Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ธรรมะ รับตรุษจีน โดย เจ้าคุณเย็นเต็ก ท่านเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย - มหายาน

Posted By มหัทธโน | 27 ม.ค. 65
7,221 Views

  Favorite

ธรรมะดี ๆ เพื่อรับเทศกาลตรุษจีน

โดย พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เจ้าคุณเย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย ท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม

 

หัวข้อธรรมะ 

พุทธะ

"พุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน
 ธรรมทั้งหลาย เป็นดั่งความฝัน ฟองน้ำ เงาหยาดน้ำค้าง แสงฟ้าแลบ

จิตของพระพุทธเจ้าและสรรพสัตว์ไม่มีสิ่งใดต่างกัน
 
จิตของสรรพสัตว์ย่อมหลง  
จิตของพระพุทธเจ้าย่อมรู้แจ้ง"
 

พุทธศาสนาให้พึ่งตนเอง ไม่อ้อนวอนขอพรพระ

พระพุทธศาสนาสอนให้เราพึ่งตนเอง   ตนเป็นที่พึ่งของตน     อย่าอ้อนวอนขอพรพระ    
ในชีวิตประจำวันเราควรทำสิ่งที่เป็นกุศลเป็นธรรมะให้เกิดประโยชน์แก่คนทั่วไป
 
เราเป็นชาวพุทธ จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสสอน      
ละชั่ว ทำดี   
นั่นคือคำสอนที่ชัดเจน ต้องการให้ชาวพุทธเราปฏิบัติตาม ทุก ๆ คน
 
หากมีความวิริยะอุตสาหะ  บำเพ็ญปฏิบัติตามพระพุทธองค์ก็จะหาพบธรรมะได้ง่าย 
 
บูชาพระอย่าขอพรพระพุทธองค์สอนให้กระทำ ไม่ให้อ้อนวอนขอพรอย่างเดียว
 
ชาวพุทธเราสมควรจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมให้ถูกต้อง สิ่งดีงามก็จะเกิดมาให้เราได้รับผลนั่นเอง
 
ผลบุญไม่ใช่มาจากการขอ ขอแล้วไม่มีการกระทำที่ถูกต้อง สิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้นก็กลับมาหาเรานั่นเอง  
 
 เรานับถือพุทธต้องปฏิบัติตามทางที่พระพุทธองค์ทรงเดินไปแล้ว พ้นทุกข์แล้ว
      
พระพุทธเจ้าไม่มีความหลงเก็บไว้ในจิต  ถ้าจิตเกิดหลงแล้วก็เหมือนคนหลงทาง
พระพุทธเจ้าสอนให้คนตื่น แต่คนเรามักไม่ยอมตื่น กราบไหว้บูชา เพื่อขออย่างเดียว

 

คิดดี พูดดี ทำดี ไม่คิดแต่ขอพร อ้อนวอน

คิดดี ทำดี พูดดีต้องลงมือทำด้วยจึงจะได้ดีและประสบความสำเร็จในสิ่งดี ๆ ที่ต้องการ

ไม่ใช่ด้วยการขอพรอย่างเดียว

เพราะไม่เกิดประโยชน์ เป็นการเสียแรงเปล่า

แต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าไหว้พระแล้วต้องขอพร คนไทยยังเป็นแบบนี้อยู่มาก

 

ฉะนั้นถ้าอยากได้ ห้ามขอ แต่ให้ลงมือปฏิบัติและปฏิบัติในสิ่งที่ดีด้วย

พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขอ แต่สอนให้ทำ

ต้องลงมือทำจึงจะได้

 

สะสมบุญกับเนื้อนาบุญ

เบื้องต้นต้องสะสมบุญ คือ สร้างเนื้อนาบุญไว้ก่อน เช่น สร้างวัด สร้างพระ ให้ทาน รักษาศีล

ถ้ามีเนื้อนาบุญที่ไหน เมล็ดพันธุ์ที่ดีที่เราต้องการก็จะงอกออกมาให้เราได้ชื่นใจ

แต่ถ้าสร้างหลอกๆ เราจะไม่ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีแต่จะได้วัชพืชแทน
.....

ขอให้ทุกคนมีสติปัญญาเพิ่มขึ้น และใช้สติปัญญาสร้างในสิ่งที่ดีที่ควร อย่านำไปสร้างในสิ่งที่ทำให้เดือดร้อน แค่นี้ชีวิตก็มีคุณค่าและมีความสุขแล้ว

 

ที่มา https://www.pumenbaoensi.com/main/pad6.html

 

ประวัติย่อ

พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร พุทธบริษัทจีนพิเนต วิเทศธรรมประสาท นวกิจพิลาสประยุกต์ ทำนุกจีนประชาวิสิฐ (เย็นเต็ก) เป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย
ประธานคณะกรรมการสงฆ์จีนนิกาย เจ้าอาวาสวัดโพธิ์แมนคุณาราม และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม 
 
โดยท่านได้ช่วยเผยแพร่พุทธศาสนาฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทย สืบทอดหลักธรรมคำสอนมาจากนิกายเซน สาขาหลินฉี (วิปัสสนากรรมฐาน) และเป็นศูนย์กลางหลักธรรมคำสอนของนิกายวินัย และนิกายมนตรายาน ของวัชรยาน ทิเบต และเป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยตลอดมาจนได้รับการยอมรับจากพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างชาติ

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow