Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การผลิตหนังสือ

Posted By Plookpedia | 30 มิ.ย. 60
3,569 Views

  Favorite

การผลิตหนังสือ

 

แต่ก่อนเราเขียนตัวอักษร และวาดภาพลงบนแผ่นหินใบลาน และแผ่นหนัง 

ต่อมาเรารู้วิธีทำกระดาษเป็นแผ่นบาง เบา ใช้เขียนสื่อความหมายได้ชัดเจน 

การเขียนคำหลายคำเป็นข้อความหลายข้อความ แล้วนำมาเรียงต่อกันเป็นเรื่องราว ช่วยให้เรา
บอกเล่า และรับรู้ความคิดของกันและกัน

เราเขียนและวาดภาพทีละหน้า จนได้หลายหน้า รวมเล่มเป็นหนังสือ

ถ้าเราต้องการหนังสือเรื่องหนึ่ง จำนวนนับร้อย นับพันเล่ม เราต้องใช้วิธีการพิมพ์ เพื่อผลิตหนังสือให้ได้จำนวนมาก และรวดเร็ว

การผลิตหนังสือนั้น ต้องมีคนช่วยกันหลายหน้าที่ ได้แก่

   • ผู้เขียนเรื่อง

   • ผู้วาดภาพ หรือผู้ถ่ายภาพ

   • ผู้ออกแบบกำหนดหน้าหนังสือว่า ภาพควรอยู่ที่ใด

 

 

ตัวหนังสือควรใช้ขนาดไหน จัดข้อความอย่างไร ผู้จัดพิมพ์ควบคุมช่างเรียงพิมพ์ ช่างพิมพ์
ช่างทำเล่ม และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทุกคนทำงานประสานกันจนเป็นเล่มหนังสือ

 

------------------------------------------------------------------------

 

หนังสือเป็นเครื่องมือสื่อความหมาย และความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ผู้เขียนเรียกว่า ผู้ส่งสาร
และผู้อ่านเรียกว่า ผู้รับสาร

 

การพิมพ์หนังสือช่วยให้ผู้เขียนสามารถส่งสาร หรือถ่ายทอดความรู้ ความคิดให้แก่ผู้อ่านได้มากและกว้างขวาง เรื่องราว และสาระในหนังสือคงอยู่ยาวนาน จนกว่าหนังสือจะถูกทำลายลง นอกจากนั้นหนังสือยังเป็นสื่อที่ใช้สั่งสอน ถ่ายทอดความคิดจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคสมัยหนึ่งด้วย หนังสือจึงเป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกเหตุการณ์ เป็นแหล่งวิทยาการที่ใช้ศึกษาหาความรู้ รวบรวม และรักษาศิลปะ และสรรพวิชาการ เป็นสื่อแสดงความรู้สึก และอารมณ์ของมนุษย์ เป็นสื่อที่ใช้เผยแพร่ข่าวสาร และให้ความบันเทิงแก่ประชาชน

 

หลักธรรมคำสั่งสอนของศาสนา ปรัชญาของปราชญ์ทั้งปวง ได้รับการจดบันทึกไว้ในหนังสือ เช่น พระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนา คัมภีร์อัลกุรอ่านในศาสนาอิสลาม และคัมภีร์ไบเบิลในคริสต์ศาสนา หนังสือจึงเป็นของสูง และมีคุณค่าในความรู้สึกของคนทั่วไป

 

ลักษณะของหนังสือในยุคโบราณมีรูปร่างเป็นไปตามวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ใช้ผลิตหนังสือ

เมื่อประมาณห้าพันปีมาแล้ว ชาวสุเมเรียนในเอเชียกลาง ใช้ไม้ขูดขีด และจิ้มกดรูปรอยบนก้อนดินเหนียว ทิ้งไว้ให้แห้งเป็นก้อนดินเหนียว หรือนำไปเผาไฟเป็นก้อนดินเผา หนังสือของชาวสุเมเรียน จึงมีลักษณะเป็นแผ่นดินเหนียว หรือแผ่นดินเผา

 

ก้อนดินเหนียวที่ชาวสุเมเรียนใช้ไม้ขูดขีดและจิ้มกดรูปรอยเป็นตัวหนังสือ

 

 

ในยุคที่ใกล้กัน ชาวอียิปต์ใช้โลหะแหลมคม สลักตัวหนังสือลงบนแผ่นหรือแท่งศิลา เป็นศิลาจารึก เมื่อชาวอียิปต์สามารถนำต้นปาปิรุสไปทำให้เป็นแผ่นบาง ๆ ผนึกต่อกันเป็นแผ่นยาว ใช้พู่กัน หรือปากกา ที่ทำด้วยต้นหญ้า จุ่มหมึกเขียนลงบนแผ่นปาปิรุส แล้วม้วนเก็บไว้ หรือส่งให้ผู้อื่นอ่าน หนังสือของชาวอียิปต์ จึงมีลักษณะเป็นม้วน

 

หนังสือของชาวอียิปต์มีลักษณะเป็นม้วน ผู้อ่านคลี่อ่านโดยดึงออกมาด้วยมือขวา
ภาพที่เขียนลงบนกระดาษปาปิรุส

 

 

หลายพันปีมาแล้ว ชาวจีนตัดไม้ไผ่เป็นปล้อง ๆ แล้วผ่าออกเป็นแผ่น ๆ ขีดหรือเขียนตัวหนังสือลงบนแผ่นไม้ไผ่ เจาะรูร้อยเชือกให้แต่ละแผ่นเชื่อมโยงกัน แล้วผูกเป็นมัด หนังสือของชาวจีนโบราณ จึงมีลักษณะเป็นมัด

 

แผ่นไม้ไผ่ที่ชาวจีนโบราณนำมาทำเป็นหนังสือ

 

 

ในอินเดียตอนใต้ และประเทศทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการผลิตหนังสือ โดยใช้โลหะแหลม จารลงบนแผ่นใบลาน แล้วร้อยเชือกติดกันเป็นผูก

 

ผูกใบลานที่เกิดจากการใช้โลหะแหลมจารลงบนแผ่นใบลานแล้วร้อยผูกติดกันเป็นวิธีการผลิตหนังสือแถบอินเดียตอนใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

 

สมัยต้นคริสต์กาล ประเทศในยุโรป และเอเชียกลาง ผลิตหนังสือ โดยใช้ปากกาขนนก จุ่มหมึก
คัดลอก หรือเขียนบนแผ่นหนังฟอก วาดภาพประกอบ ระบายสีสวยงาม แล้วเย็บแผ่นติดกัน เข้าเล่ม
หุ้มปก เป็นเล่มหนังสือ

 

การสร้างหนังสือโดยการเขียนคัดลอกในยุโรปสมัยคริสต์ศตวรรษที่

 

 

ในประเทศไทย ได้มีการค้นพบศิลาจารึกหลายหลัก ศิลาจารึกภาษาไทยหลักสำคัญ คือ ศิลาจารึกหลักหนึ่งของพ่อขุนรามคำแหง ที่จารึกเมื่อประมาณ ๗๐๐ ปีมาแล้ว ถือได้ว่า เป็นหนังสือไทยเล่มแรก

 

ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จัดเป็นหนังสือเล่มแรกของไทยซึ่งใช้วิธีการจารึกลงบนแท่งศิลา

 

 

หนังสือที่ผลิตใช้กันจนถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น มีสองรูปแบบ คือ หนังสือใบลาน โดยใช้โลหะแหลม จารลงบนแผ่นใบลาน แล้วทำเป็นผูกแบบหนึ่ง อีกแบบหนึ่งคือ สมุดข่อย ซึ่งมีสองลักษณะคือ สมุดข่อยดำ เป็นการเขียนตัวหนังสือ ด้วยหรดาลหรือรง ตัวหนังสือจะเป็นสีขาว หรือสีเหลือง และสมุดข่อยขาว เขียนตัวหนังสือ ด้วยหมึกดำ ลงบนแผ่นกระดาษแผ่นยา แผ่นเดียวพับซ้อนกลับไปกลับมา เป็นเล่ม แล้วเขียนหรือคัดไปทีละหน้า

 

