Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ดนตรีไทย

Posted By Plookpedia | 25 เม.ย. 60
9,319 Views

  Favorite

ดนตรีไทย

 

เราได้ยินเสียงต่าง ๆ ตลอดเวลา เสียงนกร้องจิ๊บ จิ๊บ เสียงฝนตกจั้ก จั้ก เสียงแตรรถยนต์ดัง ปี๊น ปี๊น เสียงคนพูด หัวเราะและบางทีก็ตะโกนโหวกเหวก บางเสียงเราชอบฟังบางเสียงเราไม่ชอบฟัง 
เสียงเหล่านี้ไม่นับว่าเป็นเสียงดนตรี
                                                  
เสียงดนตรีเป็นเสียงที่คนเราทำให้เกิดขึ้นด้วยความตั้งใจจะให้เป็นเสียงไพเราะน่าฟังเป็นเสียงที่แตกต่างจากเสียงนก เสียงฝน เสียงแตรรถยนต์และเสียงคนพูด

เราได้ยินเสียงดนตรีบ่อย ๆ เหมือนกัน มักมีการเล่นดนตรีในเวลาที่มีงานวัด งานกาชาด งานศพ วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ก็มีรายการดนตรีเสมอ

 

 

ถ้าเรามีโอกาสได้ดูคนเล่นดนตรีจะเห็นได้ว่าผู้เล่นใช้เครื่องมือหลายอย่างบางอย่างเรารู้จักดี เช่น กลอง ขลุ่ย แคน เป็นต้น เครื่องมือเหล่านี้ทำให้เกิดเสียงต่าง ๆ ตามความต้องการเรียกว่าเครื่องดนตรี


เครื่องดนตรีมีหลายอย่างและมีหลายวิธีที่จะทำให้เกิดเสียงต่างๆ กัน เช่น กลอง ผู้เล่นต้องใช้มือหรือไม้ตีกลอง ปี่ หรือ ขลุ่ย ใช้วิธีเป่า ซอใช้วิธีสีด้วยเส้นหางม้าจะเข้ใช้วิธีดีดที่สายจะเข้ เป็นต้น 
ดนตรีต้องมีผู้แต่ง การแต่ง คือ นำเอาเสียงต่าง ๆ อันเกิดจากการบรรเลงเครื่องดนตรีมาเรียบเรียงกันเข้าเป็นทำนองเพลง เสียงดนตรีทำให้สบายใจบางทีเรารู้สึกสนุกอยากหัวเราะอยากกระโดดโลดเต้นหรืออยากทำท่าร่ายรำไปตามเสียงนั้น นอกจากจะมีดนตรีในงานทำบุญต่าง ๆ แล้วเราก็ใช้ดนตรีสำหรับการละเล่นบางอย่างเช่นเดียวกับชนชาติอื่นการแสดงละครฟ้อนรำ โขน หุ่นกระบอก หนัง (แบบโบราณ) ของเราล้วนแต่ต้องใช้ดนตรีทั้งสิ้นมีเพลงต่าง ๆ มากมายที่มีผู้แต่งไว้สำหรับใช้ในการแสดงดังกล่าวมาแล้วน่าเสียดายที่เราไม่ค่อยจะทราบนามผู้แต่งเพลงเพราะคนไทยแต่โบราณไม่นิยมออกนามของตนเองด้วยมีความคิดว่าสิ่งที่ตนแต่งขึ้นนั้นสำคัญกว่าตนเองอย่างไรก็ดีมีเพลงบางเพลงที่เราทราบได้แน่ว่าใครเป็นผู้แต่ง เช่น เพลงราตรีประดับดาวซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงเขมรไทรโยคพระนิพนธ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นต้น

 

__________________________________________________________________________________

 

 

คนเรารู้จักแต่งเพลงและชอบฟังเพลงมานานแล้วแม้แต่คนป่าเถื่อนก็ยังรู้จักทำเสียงต่าง ๆ ที่ตนคิดว่าไพเราะบางทีก็ใช้แต่เสียงของตนเองทำเพลงร้องบางทีก็นำเอาสิ่งที่มีอยู่รอบตัวมาทำให้เกิดเสียงสูงต่ำเป็นจังหวะหรือเป็นทำนอง เช่น เอาไม้สองอันมาเคาะกันเอาใบไม้มาพับริมแล้วเป่า เป็นต้น เมื่อคนเจริญมากขึ้นมีความสังเกตและเรียนรู้เรื่องเสียงต่าง ๆ มากขึ้นก็รู้จักประดิษฐ์เครื่องมือที่ทำให้เกิดเสียงต่าง ๆ และรู้จักนำเสียงมาเรียบเรียงเป็นทำนองโดยพิสดารยิ่งขึ้น
คนแต่ละชาติแต่ละเผ่ามีความนิยมทางดนตรีแตกต่างกันไปเครื่องดนตรีแตกต่างกันแม้ว่าลักษณะบางอย่างจะคล้ายคลึงกัน เช่น หลายชาติจะมีเครื่องตี เช่น กลองแต่กลองก็มีหลายอย่างกลองไทย กลองแขก กลองฝรั่งแตกต่างกันอยู่บ้างในเครื่องดนตรีประเภทกลองก็ยังมีกลองชนิดต่าง ๆ อีก เช่น กลองทัด ตะโพน เป็นต้น นอกจากเครื่องดนตรีของแต่ละชาติจะแตกต่างกันแล้วทำนองเพลง จังหวะและระดับเสียงสูงต่ำก็มีลักษณะแตกต่างกันไปประเพณีนิยมในการเล่นและการฟังดนตรีก็แตกต่างกัน
ไทยเรามีดนตรีมาแต่โบราณดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราเวลาทำบุญที่มีพระสงฆ์สวดมนต์เย็นก่อนจะเริ่มงานก็มีปี่พาทย์โหมโรงและตีกลองดังตุ่ม ๆ ต้อม ๆ บอกให้รู้ว่างานเริ่มขึ้นแล้ว การบรรเลงดนตรีจะมีตลอดงานนั้นเวลามีการเทศน์มหาชาติที่วัดก็มีการบรรเลงเพลงประจำกัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์ในงานศพมีการบรรเลงเพลงเป็นระยะเรามีเพลงซึ่งจัดไว้สำหรับงานแต่ละอย่างแต่ละเวลา เช่น ก่อนพระสงฆ์สวดมนต์เย็นในเวลาทำบุญใช้เพลงโหมโรงเย็นเมื่อพระสงฆ์มาครบแล้วปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงช้าครั้นพระสงฆ์สวดมนต์จบปี่พาทย์ก็บรรเลงเพลงกราวในและเพลงเชิด เช่นนี้เป็นต้น

 

 

เครื่องดนตรีของไทยเรามีเครื่องสำหรับ ดีด สี ตี เป่า ครบครันเครื่องดีด ได้แก่ กระจับปี่ จะเข้ ซึ่งทำให้เกิดเสียงโดยใช้ไม้ดีดดีดกับสายเสียงของเครื่อง เครื่องสีซึ่งมีสายและต้องใช้เส้นหางม้าหลาย ๆ เส้น สีไปบนสายเครื่องสี ได้แก่ ซอชนิดต่าง ๆ คือ ซอสามสาย ซออู้ ซอด้วง เครื่องตี ได้แก่ ระนาด กลอง ฆ้อง โทน รำมะนาและตะโพน เครื่องตีนั้นใช้ไม้ตีหรือตีด้วยมือเครื่องตีบางอย่าง เช่น กรับและฉาบซึ่งประกอบด้วยสองส่วนที่เหมือนกันก็ใช้สองส่วนนี้ตีกันเองนอกจากนี้ก็มีเครื่องเป่าซึ่งต้องใช้ลมปากเป่าให้เกิดเสียง ได้แก่ ปี่และขลุ่ย 


เครื่องดนตรีสี่ประเภทนี้อาจแยกออกกว้าง ๆ ตามหน้าที่ของมันได้ ๒ ประเภท คือ เครื่องเดินทำนองทำให้เกิดเป็นเพลงพวกหนึ่งกับเครื่องทำจังหวะ ประเภทหนึ่งเครื่องทั้งสองประเภทนี้ต้องบรรเลงให้กลมกลืนกันจึงจะไพเราะ

 
 
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
เครื่องดนตรีไทย
เครื่องดนตรีไทย คือ สิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับทำเสียงให้เป็นทำนองหรือจังหวะวิธีที่ทำให้มีเสียงดังขึ้นนั้นมี อยู่ ๔ วิธีคือ ใช้มือหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งดีดที่สายแล้วเกิดเสียงดังขึ้นสิ่งที่มีสายสำหรับดีด เรียกว่าเครื่องดีด ใช้เส้นหางม้าหลาย ๆ เส้นรวมกันสีไปม
2K Views
2
การผสมวง
ผสมวง คือ การเอาเครื่องดนตรีหลายๆ อย่างมาบรรเลงรวมกัน แต่การที่จะนำเอาเครื่อง ดนตรีคนละอย่างมาบรรเลงพร้อมๆ กันนี้ จะต้องพิจารณาเลือกแต่สิ่งที่มีเสียงกลมกลืนกันและ ไม่ดังกลบเสียงกัน สมัยโบราณนั้นเครื่องดีดก็จะผสมแต่กับเครื่องสี เพราะมีเสียงที่ค่อ
664 Views
3
ลำดับเสียง
เสียงของเครื่องดนตรีที่จะบรรเลงเป็นทำนองนั้น จะต้องมีเสียงสูงต่ำเรียงลำดับกันหลายๆ เสียง โดยปกติก็มีอยู่ ๗ เสียง เมื่อถึงเสียงที่ ๘ ก็ถือว่าเป็นเสียงซ้ำกับเสียงที่ ๑ (เรียกว่า คู่ ๘) และซ้ำต่อๆ ไปตามลำดับ แต่ระยะความห่างจากเสียงหนึ่งไปอีกเสียง
491 Views
4
เพลงดนตรีไทย
เพลงดนตรีของไทยนั้น มีทำนองต่างๆ เพลงบางชนิดก็มีทำนองพื้นๆ เรียบๆ ไม่มีพลิกแพลงอย่างใด เรียกว่าเพลงพื้นบางชนิดก็เดินทำนองเป็นเสียงยาวๆ เพลงชนิดนี้เครื่องดนตรี ประเภทเครื่องตีก็จะต้องตีกรอ ทำให้เสียงยาว จึงเรียกว่าเพลงกรอและเพลงบางชนิดก็มีทำน
844 Views
5
การบรรเลงดนตรีไทย
การบรรเลงดนตรีไทยนั้น ผู้บรรเลงต้องจำทำนองเนื้อเพลงได้อย่างแม่นยำอย่างหนึ่ง รู้วิธีบรรเลง และหน้าที่ของเครื่องดนตรี ที่ตนบรรเลง เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ว่ามีอย่างไร (ดูหัวข้อ การผสมวง) และมีสติปัญญาแต่งทำนองให้เกิดความไพเราะอีกอย่างหนึ่ง
453 Views
6
ศัพท์สังคีต
ศัพท์สังคีต คือ ภาษาเฉพาะที่ใช้พูดกันในวงการดนตรีไทย ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าหมายความ ถึงอะไร หรือให้ปฏิบัติอย่างไร จะนำมาอธิบายเฉพาะคำที่มีกล่าวไว้ในบทข้างต้น ดังต่อไปนี้ กรอ ๑. เป็นวิธีบรรเลงของเครื่องดนตรีประเภทตี (เช่น ระนาด ฆ้องวง) อย่างหนึ่ง ซึ่งใช้วิ
1K Views
7
การฟังเพลงไทย
วงดนตรีแต่ละอย่าง ย่อมมีวิธีบรรเลงและเสียงของเครื่องดนตรีต่างกัน จึงต้องรู้จักวงดน- ตรีที่ฟังนั้นเสียก่อน วงปี่พาทย์ที่ตีด้วยไม้แข็ง ก็ย่อมมีเสียงแกร่งกร้าว มักบรรเลงค่อนข้างเร็ว และ โลดโผน วงปี่พาทย์ไม้นวม การบรรเลงก็จะต้องค่อนข้างช้า
402 Views
8
การบรรเลงดนตรีไทยประกอบงาน
การที่จะมีดนตรีบรรเลงประกอบในงานที่จะจัดให้มีขึ้นนั้น ก็ควรจะยึดถือแบบแผนที่สมัยโบราณได้เคยใช้กันมา จนเป็นประเพณีไปแล้ว คือ งานที่มีพระสงฆ์สวดมนต์และฉันอาหารเช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญวันเกิด หรืองาน
448 Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 1 Followers
  • Follow