Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

Posted By Plookpedia | 14 มิ.ย. 60
2,578 Views

  Favorite

พระราชวังในส่วนภูมิภาค

 

พระราชวัง ซึ่งเป็นบ้านของในหลวงมิได้มีอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว มีอยู่ในต่างจังหวัดด้วย เช่น

 

พระราชวังภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่
 
พระราชวังภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร
 
พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
พระราชวังทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส
 
 
ในหลวงทรงใช้พระราชวังดังกล่าวเป็นศูนย์กลางประทับชั่วคราว เพื่อเสด็จไปในจังหวัดใกล้เคียง เพื่อทรงเยี่ยมราษฎร เช่น ประทับอยู่ที่เชียงใหม่ ก็จะเสด็จไปจังหวัดลำพูน ลำปาง และเชียงรายด้วย
 
 
การทรงเยี่ยมราษฎร คือ การเสด็จไปทรงไต่ถามความทุกข์สุข เช่น การเจ็บป่วย และการทำมาหากิน เป็นต้น จากการทรงเยี่ยมเยียน ได้ทราบถึงความทุกข์ร้อน ของราษฎรในด้านสุขภาพ และการประกอบอาชีพ ในหลวงจึงได้โปรดเกล้าฯ ให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานไปรักษาผู้เจ็บป่วย และให้มีโครงการช่วยเหลือ การประกอบอาชีพของราษฎร หลายโครงการทั่วประเทศ
 
 
 

 

แม้ราษฎรจะอยู่บนภูเขาสูง หรืออยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งมีทางเข้าไปอย่างยากลำบาก ในหลวงก็จะเสด็จไปจนถึงบ้าน เมื่อราษฎรเห็นในหลวง พวกเขารู้สึกมีความอบอุ่น จึงยึดในหลวงเป็นที่พึ่งทางใจไปตลอดชีวิต

 

 

 

ดังนั้นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างราษฎรกับในหลวง จึงเกิดขึ้นอย่างแน่นแฟ้นทั่วแผ่นดินไทย

 

พระราชวังส่วนภูมิภาคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงนั้น เริ่มขึ้นเมื่อพระเจ้าปราสาททอง ทรงสร้างพระราชวังบางปะอิน ในบริเวณบ้าน ซึ่งเป็นที่ประสูติของพระองค์ ที่ตำบลบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงสร้างพระราชวังพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ที่จังหวัดลพบุรี เตรียมไว้ สำหรับย้ายเมืองหลวงมาจากรุงศรีอยุธยา เมื่อเกิดสงครามอย่างรุนแรง จนไม่สามารถรักษาเมืองหลวงไว้ได้

 

สมัยกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงริเริ่มซ่อมแซมพระราชวังเก่า ในจังหวัดลพบุรี และจังหวัดอยุธยา เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรม เมื่อเสด็จไปเยี่ยมราษฎร หรือประกอบพระราชพิธี ในจังหวัดลพบุรี ทรงซ่อมแซมพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์ สำหรับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ทรงซ่อมแซมหลายพระราชวัง คือ พระราชวังบางปะอิน พระราชวังจันทรเกษม และพระราชวังหลวง

นอกจากซ่อมพระราชวัง ซึ่งมีมาแต่เดิม ยังทรงสร้างขึ้นในจังหวัดภาคใต้ด้วยคือ บนเขามหาสวรรค์ เรียกว่า พระนครคีรี ที่จังหวัดเพชรบุรี

 

 

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี

 

 

ในรัชกาลต่อมา คือ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖ และรัชกาลที่๗ ก็ทรงสร้างเพิ่มขึ้นในภาคใต้เป็นส่วนมาก ดังนี้

 

รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างพระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี 
รัชกาลที่ ๖ ทรงสร้างพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี 
รัชกาลที่ ๗ ทรงสร้างวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ในรัชกาลปัจจุบัน ทรงสร้างพระราชวังในต่างจังหวัดเพิ่มขึ้นทุกภาค คือ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

 

 

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

 

ปัจจุบันนี้ การเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปยังภูมิภาคสะดวกขึ้น ทั้งทางรถไฟ ทาง รถยนต์ และทางเครื่องบิน นอกจากสะดวกแล้ว ยังรวดเร็ว ดังนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงใช้เวลาประทับ อยู่ในต่างจังหวัด ได้ครั้งละหลายวัน เพราะไม่ต้องเสียเวลา ในการเดินทาง เหมือนในสมัยโบราณ ในการที่ทรงมีเวลาเพียงพอ สำหรับแต่ละจังหวัด จึงทรงสามารถศึกษาถึงปัญหา และวิธีการช่วยเหลือราษฎรได้ผลดี คือ ทรงช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากิน และความเจ็บป่วย ทรงสร้างโครงการ เพื่อช่วยเหลือในระยะยาว เช่น ทรงแนะนำ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชพันธุ์ใหม่แทน การปลูกพืชพันธุ์เดิมที่ได้ผลิตผลน้อยกว่า และทรงช่วยหาน้ำ เพื่อการเกษตร

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรโครงการหลวง

 

 

พระราชวังในส่วนภูมิภาค มิได้สร้างขึ้น เพื่อการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรแต่เพียงอย่างเดียว หากในขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ได้ทรงนำความเจริญทางด้านการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น โครงการหลวง ด้านการเกษตร และงานของมูลนิธิศิลปาชีพ ไปสู่ประชาชนในภูมิภาคนั้นๆ ด้วย ซึ่งเป็นผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเป็นอันมาก เป็นต้น

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
บทนำพระราชวังส่วนภูมิภาค
บทนำ พระราชวังในส่วนภูมิภาค หมายถึง พระราชวังซึ่งสร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับแรมของพระเจ้าแผ่นดิน เมื่อเสด็จไปยังหัวเมืองห่างไกลจากกรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎร หรือเพื่อทรงประกอบพระราชพิธีที่สำคัญ บางครั้ง ก็เพื่อทรงนำพระเจ้าแผ่นดิน หรือประมุ
566 Views
2
พระราชวังในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
พระราชวังในสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
4K Views
3
พระราชวังส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ ๔
พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๔ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์พระนารายณ์ราชนิเวศน์ โดยการผาติกรรมวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน ๔ วัด และทรงสร้างหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎขึ้น เป็นที่ประทับ เมื่อเสด็จประ
618 Views
4
พระราชวังส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ ๕
พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระรามราชนิเวศน์ ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เรียกกันเป็นสามัญว่า พระราชวังบ้านปืน ตามชื่อหมู่บ้านเดิม เป็นราชวัง ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในช่
551 Views
5
พระราชวังส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ ๖
พระราชวังส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระราชวังสนามจันทร์ พระราชวังนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเตรียมรับวิกฤติการณ์ ของประเทศ อันอาจจะเกิดขึ้น เนื่องด้วยเหตุการณ์ในขณะนั้น
1K Views
6
พระราชวังส่วนภูมิภาคในสมัยรัชกาลที่ ๗
พระราชวังในสมัยรัชกาลที่ ๗ วังไกลกังวล ตั้งอยู่ที่ริมทะเลอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็น พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น เป็นที่ประทับ เพื่อเสด็จประพาส และเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตนั้น พระตำหนักในพระราชวังนี
596 Views
7
พระราชวังในสมัยรัชกาลปัจจุบัน
พระราชวังในสมัยรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น ที่ภาคต่างๆ ของประเทศไทยรวม ๓ พระราชวังด้วยกัน กล่าวคือ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ สร้างขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๔ ตั้งอยู่ที่ดอยบวกห้า จังหวัดเชียง ใหม่ เนื่องจากการท
3K Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 10 Followers
  • Follow