Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ขยะมูลฝอย

Posted By Plookpedia | 25 มิ.ย. 60
17,747 Views

  Favorite

ขยะมูลฝอย

 

        ในเมืองใหญ่ เราจะเห็นบางถนนสะอาด มีกระถางดอกไม้ ต้นไม้เรียงรายอยู่ข้างทาง
แต่บางถนนสกปรก มีถุงใส่เศษอาหาร เปลือกผลไม้ ตกทิ้งอยู่กลาดเกลื่อน ถ้าเราเดินทางไปทางเรือ
เราจะเห็นแม่น้ำลำคลองบางตอนใสสะอาด มีปลาว่ายไปมาในน้ำ บางตอนสกปรก มีขยะมูลฝอยลอยอยู่ทั่วไป น้ำมีสีดำ ส่งกลิ่นเน่าเหม็น เป็นที่น่ารังเกียจ

 

        เศษอาหาร ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว เศษผ้า ใบไม้ร่วง เรียกรวมว่า ขยะมูลฝอย ถ้าไม่ทิ้งให้เป็นที่เป็นทาง จะสร้างความสกปรก ขยะมูลฝอยที่กองอยู่บนดิน เช่น จำพวกเศษอาหาร นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว ยังเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงวันและหนู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา ขยะมูลฝอยที่ทิ้งลงในแม่น้ำลำคลอง จะแพร่เชื้อโรคลงในน้ำ ถ้าผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำ ใช้น้ำนั้นดื่มหรืออาบ อาจจะเป็นโรคท้องร่วง หรือโรคผิวหนังได้ ดังนั้นเราทุกคนจึงควรช่วยกันรักษาความสะอาด ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยเกลื่อนกลาด ถ้าเป็นขยะมูลฝอยในบ้าน ควรรวบรวมใส่ถุง เพื่อส่งให้รถเก็บขยะต่อไป 

 

 

เราสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ โดยการขุดหลุมฝัง เผาไฟ หรือขายต่อ

ขยะมูลฝอยจำพวกเศษอาหาร อาจใช้วิธีขุดหลุมฝังใกล้โคนต้นไม้ แล้วกลบด้วยดิน เศษอาหารจะ
เน่าเปื่อยเป็นปุ๋ยต่อไป

 

ขยะมูลฝอยที่ติดไฟได้ เช่น เศษกระดาษ ใบไม้แห้ง อาจใช้วิธีเผาไฟ 

ขยะมูลฝอยบางจำพวก ที่ยังมีประโยชน์ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ ขวดแก้วที่ไม่แตก หรือของใช้พลาสติกต่าง ๆ อาจรวบรวมไว้ขายได้ 

 

 

        เด็ก ๆ ควรฝึกนิสัยให้มีระเบียบ ทิ้งขยะมูลฝอยลงในที่ที่จัดไว้ เช่น ในถังขยะ จะช่วยให้
บ้านเมืองสะอาด มองไปทางไหนดูร่มรื่นน่าอยู่อาศัย

 

---------------------------------------------------------

 

        ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ เรามีของที่หมดประโยชน์ใช้สอย หมดคุณภาพ หรือชำรุดแตกหักมากมาย สิ่งของทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นวัสดุชิ้นเล็ก ๆ เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร เศษผ้า แก้วแตก หลอดไฟที่เสียแล้ว หรือวัสดุชิ้นใหญ่ๆ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ที่ชำรุดหักพัง พัดลม หรือตู้เย็น ที่เสียใช้การไม่ได้เรียกว่า ขยะมูลฝอย ทั้งสิ้น เราพบขยะมูลฝอยได้ตามบ้านเรือนที่พักอาศัย ร้านค้า ตลาด โรงเรียน โรงพยาบาล ตามท้องถนนน และในแม่น้ำลำคลองทั่วไป ขยะมุลฝอยเหล่านี้ ถ้าทิ้งกระจัดกระจาย ไม่เป็นที่เป็นทาง จะทำให้บ้านเมืองสกปรก ไม่เป็นระเบียบ ขยะมูลฝอยที่บูดเน่า นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น รบกวนผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคต่าง ๆ อีกด้วย

 

เราอาจแยกขยะมูลฝอยออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่ 

        ๑. เศษอาหารและพืชผัก ที่เหลือจากการรับประทาน และการประกอบอาหาร
        ๒. เศษแก้วแตก กระเบื้องแตก เศษวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ อิฐ หิน และอื่น ๆ 

        ๓. วัสดุชิ้นใหญ่ เช่น รถจักรยานพัง หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้การไม่ได้ ฯลฯ

        ๔. วัสดุที่มีสารพิษ เช่น หลอดไฟ หลอดนีออน แบตเตอรี่ที่ใช้การไม่ได้ วัสดุติดเชื้อต่าง ๆ เช่น ขยะมูลฝอยที่เก็บได้จากโรงพยาบาล และวัสดุสารเคมีจากโรงงาน เป็นต้น 

        ๕. วัสดุที่ยังมีสภาพดี เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ ขวดที่ไม่แตก ขยะมูลฝอยประเภทนี้ อาจนำไปขายต่อได้

 

ขยะที่เก็บจากสถานพยาบาลจะมีวัสดุติดเชื้อต่าง ๆ
ขยะที่มีเชื้อโรคสามารถติดเชื้อได้

 

