Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การป้องกันและควบคุมการระบาด

Posted By Plookpedia | 09 มี.ค. 60
3,823 Views

  Favorite

การป้องกันและควบคุมการระบาด

การรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลถือเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ข้อควรปฏิบัติสำหรับคนทั่วไป ได้แก่ การปิดปากและจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้าเมื่อไอหรือจาม ไม่ควรใช้มือปิด เพราะมือจะเป็นตัวแพร่เชื้อโดยการสัมผัสต่อไป ควรล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ ถ้าไม่มีน้ำและสบู่ ให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดมือที่มีแอลกอฮอล์ และระมัดระวังในการจับต้องสิ่งของ ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดมือที่ใช้ร่วมกัน ลูกบิดประตู ราวบันได

ผู้ที่มีอาการสงสัยว่าจะป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ควรแยกตัวไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่น หยุดงานอยู่กับบ้านจนกว่าจะหายจากอาการต่างๆ ควรจัดบริเวณที่พักอาศัยให้แยกห่างจากผู้อื่น ระยะห่างระหว่างบุคคลไม่ควรน้อยกว่า ๑ เมตร ไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในสถานที่ ที่อากาศถ่ายเทไม่ดี และมีควันหรือฝุ่นละอองในอากาศ ใช้กระดาษเช็ดหน้าเช็ดน้ำมูกและทิ้งใส่ถุงก่อนทิ้งลงในถังขยะ ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ภาชนะอาหารหรือแก้วน้ำ

ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกับผู้ป่วยมีโอกาสติดเชื้อได้ และยังไม่มีการวิจัยยืนยันว่าการสวมหน้ากากอนามัยจะลดการติดเชื้อได้ แต่การสวมหน้ากากอนามัยมีประโยชน์ช่วยลดการแพร่เชื้อ และลดการสัมผัสเชื้อจากมือเข้าสู่ปากหรือจมูก ควรเปลี่ยนหน้ากากอนามัยทุกวัน หรือเมื่อเริ่มสกปรก และซักให้สะอาดถ้าเป็นหน้ากากผ้าที่ซักทำความสะอาดได้ หน้ากากที่ใช้แล้ว ควรใส่ถุงพลาสติกก่อนทิ้งในถังขยะ และควรล้างมือก่อนสวมหรือถอดหน้ากาก ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยควรล้างมือบ่อยๆ

ในกรณีที่มีการระบาดของโรครุนแรง ต้องกำหนดมาตรการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อลดการแพร่กระจายในชุมชน เช่น การปิดสถานศึกษา หรือสถานบริการรับเลี้ยงเด็กชั่วคราวในระยะที่โรคแพร่ระบาด การยกเลิกการประชุม หรือการจัดงาน ที่มีคนจำนวนมาก มาชุมนุมร่วมกัน

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 15 Followers
  • Follow