Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ตัวอย่าง ข้อสอบการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)

Posted By Plook Teacher | 13 ก.พ. 62
94,752 Views

  Favorite

                เพราะการศึกษาเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประชากรของประเทศให้มีคุณภาพ ดังนั้นผู้เรียนต้องมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านและการเขียนตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ให้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ โดยมีกรอบโครงสร้างแบบทดสอบการอ่าน ดังนี้

 

 

กำหนดการทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปี 2562

ตัวอย่างข้อสอบ 

- แบบทดสอบด้านการเขียน คลิกที่นี่ 
- แบบทดสอบด้านการเขียน (ฉบับกรรมการ)  คลิกที่นี่ 
- แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง  คลิกที่นี่ 
- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง คลิกที่นี่  
- แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ฉบับกรรมการ)  คลิกที่นี่ 
- เฉลยและเกณฑ์การให้คะแนนการอ่านรู้เรื่องและการเขียน  คลิกที่นี่  

 

เทคนิคการสอน บันได 6 ขั้น แก้ปัญหา เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

                การออกแบบกระบวนการ บันได 6 ขั้น เพื่อพัฒนาให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้นั้น มีจุดเด่นที่แต่ละขั้นจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้น เริ่มจากง่ายไปจนถึงยาก และมีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ทำให้ครูกำหนดเป้าหมายการพัฒนานักเรียนตามขั้นตอนทีละขั้นโดยไม่ข้ามขั้นตอน โดยแบ่งออกเป็นทั้ง 6 ขั้น ดังนี้

 

ขั้นที่ 1 : ฝึกอ่านทุกวันในช่วงพักกลางวัน โดยใช้หนังสือเรียน นิทาน คำ อักษรไทย

ขั้นที่ 2 : ฝึกอ่านควบคู่ไปกับการเขียน โดยใช้อักษรไทย คำ ประโยค นิทาน

ขั้นที่ 3 : การฝึกคัดลายมือ นอกจากจะทำให้ลายมือสวยงามแล้ว ยังช่วยในการจดจำรูปคำต่าง ๆ ได้มากขึ้น

ขั้นที่ 4 : การวาดรูปประกอบคำด้วยความคิดสร้างสรรค์และสนุกไปกับการวาดรูป โดยมีการจำแนกคำออกมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการผสมคำมากขึ้น

ขั้นที่ 5 : การนำคำมาแต่งเป็นประโยคสื่อสาร โดยใช้รูปหรือเหตุการณ์จริง เช่น ใคร ทำอะไร , ใคร ทำอะไร กับใคร

ขั้นที่ 6 : การเขียนเล่าเรื่องตามภาพวาดโดยให้นักเรียนมีอิสระตามความคิดของนักเรียนเอง

 

                โดยกระบวนการ บันได 6 ขั้นแก้ปัญหา เด็กอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ จะต้องผ่านไปที่ละขั้นตอนนักเรียนถึงจะสามารถอ่านออก และเขียนได้ตั้งแต่อยู่ประถมศึกษาปีที่ 1 เพียงทำตามขั้นตอนทั้ง 6 ขั้นก็ทำให้เด็กนักเรียนสามารอ่านออกเขียนได้ และยังสามารถอ่านหนังสือได้ตามบทเรียนที่ครูสอนและเขียนหนังสือได้อย่างสวยงาม สะอาดตา 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 73 Followers
  • Follow