สมุดข่อยดำ
สมุดข่อยขาว

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
ความเป็นมาการผลิตหนังสือ
การผลิตหนังสือ รูปแบบของหนังสือได้พัฒนามาตามลำดับ และใช้เวลานาน กว่าจะมีรูปแบบอย่างหนังสือ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เมื่อได้มีการค้นคิดการผลิตกระดาษขึ้นมาได้ ในประเทศจีน ในปี พ.ศ.๖๔๘ กระดาษ จึงเป็นวัสดุหลักในการผลิตหนังสือ จีนได้ค้นคิดวิธีพิมพ์ขึ้น แ
687 Views
2
ประเภทของหนังสือ
ประเภทของหนังสือ ความสนใจของมวลชนที่มีต่อหนังสือได้มีมากขึ้นไปตามความเจริญของสังคม และบ้านเมือง จนมีคำกล่าวกันว่า หนังสือเป็นเครื่องวัดความเจริญของสังคมอย่างหนึ่ง ความสนใจได้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง และสนใจในรายละเอียดลึกลงไปในแต่ละแขนง ทำให้เกิดการศ
6K Views
3
หน้าที่ในการผลิตหนังสือและการจัดพิมพ์
หน้าที่ในการผลิตหนังสือ การผลิตหนังสืออาจพูดได้ว่า เป็นการผลิตสองขั้น คือ ผลิตทางด้านความคิดขั้นหนึ่ง อันได้แก่ การสร้างสรรค์เนื้อหา เรื่องราว และความคิดที่อยู่ในตัวหนังสือนั้น และการผลิตทางด้านวัตถุ อันได้แก่ การพิมพ์ ซึ่งเป็นการนำตัวพิมพ์ หรือแม่พิมพ
489 Views
4
บรรณาธิการ
บรรณาธิการ บุคคลสำคัญในการผลิตหนังสือทางด้านความคิด ได้แก่ ผู้เขียน หรือผู้ประพันธ์ ซึ่งเป็นผู้ที่ถอดความนึกคิดออกเป็นตัวหนังสือ ผู้ที่จะเป็นผู้เขียน หรือผู้ประพันธ์หนังสือได้นั้น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ในเรื่องที่จะเขียน และมีความสามารถในการเขียน
411 Views
5
ผู้ออกแบบหนังสือ
ผู้ออกแบบหนังสือ การถอดเอาผลิตผลทางความคิดออกมาเป็นผลิตผลทางวัตถุ หรือการทำนามธรรมให้เป็นรูปธรรมนั้น เป็นเรื่องของผู้ออกแบบหนังสือ ที่กำหนดลักษณะรูปเล่มของหนังสือว่า มีลักษณะรูปร่างใด ขนาดใด และประกอบด้วยอะไรบ้าง รูปเล่มหนังสือโดยปกติเป็นรูปสี่เหลี
573 Views
6
การพิมพ์
การพิมพ์ เมื่อได้ออกแบบหนังสือเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไปก็เป็นงานการผลิตหนังสือในด้านวัตถุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้พิมพ์ เป็นงานด้านการพิมพ์ โดยทั่วไป มี ๓ ขั้นตอน คือ งานก่อนพิมพ์ งานพิมพ์ และงานทำเล่ม งานก่อนพิมพ์ ได้แก่ งานเรียงพิมพ์คือ การที่นำต้น
672 Views
7
กระดาษ
กระดาษ การพิมพ์หนังสือโดยทั่วไปเป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษ กระดาษที่ใช้พิมพ์หนังสือมีหลายชนิด แต่อาจแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ที่ใช้พิมพ์กันโดยทั่วไปเป็นสี่ชนิดคือ ๑. กระดาษปรู๊ฟหรือกระดาษหนังสือพิมพ์ (newsprint) เป็นกระดาษที่ทำด้วยเยื่อไม้บดล้วน ราคาถูก แต่ขา
728 Views
8
งานพิมพ์
งานพิมพ์ ระบบการพิมพ์ที่ใช้ในการผลิตหนังสือในปัจจุบันนี้มีหลายระบบ อันได้แก่ การพิมพ์ด้านระบบการพิมพ์พื้นนูน การพิมพ์วิธีนี้เป็นการพิมพ์ที่ใช้ตัวพิมพ์เรียงพิมพ์ โดยมีหลักการว่า ส่วนที่พิมพ์นั้น มีระดับสูงกว่าส่วนที่ไม่พิมพ์ เมื่อเอาหมึกทาตัวพิมพ์ แ
483 Views
9
งานทำเล่มและการจำหน่ายจ่ายแจก
งานทำเล่ม เมื่องานผ่านขั้นตอนการพิมพ์แล้ว ก็จะต้องนำมาพับให้แต่ละหน้าของหนังสือซ้อนกันเป็นลำดับ จะได้อ่านเรียงต่อเนื่องกันไป เครื่องพิมพ์บางเครื่อง จะมีเครื่องพับติดอยู่ตอนปลายของเครื่องพิมพ์ เมื่อพิมพ์ออกมาแล้ว ก็จะพับออกมาเป็นยกพิมพ์เสร็จในตัว โดยเฉพ
798 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow