที่เกิดใหม่ว่า สูญเสียการได้ยินหรือไม่ ไมโครโปรเซสเซอร์มีบทบาทในการช่วยคนหู
4K Views
10
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน
ในปัจจุบันได้มีการนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยในการดูแลผู้ป่วย ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในห้องฉุกเฉินได้พร้อมๆ กันหลายเตียง โดยใช้เครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น อุณหภูมิ การ
4K Views
11
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เข้าช่วยผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล
ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้น หรือผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาล หากได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด ได้มีการใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ช่วยในการแจ้งสภาวะของร่างกายบางประการ เช่น อุณหภูมิของร่างกาย ชีพจร การเต้นข
4K Views
12
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ
โดยทั่วไป เครื่องปรับอากาศทำหน้าที่ปรับอุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์เข้าควบคุม จะช่วยทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานมีประสิทธิภาพ และประหยัดขึ้น โดยใช้เทอร์มิสเตอร์ (thermistor) เป็นหน่วยสัมผ
4K Views
14
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมไฟจราจร
การใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมสัญญาณไฟจราจร ตามทางแยกต่างๆ จะช่วยให้สัญญาณไฟจราจรตามทางแยก มีการปิดเปิดสัญญาณไฟเขียวอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยบรรเทาการจราจรติดขัดได้ ส่วนประกอบสำคัญของระบบควบคุมไฟจราจร คือ ๑. อุปกรณ์
4K Views
16
การใช้ไมโครโปรเซสเซอร์เป็นส่วนประกอบในของเล่น
บริษัททำของเล่นหลายบริษัท ได้ผลิตของเล่นที่ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องช่วยในการเล่น เพื่อความสนุกสนาน ฝึกการตัดสินใจ หรือฝึกประสาท โดยผลิตออกวางขายในตลาดหลายปีมาแล้ว เช่น การเล่นไล่ติดตามเรือดำน้ำ การเล่
4K Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 15 Followers
  • Follow