Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ดวงอาทิตย์

Posted By Plookpedia | 20 เม.ย. 60
2,843 Views

  Favorite

ดวงอาทิตย์


ในตอนเช้า "ดวงอาทิตย์" เคลื่อนที่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านตะวันออก ขับความมืดให้หายไป นกกาบินออกจากรังไปหาอาหาร มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายก็ตื่นจากหลับ การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ไปบนท้องฟ้าสู่ด้านตะวันตก กำหนดเวลาเช้า สาย บ่าย เย็น ของชาวโลก ต้นไม้น้อยใหญ่เกิดขึ้นมาบนโลกได้ เพราะมีวงอาทิตย์ให้ความร้อนและแสงสว่าง สัตว์และมนุษย์ได้อาศัยพืชผลไม้ดำรงชีวิต นับว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบนโลกล้วนแต่ต้องพึ่งพาอาศัยดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น


ดวงอาทิตย์เป็นลูกไฟดวงใหญ่ลอยอยู่ในที่ว่างห่างโลกออกไป ลูกไฟนี้ใหญ่โตกว่าโลกมากมายและร้อนจัดเหลือเกินด้วย จึงมีความสว่างจ้ามองดูด้วยตาเปล่าไม่ได้ ในตอนกลางวันที่เราเห็นดวงอาทิตย์มีขนาดบนท้องฟ้าเล็กเท่าลูกมะพร้าว เป็นเพราะมันอยู่ห่างไกลถึงร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตร


การที่เราเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ข้ามท้องฟ้าจากด้านตะวันออกไปลับขอบฟ้าด้านตะวันตกทุกวัน จนอาจทำให้เข้าใจผิดว่าดวงอาทิตย์โคจรรอบโลกนั้น ความจริงเป็นเพราะเราอยู่บนโลกซึ่งมีสัณฐานทรงกลม และหมุนรอบตัวเองวันละรอบ จึงเห็นสิ่งทั้งหลายบนท้องฟ้าไกลออกไป เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวเคลื่อนที่ไปบนท้องฟ้ารอบโลกวันละรอบ​​
 

​คนสมัยโบราณรู้สึกถึงความสำคัญของดวงอาทิตย์ต่อชีวิตทั้งหลายในโลก จึงบูชานับถือเป็นเทพเจ้า นักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ศึกษาธรรมชาติของดวงอาทิตย์ เพราะเห็นความสำคัญเช่นเดียวกัน เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงอาทิตย์ที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์

ดวงอาทิตย์
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 1"ดวงอาทิตย์" เกิดขึ้นมานานก่อนที่จะมีสิ่งมีชีวิตใดๆ เกิดขึ้นบนโลก หรือก่อนที่โลกจะเกิดขึ้นเสียอีก และดวงอาทิตย์จะยังอยู่ส่องสว่าง และให้ความอบอุ่นแก่โลกเช่นนี้ อีกต่อไปเป็นเวลานาน

 

ดวงอาทิตย์ทรงกลด
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 1

 

______________________________________________________

 

 

"ดวงอาทิตย์" เป็นวัตถุทรงกลมใหญ่ ซึ่งร้อนจัดจนเป็นไอและก๊าซ มีความร้อนและแสงสว่างเกิดขึ้นภายในใจกลางแล้วถ่ายทอดออกมาสู่พื้นผิว และแผ่กระจายออกสู่ที่ว่างโดยรอบ ถ้าเราเดินทางโดยยานอวกาศห่างออกไปจากดวงอาทิตย์ จะเห็นดวงอาทิตย์ลดขนาดเล็กลงเรื่อย จนในที่สุดจะปรากฏเพียงจุดสว่าง เช่นเดียวกับดาวฤกษ์ที่ปรากฏอยู่เต็มท้องฟ้า นับว่าดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์สามัญดวงหนึ่ง
 

"ดวงอาทิตย์" อยู่ห่างจากโลกโดยเฉลี่ย ๑๔๙.๖ ล้านกิโลเมตร แต่มีขนาด ใหญ่โตกว่าโลกมาก กล่าวคือมีปริมาตร ๑,๒๘๐,๐๐๐ เท่าของโลก มีรัศมี ๑๑๐ เท่าของโลก พื้นผิวของดวงอาทิตย์กว้างใหญ่กว่าพื้นผิวโลก ๑๑,๗๐๐ เท่า ดวงอาทิตย์มีเนื้อสาร หรือที่เรียกว่า มวล ถึง ๓๓๓,๐๐๐ เท่า ของเนื้อสารของโลก แต่คิดเฉลี่ยแล้วดวงอาทิตย์มีความหนาแน่นเพียง ๑.๔ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ในเมื่อโลกมีความหนาแน่น ๕.๕ กรัม ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร


"ดวงอาทิตย์" มีแรงดึงดูดที่พื้นผิวเป็น ๒๘ เท่า ของแรงดึงดูดที่พื้นผิวโลก ซึ่งหมายความว่าวัตถุซึ่งหนัก ๑ กรัมบนโลก ถ้านำไปชั่งบนดวงอาทิตย์จะได้น้ำหนัก ๒๘ กรัม ในการยิงจรวดให้หลุดจากพื้นผิวโลกออกสู่อวกาศ โดยไม่นับความเสียดสีของบรรยากาศ จะต้องยิงด้วยความเร็ว ๑๑.๒ กิโลเมตรต่อวินาที ในทำนองเดียวกันถ้าไปยิงจรวดจากพื้นผิวดวงอาทิตย์ให้หลุดออกสู่อวกาศ ต้องยิงด้วยความเร็วถึง ๖๑๘ กิโลเมตรต่อวินาที

 

ดวงอาทิตย์ตอนเช้าตรู่
หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 1

 

"ดวงอาทิตย์" ให้ความสว่างไปรอบด้านเทียบเท่ากับหลอดไฟฟ้าสามพันล้านล้านล้านล้านแรงเทียน ถ้าคิดถึงพลังงานที่ดวงอาทิตย์คายออกในลักษณะความร้อน แสงสว่าง และการแผ่รังสีอื่นๆ ก็นับได้ว่าดวงอาทิตย์เป็นเครื่องยนต์ที่มีกำลังถึง สี่แสนล้านล้านล้านกิโลวัตต์ นับว่าดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานมหาศาลทีเดียว
 

อย่างไรก็ตามพลังงานที่ดวงอาทิตย์แผ่กระจายออกไปรอบตัวในรูปแสงสว่าง และความร้อน เป็นต้นนั้น นับว่าสูญเสียไปโดยไร้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ มีเพียงส่วนน้อยที่ตกลงบนพื้นผิวโลก แต่แม้เพียงส่วนน้อยนี้ ก็ได้เป็นสาเหตุให้มีชีวิตเกิดขึ้น และเติบโตต่อมาเป็นระยะเวลายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้
 

ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้าตะวันออก เคลื่อนที่สูงขึ้นสู่กลางท้องฟ้า และตกลงลับขอบฟ้าตะวันตกเป็นประจำวันนั้น เป็นเพราะโลกหมุนรอบตัวเองวันละรอบ ไม่ใช่การเคลื่อนที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ อนึ่ง ถ้าเราสามารถหรี่แสงอาทิตย์ลงมากพอ ก็จะเห็นดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าแม้ในเวลากลางวัน ที่เราไม่สามารถมองเห็นดาวในเวลากลางวันนั้น เป็นเพราะอากาศและฝุ่นผงในอากาศถูกแสงอาทิตย์ส่องสว่างกลบแสงดาวเสียหมด ถ้าเห็นดาวในเวลากลางวัน เราจะสังเกตได้ว่าดวงอาทิตย์ค่อยเคลื่อนที่ไปในท่ามกลางหมู่ดาววันละน้อย และจะเคลื่อนที่บนท้องฟ้าครบรอบปีละรอบ การเคลื่อนที่อันนี้ก็ไม่ใช่การเคลื่อนที่แท้จริงของดวงอาทิตย์ หากเป็นเพราะโลกโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ ครบรอบในเวลาหนึ่งปี

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags

Content

1
สภาพภายในดวงอาทิตย์
"ดวงอาทิตย์" เป็นก้อนสสารใหญ่ร้อนจัด และรวมตัวเป็นสัณฐานทรงกลม อยู่ได้โดยแรงดึงดูดระหว่างอะตอมและโมเลกุล แรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วง (gravitational force) นี้ มีทิศทางเข้าหาจุดศูนย์กลางเนื้อสารของดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ที่ระดับใดระดับหนึ่ง ภายในตัวดวงจะถูกทับถมโด
2K Views
2
พื้นผิวของดวงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์เป็นก้อนก๊าซ ดังนั้น การกล่าวถึง "พื้นผิว" จึงดูไม่มีความหมายอย่างใดตามสามัญสำนึก ถ้าเรามองดูขอบดวงอาทิตย์ ก็น่าจะได้เห็นขอบของมันเลือนลางไม่ชัดเจน แต่ความจริงถ้าเราส่องดูดวงอาทิตย์โดยกล้องโทรทรรศน์ ซึ่งมีอุปกรณ์กรองแสงและความร้อนจัดเพื่อป้องกัน
2K Views
3
บรรยากาศของดวงอาทิตย์
ก๊าซที่ห่อหุ้มโลกนับเป็นบรรยากาศของโลก ก๊าซที่ห่อหุ้มดวงอาทิตย์ อยู่ในระดับที่เราอาจสำรวจได้ โดยอุปกรณ์ก็เรียกได้ว่า เป็น 'บรรยากาศของดวงอาทิตย์' เพื่อความเข้าใจในขั้นต้นเราอาจ แบ่งบรรยากาศของดวงอาทิตย์ออกได้ เป็นสามระดับ
2K Views
4
ปรากฎการณ์ในโฟโตสเฟียร์
ก๊าซใน "โฟโตสเฟียร์" ของดวงอาทิตย์ แผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดที่เป็นคลื่นวิทยุ รังสี ความร้อน หรืออินฟราเรด แสงสว่างธรรมดา และรังสีอัลตราไวโอเลต แต่รังสีส่วนใหญ่เป็นแสงสว่าง และความร้อน โฟโตสเฟียร์แผ่รังสี ซึ่งเป็นแสงสว่างธรรมดาทุกขนาดคลื่น ซึ่งเมื่อน
2K Views
5
การหมุนรอบตัวของดวงอาทิตย์
ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของดวงอาทิตย์ คือ การที่มีกลุ่มจุดเกิดขึ้น กลุ่มจุดเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลง และในที่สุดจะสลายตัวหมดไป ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มจุดใหม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม "กลุ่มจุดบนดวงอาทิตย์" มีอายุอยู่นานพอ ที่จะใช้เป็นเครื่องติดตามส
678 Views
6
แหล่งกำเนิดพลังงานของดวงอาทิตย์
ก๊าซไฮโดรเจนเป็นธาตุซึ่งมีปริมาณมากที่สุดใน 'เอกภพ' และมีมากที่สุดบนดวงอาทิตย์ด้วย เมื่ออะตอมของไฮโดรเจนรวมตัวกันเข้าเป็นอะตอมของธาตุฮีเลียม ในปฏิกิริยาเรียกว่า 'ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์' นั้น มวลสารของไฮโดรเจน ๑ กรัมจะสูญหายไป ๐.๐๐๗ กรัม โดยการแปรรูปเป
3K Views
  • Posted By
  • Plookpedia
  • 9 Followers
  • Follow