        การกำจัดขยะมูลฝอย เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวม การขนย้ายไปยังโรงงานและการทำลายขยะมูลฝอย


        เมื่อเรารวบรวมขยะมูลฝอยทิ้ง ควรแยกให้เป็นประเภท เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการเก็บและทำลาย เศษแก้ว เศษกระจก และของมีคมต่าง ๆ ควรแยกต่างหาก ไม่ทิ้งปะปนกับขยะมูลฝอยอื่น ๆ เพราะอาจจะบาดหรือตำผู้อื่นได้ เราควรเก็บขยะมูลฝอยใส่ถุง และผูกปากถุงให้เรียบร้อย ใส่ในภาชนะ
ที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันสุนัขคุ้ยเขี่ย

 

ขยะที่มีเชื้อโรคสามารถติดเชื้อได้

 

การขนย้ายได้รับการปรับปรุงขึ้นมาก ตามเมืองใหญ่ และในเขตเทศบาล จะมีรถไปเก็บขยะมูลฝอยถึงบ้าน ในบางเขตจะมีถังรองรับขยะมูลฝอยตั้งไว้ริมถนน หรือตามบริเวณที่มีขยะมูลฝอยมาก เช่น
ตามโรงเรียน ตลาดศูนย์การค้า ฯลฯ เราควรผูกปากถุงให้เรียบร้อย แล้วขนไปใส่ลงในถังรองรับ
ที่จัดตั้งไว้ตามจุดต่าง ๆ เมื่อถังเต็ม จะมีรถมาขนไปยังโรงงาน เพื่อทำลายต่อไป

 

การกำจัดขยะมูลฝอย 
        มีหลายวิธี เช่น การเผากลางแจ้ง การเทกองบนพื้นดิน การนำไปทิ้งทะเล แต่วิธีการเหล่านี้ไม่ถูกต้อง เพราะทำให้เกิดภาวะมลพิษต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น การเผากลางแจ้ง ทำให้เกิดควันและฝุ่นละอองในอากาศ วิธีกำจัดที่ถูกต้อง คือ การเผาในเตาเผาขยะ การฝังกลบ การหมักทำปุ๋ย และการแปรสภาพเป็นพลังงาน

 

การเผาขยะ 
        สามารถทำลายขยะมูลฝอยได้เกือบทุกชนิด เตาเผามีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับลักษณะของขยะมูลฝอย ถ้าเป็นประเภทที่ติดไฟง่าย เราสามารถใช้เตาเผาชนิดที่ไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงช่วย แต่ถ้าขยะมูลฝอยมีความชื้นมากกว่าร้อยละ ๕๐ เตาเผาขยะต้องเป็นชนิดที่ใช้เชื้อเพลิง จำพวกน้ำมันเตา
ช่วยในการเผาไหม้ การเผาในเตาเผาใช้เนื้อที่น้อย ส่วนที่เหลือจากการเผาไหม้ เช่น ขี้เถ้า สามารถนำไปใช้ถมที่ดิน หรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้

 

การเผาขยะกลางแจ้ง ทำให้เกิดควันและฝุ่นละอองในอากาศ
โรงเผาขยะมูลฝอย

 

 

การฝังกลบ
        ทำได้โดยนำขยะมูลฝอยมาเทลงในพื้นที่ที่เตรียมเอาไว้ แล้วกลบด้วยดิน และบดให้แน่นอีก
ครั้งหนึ่ง การฝังกลบไม่สร้างความรำคาญ และเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อม พื้นที่บางแห่ง
เมื่อถมเสร็จเรียบร้อย อาจนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ เช่น ทำสวนหย่อม สนามกีฬา เป็นต้น

 

การฝังกลบขยะมูลฝอย เป็นวิธีการกำจัดที่ถูกหลักวิชาการและป้องกันมิให้มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อม

 

 

การแปรสภาพขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน
        คือ การนำขยะมูลฝอยที่ติดไฟได้ มาทำเป็นเชื้อเพลิง สำหรับต้มน้ำ หรือผลิตไอน้ำ เพื่อไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้

 

การหมักทำปุ๋ย 
        ใช้วิธีนำขยะมูลฝอย ที่ส่วนมากเน่าเปื่อยได้ มาผ่านขบวนการบดหมักทำลาย ของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้เกิดการย่อมสลายตัว ขยะมูลฝอยที่ผ่านการหมักแล้ว จะถูกนำไปผึ่งต่อที่ลานผึ่ง ประมาณ ๔๐-๖๐ วัน เพื่อให้การย่อยสลายเป็นไปโดยสมบูรณ์ จากนั้นจะถูกนำไปร่อน แยกเอาส่วนที่จะใช้เป็นปุ๋ยต่อไป

 

โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะ

 

        ขยะมูลฝอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ตามจำนวนประชากร ถ้าเรามักง่าย ไม่ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง จะเป็นปัญหาต่อสภาพแวดล้อม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรา กองขยะมูลฝอยเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก นอกจากจะส่งกลิ่นเหม็น ทำให้อากาศเป็นพิษ ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์นำโรค เช่น ยุง แมลงวัน และหนู เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคอย่างดี เราทุกคนจึงควรช่วยกันทิ้งขยะมูลฝอยให้เป็นระเบียบ บ้านเมืองของเราจะได้สวยงาม สะอาด ร่มรื่น และไม่มีมลพิษ

 

การทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางก่อให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 15 Followers
  • Follow