Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

การพัฒนาความฉลาดทางคุณธรรม (MQ) หรือ Moral Oral Quotient ทำได้อย่างไร

Posted By Plook Parenting | 19 ม.ค. 60
3,612 Views

  Favorite

MQ (Moral Oral Quotient) หมายถึง ความฉลาดทางจริยธรรมหรือศีลธรรม หรือความฉลาดในการเข้าใจและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะมี เพราะการมีความฉลาดทางจริยธรรมจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในด้านดี เช่น มีความเห็นอกเห็นใจ ไม่เห็นแก่ตัว คิดดี ทำดี พูดดี มีความเมตตาปรานี และรู้จักให้อภัย ซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม

 

การที่บุคคลจะมี MQ ได้นั้น ไม่สามารถเกิดได้ในระยะเวลาสั้น ๆ จำเป็นต้องได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเล็ก โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีแรก หากเด็กได้รับการปลูกฝังด้านศีลธรรมและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝังความดีลงไปในจิตสำนึก ซึ่งจะทำให้เขาสามารถพัฒนา MQ ได้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้ลูกตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อให้เขาเป็นคนดีของสังคมเมื่อเติบโตขึ้น

 

ภาพ ShutterStock

 

วิธีการ

 

1. คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นต้นแบบทางจริยธรรมให้แก่ลูก

เนื่องจากเด็กช่วงวัย 2-10 ปี มีพัฒนาการทางด้านจริยธรรมอยู่ในระดับก่อนกฎเกณฑ์สังคม (Pre-Conventional Level) โดยเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงพฤติกรรมที่ “ดี” และ “ไม่ดี” จากพ่อและแม่ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ต้องทำดีให้ลูกเห็นเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ลูก เช่น แสดงความซื่อสัตย์ ความกตัญญูรู้คุณ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เพื่อที่ลูกจะได้ซึมซับจดจำต้นแบบที่ดีเหล่านี้ไปประพฤติปฏิบัติจนติดเป็นนิสัย

 

2. สั่งสอนให้ลูกรู้จักถูกผิด

เมื่อลูกทำผิดคุณพ่อคุณแม่ต้องสั่งสอนและชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้ลูกได้รู้ ไม่ควรเข้าข้างหรือปกป้องจนเกินไป บางครั้งหากทำผิดอาจมีบทลงโทษบ้าง เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ผลเสียของการทำผิด และเมื่อลูกทำความดี เช่น แบ่งขนมให้คนอื่น บริจาคของเล่น ช่วยทำงานบ้าน ก็ควรได้รับคำชมและรางวัลเพื่อเป็นการให้กำลังใจในการทำความดีของลูก เป็นการจูงใจให้ลูกอยากที่จะทำแต่สิ่งดี ๆ

 

3. ให้ลูกได้ใกล้ชิดกับศาสนาหรือหลักคำสอนตามความเชื่อของครอบครัว

เพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คุณพ่อคุณแม่อาจหาเวลาพาลูกไปเรียนรู้พิธีกรรมหรือคำสอนต่าง ๆ ตามศาสนสถานเพื่อให้เขาได้ซึมซับสิ่งดี ๆ หรือคุณพ่อคุณแม่อาจนำคำสอนตามหลักศาสนามาสอนลูก โดยใช้คำอธิบายง่าย ๆ เพื่อให้ลูกเข้าใจ การให้ลูกมีโอกาสเรียนรู้หลักคำสอนตามศาสนาที่นับถือตั้งแต่เขายังเด็กเป็นการปลูกฝังคุณธรรมได้เป็นอย่างดี

 

4. ให้ลูกเรียนรู้จริยธรรมผ่านกิจกรรมที่เขาชอบ

นิทานและเพลงเป็นสื่อที่เข้าถึงเด็กได้ง่ายและดีที่สุด คุณพ่อคุณแม่ควรเลือกนิทานหรือเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญญู ความซื่อสัตย์ การช่วยเหลือ การแบ่งปันและความรักต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ เพื่อช่วยปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรมให้กับลูก โดยคุณพ่อคุณแม่คอยพูดกระตุ้นให้ลูกคิดตาม

 

5. สอนให้ลูกเห็นคุณค่าของสิ่งรอบตัว

โดยคุณพ่อคุณแม่ฝึกให้ลูกรู้จักพูดขอบคุณให้เป็นนิสัย เช่น ให้ลูกขอบคุณทุกครั้งเมื่อมีคนทำอะไรให้ ขอบคุณธรรมชาติที่มอบชีวิต ขอบคุณอาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง การให้เขาขอบคุณสิ่งต่าง ๆรอบตัวเป็นการปลูกฝังคุณธรรมอย่างหนึ่ง ในการให้เขารู้จักเห็นคุณค่าในสิ่งที่มี ซึ่งจะทำให้เขารู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เมื่อเห็นคุณค่าก็จะเกิดความรักต่อสรรพสิ่งรอบตัว       

 

แม้จะได้รับคำสั่งสอนที่คล้ายๆ กัน เด็กแต่ละคนก็อาจมี MQ ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การฝึกฝนและขัดเกลาจากคุณพ่อคุณแม่และพื้นฐานของตัวเด็กเอง แต่เมื่อเขาได้ซึมซับจิตสำนึกแห่งจริยธรรมตั้งแต่ยังเล็กแล้ว สิ่งนี้จะอยู่กับเขาไปตลอด เหมือนเกราะคุ้มกันให้เขาเติบโตเป็นคนดีในสังคมได้ตลอดชีวิตของเขา

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Parenting
  • 2 Followers
  • Follow