Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

บทเรียน ป. 6 เทอม 1

Posted By Plook Teacher | 27 เม.ย. 63
28,355 Views

  Favorite

เปิดเทอมนี้ไม่มีปัญหา ทรูปลูกปัญญารวบรวมบทเรียนเทอม 1 ทุกชั้น กับ 5 วิชาหลักวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมไว้ที่นี่แล้ว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มาเรียนออนไลน์ง่าย ๆ ได้ที่บ้านไปพร้อม ๆ กัน คลิกเลือกวิชาได้เลย

เริ่มบทเรียน...

คณิตศาสตร์ ป. 6 เทอม 1    
วิทยาศาสตร์ ป. 6 เทอม 1    
ภาษาไทย ป. 6 เทอม 1    
ภาษาอังกฤษ ป. 6 เทอม 1    
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 6 เทอม 1    

 

สำหรับบทเรียนเทอม 1 ของระดับชั้นอื่น ๆ รวบรวมไว้ให้แล้ว คลิกที่นี่!

เทคนิคการเรียน การสอนออนไลน์

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ นับเป็นนวัตกรรมการศึกษาอย่างหนึ่งที่ผนวกเอาเทคโนโลยีการศึกษา เข้ากับเครือข่ายออนไลน์ ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียน สามารถเรียนรู้จากที่ไหนและเวลาใดก็ได้ สามารถเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่านสื่ออิเล็กโทนิคส์ต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คลิปเสียงหรือคลิปวีดีโอ ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน โดยผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองและสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ทันที ซึ่งการเรียนการสอนแบบออนไลน์นี้ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิการเรียนการสอน โดยไม่จำกัดว่าจะต้องอยู่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพราะ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มีความยืดหยุ่นสูง สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาที่เกิดจากคุณภาพด้านการศึกษาที่แตกต่างกันได้

 

การจัดการเรียน การสอนออนไลน์

1. ต้องมีแพลตฟอร์มที่มีความพร้อมสำหรับการเรียนออนไลน์ โดยใช้ฟังก์ชันให้เหมาะสมสำหรับการเรียนออนไลน์ เช่น VDO Conference Share screen สไลด์เนื้อหา วีดีโอ เสียง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจในการเรียนได้อย่างดี
2. ต้องเตรียมเนื้อหาในการสอนให้ครบถ้วน และเข้าใจง่าย เพืื่อให้ง่ายต่อการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
3. ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อเข้าถึงเนื้อการเรียน การสอน
4. ต้องมีอินเตอร์เน็ทความเร็วสูง เพื่อให้การเรียน การสอนไม่ติดขัดขณะอยู่ในห้องเรียน
5. ต้องมีระบบจัดการห้องเรียนให้คุณครู และนักเรียนสามารถรับ-ส่ง การบ้าน ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้อย่างสะดวก
6. ต้องสามารถประเมินย่อย ประเมินผลหลัก รวมทั้งการประเมินผลรวมตามการสอบเพื่อวัดผลว่าการเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพ

 

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเรียนที่มีความยืดหยุ่นสูง เพราะฉะนั้นผู้เรียนต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนมากกว่าปกติ ดังนั้นคุณครู และนักเรียนต้องให้ความสนใจ และรู้จักหาความรู้เพิ่มเติมทั้งก่อนและหลังเรียน

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 127 Followers
  • Follow