Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ลำดับพระมหากษัตริย์ไทย

Posted By Plookpedia | 05 ก.ค. 60
11,296 Views

  Favorite

สมัยราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์ 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์แรกของพระราชวงศ์จักรี ได้ทรงตั้งเมืองหลวงใหม่ มีนามว่า "กรุงเทพพระมหานครบวรรัตนโกสินทร์"

เมื่อครั้งกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงนั้น มีบริเวณรวมทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา จึงเป็นเมืองหลวง ที่มีแม่น้ำไหลผ่านกลางเมือง

 

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ไม่โปรดเมืองที่เปิดทางให้เรือแล่นเข้าถึงกลางเมืองได้ เพราะถ้ามีการสงคราม ก็จะทำให้สองฝั่งติดต่อกันลำบาก จึงทรงย้ายเมืองหลวงมาอยู่ทางฝั่งตะวันออก ของแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ฝั่งเดียว

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนนาม "กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์" เป็น "กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์" 

ระยะเวลาตั้งแต่แรกตั้งกรุงเทพมหานครฯ เมื่อ พ.ศ. 2325 เป็นต้นมา นิยมเรียกว่า "สมัยรัตนโกสินทร์" "สมัยอยุธยา" และ "สมัยสุโขทัย" เป็นต้น เช่นที่เคยเรียกระยะเวลาที่แล้วมาอย่างสั้นๆ และเรียกตามชื่อเมืองหลวงว่า

พระเจ้าแผ่นดินในสมัยรัตนโกสินทร์นี้ ได้สืบสันตติวงศ์ต่อกันมา ในราชวงศ์เดียวกัน จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๒๑) มี ๙ พระองค์ รวมเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี

 

ตลอดเวลาเกือบ ๒๐๐ ปี แห่งสมัยรัตนโกสินทร์มาจนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แจ้งชัดว่า ประชาชนชาวไทย รัก เคารพ และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ไม่เสื่อมคลาย ที่เป็นดังนี้เพราะพระมหากษัตริย์แต่ละพระองค์ทรงตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงสอดส่องดูแลอาณาประชาราษฎร์ จึงสามารถผูกใจประชาชนไว้ได้มั่นคง

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 15 Followers
  • Follow