Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน

Posted By Plookpedia | 18 มิ.ย. 60
14,636 Views

  Favorite

สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน

      ป่าชายเลน หรือที่บางคนเรียกว่า ป่าโกงกาง คือ ป่าที่เกิดขึ้นตามชายฝั่งทะเลที่เป็นเลนน้ำทะเลสามารถท่วมขึ้นมาถึงได้และอยู่ในบริเวณปากแม่น้ำ ป่าชายเลนมีอยู่เฉพาะในเขตร้อนและมีความสำคัญมากในการอนุรักษ์สัตว์ทะเล

 

ป่าชายเลน

 

      พรรณไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีมากมายหลายชนิด พรรณไม้ที่มีอยู่ค่อนข้างมากกว่าพรรณไม้ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ ต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นลำพู และต้นจาก พรรณไม้เหล่านี้จะมีโคนต้นและรากที่มีลักษณะแปลกพิเศษกว่าต้นไม้ทั่ว ๆ ไป เช่น ต้นโกงกางมีรากค้ำที่มีรูปร่างเหมือนสุ่ม ต้นลำพูมีรากอากาศงอกขึ้นรอบ ๆ โคนต้น ซึ่งรากในลักษณะนี้จะช่วยกักเก็บตะกอนและอินทรียสารที่ถูกแม่น้ำพามาทำให้พื้นดินในบริเวณป่าชายเลนมีปริมาณสารอาหารสำหรับหาดทะเลสูงกว่าหาดเลนธรรมดาที่ไม่มีป่าปกคลุม

 

ป่าชายเลน

 

ป่าชายเลน

 

      ป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จะเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำมากมายหลายชนิด เช่น กุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ หอยแครง หอยนางรม หอยแมลงภู่ และหอยกะพง ปลาต่าง ๆ เช่น ปลากะรัง ปลากระบอก ปลาดุกทะเล ปู เช่น ปูทะเล และปูแสม นอกจากนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ ได้แก่ นกชนิดต่าง ๆ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น จระเข้น้ำเค็ม งู และตะกวด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ลิงลม ลิงแสม นาก เสือปลา แมวป่า ฯลฯ

 

 

 

      ป่าชายเลนมีความสำคัญต่อประชากรสัตว์เนื่องจากเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหน้าดิน ปลา นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากมายหลายชนิด นอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยอย่างถาวรของกุ้ง หอย ปู และปลาจำนวนมากแล้ว ป่าชายเลนก็ยังเป็นแหล่งอาหารบางช่วงเวลาเป็นแหล่งผสมพันธุ์และอนุบาลตัวอ่อนและเป็นแหล่งที่หลบภัยของสัตว์นานาชนิด

 

กุ้ง

 

      กลุ่มประชากรสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลนประกอบด้วยสัตว์ทะเลหน้าดิน เช่น พวกโปรโตซัว หอย แมลง และพวกครัสเตเชียน ปลาซึ่งมี ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่อย่างถาวร กลุ่มที่เข้ามาบางช่วงเวลาเพื่อหาอาหาร ผสมพันธุ์หรือวางไข่  กลุ่มผู้ล่าและกลุ่มที่เข้ามาบางฤดูกาล นอกจากนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่น ๆ อีก ได้แก่ นก สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มประชากรสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน ได้แก่ พรรณไม้หลากหลายชนิดซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของประชากรสัตว์ความอุดมสมบูรณ์ของป่าและการปรับตัวของกลุ่มประชากรสัตว์ในป่าชายเลน เช่น ปูก้ามดาบซึ่งสามารถปรับตัวให้ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มของน้ำในบริเวณป่าชายเลนได้เป็นอย่างดี  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าป่าชายเลนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกลุ่มประชากรสัตว์ทะเลซึ่งเป็นทรัพยากรประมงที่สำคัญของประเทศ แต่ในปัจจุบันมีการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนอันเนื่องมาจากการทำนากุ้งหรือการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้ต้องถางป่าชายเลน การตัดไม้เพื่อเผาถ่านทำให้พื้นที่ป่าลดลง การทำเหมืองแร่ในทะเลทำให้เกิดตะกอนดินทับถมกันธาตุอาหารลดลงและทำให้น้ำขุ่นซึ่งมีผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ นอกจากนี้การขยายตัวของเมืองและเขตอุตสาหกรรมในบริเวณชายฝั่งทะเลก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ป่าชายเลนมีพื้นที่ลดลงไปอย่างมาก

 

หอย

 

      ดังนั้นการฟื้นฟูและการปลูกป่าชายเลนจึงเป็นภารกิจจำเป็นที่ต้องกระทำอย่างเร่งด่วน  เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าชายเลน การฟื้นฟู และการปลูกป่าชายเลน จะช่วยทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหาร  สัตว์ต่าง ๆ ก็จะเข้ามาอาศัยในป่าชายเลนเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มประชากรสัตว์และช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์ทะเลหน้าดินซึ่งเป็นอาหารของปลาและปูทะเลตลอดจนสัตว์อื่น ๆ ต่อไป

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป

Content

1
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตลอดวงจรชีวิตของมัน
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนตลอดวงจรชีวิตของมัน ปูก้ามดาบ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในป่าชายเลนโดยมีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่อาหารและกระบวนการหมุนเวียนของธาตุอาหารและอินทรียสารพวกซากไม้เศษไม้ ปูก้ามดาบกินอาหารโดยเลือกอินทรียสารจากดินทราย รยางค์ส่วนปากของมันม
1K Views
2
สัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชายเลนในบางช่วงระยะ
สัตว์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในป่าชายเลนในบางช่วงระยะ กุ้งทะเล เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนในบางช่วงชีวิตเพื่อหาอาหาร ผสมพันธุ์ และอนุบาลตัวอ่อน โดยเฉพาะกุ้งแชบ๊วย กุ้งกุลาดำ และกุ้งตะกาด ซึ่งมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกุ้งทะเลเหล่านี้จะมีเพศแยกจากกัน
1K Views
3
ตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนแต่ละไฟลัม
ตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนแต่ละไฟลัม ตัวอย่างสัตว์ที่เป็นตัวแทนแต่ละไฟลัมประกอบด้วยอะไรบ้าง แพลงก์ตอนสัตว์ กลุ่มแพลงก์ตอนสัตว์ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ผลิตขั้นต้นคือ แพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) กับพวกสัตว์น้ำและปลาชนิดต่าง ๆ ที
1K Views
4
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลาย
ปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลาย ปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายของกลุ่มประชากรสัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน มีดังนี้ ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่อาศัย ในบริเวณป่าชายเลนมีความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยซึ่งจัดเป็นที่อยู่ลักษณะเฉพาะ เช่น บริเวณผิวดิน แอ่ง
1K Views
5
ความสัมพันธ์ระว่างทรัพยากรประมงกับระบบนิเวศป่าชายเลน
ความสัมพันธ์ระว่างทรัพยากรประมงกับระบบนิเวศป่าชายเลน การศึกษาเกี่ยวกับแพลงก์ตอนสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวอ่อนของสัตว์น้ำเศรษฐกิจ เช่น ลูกกุ้ง และลูกหอย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวกับปลาและปลาวัยอ่อนในบริเวณป่าชายเลนในประเทศไทยนั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
747 Views
6
ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทย
ป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทย ป่าชายเลนในบริเวณอ่าวไทยส่วนมากอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม การเสื่อมสภาพของป่าชายเลนในบริเวณนี้เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตการประมงตามธรรมชาติลดลงและเกิดปัญหามลพิษ
847 Views
7
การเสื่อมสภาพของป่าชายเลน
การเสื่อมสภาพของป่าชายเลน ดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้วว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริเวณป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์นานาชนิดคือความอุดมสมบูรณ์ของอาหาร มีการจัดสรรสารอาหารและพลังงานที่ลงตัวทั้งในกลุ่มพืชและสัตว์บริเวณป่าชายเลนจะมีความหลากหลายในรูปของแห
503 Views
8
การทำนากุ้งหรือขุดบ่อเลี้ยงปลา
การทำนากุ้งหรือขุดบ่อเลี้ยงปลา การใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนเพื่อการประมงชายฝั่ง เช่น ทำนากุ้งหรือขุดบ่อเลี้ยงปลานั้นมักจะก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนด้านเศรษฐกิจและผลผลิตที่ได้จะคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ ปัญหาที่ตามมาคือ การเสื่อมสภาพของป่าชายเลนซ
1K Views
9
การฟื้นฟูและการปลูกป่าชายเลน
การฟื้นฟูและการปลูกป่าชายเลน ในปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากคืออัตราการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าความพยายามของมนุษย์ที่จะทำการอนุรักษ์ตลอดจนฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลน อัตราการเสื่อมสภาพของป่าชายเลนจะเร
750 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow