Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

กิจกรรมช่วยฝึกลูกแก้ปัญหา

Posted By Plook Parenting | 20 มี.ค. 60
8,573 Views

  Favorite

การหากิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) ของลูกน้อยเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อเด็กต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ มากขึ้น โดยที่เขาไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือความพร้อมในการแก้ปัญหา เด็กอาจอยู่ในภาวะเครียด กดดัน ขาดความมั่นใจในตัวเอง จนส่งผลเสียต่อพัฒนาการของเด็กได้

 

กิจกรรมฝึกทักษะการแก้ปัญหา เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพื่อให้เด็กรู้จักปัญหา ไม่ตื่นตระหนก หรือหวั่นวิตก พร้อมกันนั้นยังช่วยฝึกให้เด็กเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง คุณพ่อคุณแม่สามารถแนะนำแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่น ๆ แก่ลูกน้อยได้ เพื่อให้เขาค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งวิธีการเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านไหวพริบ ความมีเหตุมีผล และความคิดที่ยืดหยุ่นของเด็กได้เป็นอย่างดี

 

ภาพ Shutterstock

 

วิธีการ

1. เล่นเกมจับคู่

การจดจำภาพจะช่วยฝึกความจำและความเชื่อมโยงของภาพนั้น ๆ กับตำแหน่งที่อยู่ตรงหน้า คุณพ่อคุณแม่อาจเพิ่มความยากด้วยการหาภาพที่สัมพันธ์กันมาใช้สำหรับจับคู่ อาทิ แมวกับปลา หมากับกระดูก แทนการใช้ภาพที่เหมือนกัน เพื่อให้เขาเข้าใจความสัมพันธ์ของภาพนั้น ๆ ด้วย

 

2. ฝึกการเรียงลำดับภาพ

เพื่อให้เด็กเข้าใจและเชื่อมโยงสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น คุณพ่อคุณแม่สามารถใช้การเรียงลำดับภาพมาเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกลูกได้ โดยการให้ลูกลองเรียงลำดับสถานการณ์ตามความเข้าใจของตัวเอง โดยมีพ่อแม่คอยแนะนำอยู่ข้าง ๆ หรืออาจเรียงลำดับสถานการณ์ไว้ให้ตามลำดับ แล้วเว้นช่วงใดช่วงหนึ่งเพื่อให้เด็กวิเคราะห์และเติมสถานการณ์ที่เว้นว่างไว้ให้ถูกต้อง

 

3. เล่นเกมหาคำศัพท์หรือตัวเลข

เกมนี้เป็นเกมที่ฝึกพัฒนาการของเด็กหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความจำ การสังเกต การแก้ปัญหา และไหวพริบ เพราะการหาคำศัพท์หรือตัวเลขที่อยู่กระจัดกระจายเต็มหน้ากระดาษต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมาก หากต้องการเพิ่มความยากก็แค่กำหนดเวลาในการหาคำศํพท์หรือตัวเลขของลูก เท่านี้เขาก็จะเห็นว่าเกมนี้เป็นเกมที่ท้าทาย และจะพยายามเล่นให้ได้จนสำเร็จ

 

4. ฝึกเติมคำในช่องว่าง

การเล่นเกมปริศนาคำทาย โดยมีคำศัพท์ให้บนแผ่นกระดาษ แต่เว้นพยัญชนะหรือสระบางตัวไว้ให้ลูกเติม ก็เป็นการช่วยฝึกให้ลูกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทั้งยังช่วยลูกทบทวนคำศัพท์ต่าง ๆ ได้อีกด้วย

 

5. ทายปริศนาในครอบครัว

ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า คุณพ่อคุณแม่อาจชวนลูกมากอดและนั่งคุยกัน โดยจำลองสถานการณ์สมมุติเพื่อให้ลูกฝึกแก้ปัญหา นอกจากลูกจะได้ฝึกทักษะการแก้ปัญหาแล้ว พ่อแม่ยังรู้กระบวนการคิดวิเคราะห์ของลูกด้วยว่าเขาคิดอย่างไร หากลูกยังเข้าใจไม่ถูกต้องก็สามารถบอกกล่าวแก้ไขกันได้ทันท่วงที

 

นอกจากกิจกรรมที่กล่าวมา การพาลูกออกไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมนอกบ้านก็สามารถช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาได้อีกทางหนึ่ง เพราะลูกจะได้เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่สมจริง และหลากหลายขึ้น เมื่อลูกมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอ เขาก็จะมีความมั่นใจ และสามารถแก้ปัญหาด้วยตัวเองได้ดียิ่งขึ้น

 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 6 Followers
  • Follow