Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

แบบฝึกคิดเลขในใจ ชั้น ป. 1 - ชั้น ม. 3

Posted By Plook Teacher | 05 ก.ย. 60
108,708 Views

  Favorite

 

กระทรวงศึกษาธิการเห็นควาสำคัญในการเร่งรัดพัฒนาทักษะการคิดเลขในใจของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและเทคนิควิธีการทางคณิตศาสตร์ สำหรับเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้พัฒนาแบบฝึกคิดเลขในใจ ประกอบด้วย คู่มือการใช้แบบฝึก แบบฝึกคิดเลขในใจ และเฉลย โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ สอดคล้องกับพื้นฐานความสามารถของนักเรียน ดังนี้

 

ระดับ 1 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป. 1 - ป. 2
ระดับ 2 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป. 2 - ป. 3
ระดับ 3 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป. 3 - ป. 4
ระดับ 4 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ป. 4 - ป. 6
ระดับ 5 เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน ชั้น ม. 1 - ม. 3

 

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแบบฝึกเทคนิคการคิดคำนวณโดยใช้สมบัติและความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์ โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาความสามรถด้านคำนวณตามศักยภาพของตนเอง

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • Plook Teacher
  • 66 Followers
  • Follow