Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

น้อมรำลึกวันอาสาฬหบูชา วันแห่งการเริ่มต้น พระพุทธศาสนา แก่ชาวโลก

Posted By SataBhisha | 22 ก.ค. 64
5,732 Views

  Favorite

วันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ที่ชื่อว่า "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ซึ่งแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม จึงถือได้ว่าเป็นการเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลก นอกจากนี้ ยังเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกรูปแรกบังเกิดขึ้น นั่นก็คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ทำให้พระรัตนตรัยครบสมบูรณ์เป็นครั้งแรก ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์

ภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรม

 

นับเป็นเวลายืนยาว 2,500 กว่าปีที่พระพุทธศาสนาได้เกิดขึ้น หยั่งรากลึก และสืบทอดมาอย่างมั่นคงจนถึงปัจจุบัน ซึ่งหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือเป็นมรดกอันล้ำค่าต่อมวลมนุษยชาติ ควรแก่การเผยแผ่ให้ทุกคนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิต โดยเฉพาะเยาวชน ผู้ที่กำลังจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของชาติ ได้เลือกหนทางเดินของชีวิตข้างหน้า สู่หนทางอันดี  

 

ภาพ : สามเณรปลูกปัญญาธรรม

 

ดังพระราชนิพนธ์ของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

" วันอาสาฬหบูชามาถึงอีกครั้งหนึ่งแล้ว พึงถือเป็นวันมหามงคลของชีวิตอีกวันหนึ่ง
ตั้งใจทำให้ดี เลือกชีวิตข้างหน้าให้ดี หัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการจะช่วยได้ 
.
ขอให้ทำจริง
การไม่ทำบาปอกุศลทั้งปวง การทำบุญกุศลให้ถึงพร้อม และการทำใจให้ผ่องใส
ไกลกิเลสโลภโกรธหลงให้ทุกเวลา
อย่าให้ความคิดปรุงแต่งเป็นมือมารดึงเอากิเลสเครื่องเศร้าหมองเข้าสู่จิตใจ

แล้วการเลือกการเกิดก็จะสำเร็จงดงามสมปรารถนา "
ที่มา : --- พระนิพนธ์ แสงส่องใจ อาสาฬหบูชา ๒๕๔๗  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • SataBhisha
  • 2 Followers
  • Follow