Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

มารู้จักความหมายของ "สัตมวาร - ปัณรสมวาร - ปัญญาสมวาร - ศตมวาร"

Posted By ดาวแม่ไก่ | 06 ม.ค. 60
41,020 Views

  Favorite

 

"ปุพเพเปตพลี" หรือ "การทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตาย"

เริ่มมีมาในครั้งพุทธกาล สมัยที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างวัดเวฬุวันถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมสัมพุทธเจ้า แต่พระองค์ยังไม่กรวดน้ำอุทิศบุญให้พระญาติของพระองค์ที่ล่วงไปแล้ว ตกเย็นมาเหล่าเปรตที่เคยเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อน ๆ ได้มาปรากฎตัวให้เห็นถึงความทุกข์ทรมาน พระเจ้าพิมพิสารจึงทูลถามพระพุทธองค์

 

พระพุทธองค์ตรัสว่า เปรตเหล่านั้นเป็นพระญาติของพระองค์ในชาติก่อน มาปรากฏให้เห็นเพื่อที่จะขอส่วนบุญจากพระองค์ 

 

ลำดับนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญที่พระองค์ได้ทำให้แก่ญาติที่เป็นเปรตเหล่านั้น จนเป็นธรรมเนียมของการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายของชาวพุทธเราจวบจนปัจจุบันนี้

 

ดังนั้น เมื่อเรานึกถึงคุณความดีของผู้ล่วงลับไปแล้ว ก็ควรทำบุญอุทิศให้ผู้ตายโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องหรือญาติ ๆ ที่มีอุปการคุณแก่เรา เราควรตอบแทนบุญคุณท่านด้วยการทำบุญไปให้ เป็นหน้าที่อีกอย่างของบุตรธิดาที่ต้องทำเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา

 

ภาพ : Shutter Stock

 

การทำบุญอุทิศให้ผู้ตาย ในวาระครบรอบวัน

นิยมมี 3 วาระ คือ

- ครบรอบ 7 วัน เรียกว่า ทำบุญสัตมวาร

- ครบรอบ 50 วัน เรียกว่า ทำบุญปัญญาสมวาร

- ครบรอบ 100 วัน เรียกว่า ทำบุญศตมวาร

 

ความหมายของคำ 

ทั้งนี้ พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอสาราม ได้อธิบายความหมายของคำ ดังนี้

 

"สัตมวาร"

อ่านว่า “สัด-ตะ-มะ-วาน” ไว้ว่า วันที่ครบ 7 วันที่ 7 ใช้ว่า สัตตมวาร ก็มี


ปกติใช้เรียกกำหนดการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ตายเมื่อครบ 7วัน เรียกว่า ทำบุญสัตมวาร เรียกทั่วไปว่า ทำบุญ 7  วัน เช่นใช้ว่า

 “กำหนดการทำบุญบำเพ็ญกุศลสัตมวาร”

 “เนื่องในการทำบุญครบรอบสัตมวารของนาย...ขออาราธนาพระคุณเจ้าไปสวดพระพุทธมนต์และฉันภัตตาหารเพล...”

 

ปัณรสมวาร 

คำที่หมายถึงวันที่ทำบุญครบ 15 วัน  อ่านว่า ปัน-นะ-ระ-สะ-มะ-วาน 
 

ปัญญาสมวาร

ทำบุญ 50 วัน เรียกว่า ทำบุญปัญญาสมวาร อ่านว่า ปัน-ยา-สะ-มะ-วาน”

ใช้ในการนับวันเวลาของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบรรจบครบ 50 วัน ปกติใช้นับวันเวลาการตายของบุคคล

 

ศตมวาร

 “ศตมวาร” อ่าว่า “สะ-ตะ-มะ-วาน”  ความหมาย คือ วันที่ครบ 100 วันที่ 100  เขียนว่า สตมวาร ก็มี

ใช้ในการนับวันเวลาของเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่มาบรรจบครบ 100 วัน ปกติใช้นับวันเวลาการตายของบุคคล และมีการทำบุญอุทิศไปให้ผู้นั้นเนื่องในวันครบ 100 วัน เรียกการนี้ว่า ทำบุญศตมวาร

 
 
 
 
 
   
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • ดาวแม่ไก่
  • 1 Followers
  • Follow