Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมโอวาทธรรมคำสอน และประวัติของ หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย

Posted By มหัทธโน | 28 ส.ค. 63
11,235 Views

  Favorite

โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย

สม่ำเสมอในการปฏิบัติ

"ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ โดยให้ปฏิบัติด้วยปฏิปทาที่แน่วแน่และต่อเนื่อง

ให้ทำด้วยความสันโดษและตั้งใจลดละอย่างแท้จริง 

ถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เข้าใจถ่องแท้ถึงความจริงที่ว่า ตัวเราไม่มี ก็ให้ถือว่าในการปฏิบัตินั้นเราทำเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา มิใช่ปฏิบัติเพื่อตนเอง 

ให้มีความซื่อสัตย์ทั้งกาย วาจา ใจ"

 

เรื่องของชาตินี้ ชาติหน้า 

หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย วัดป่าโคกหม่อน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ท่านเคยเล่าว่า
ครั้งหนึ่งมีชายขี้เหล้าเมายา เดินมาถามท่านว่า

" ถามจริงๆ ชาติหน้ามีจริงไหม ? ถ้ามี พาผมไปดูหน่อย ฮ่าๆๆ "

หลวงปู่ท่านก็เลยถามชายคนนี้กลับคืนไปว่า
" แล้ววันพรุ่งนี้ มีจริงไหม ? ถ้ามีพาหลวงพ่อไปดูหน่อย "

ชายขี้เมาได้ฟังถึงกับนิ่งเงียบ ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยพอใจหลวงปู่ แล้วลากลับออกจากวัดไป ผ่านไปประมาณ 3-4 วัน ชายคนนี้ได้กลับมาอีกครั้งบอกว่า "ผมอยากบวช"

 

ตั้งแตวันนั้นเป็นต้นมา ชายผู้ที่ว่านี้ก็ได้บวชเรียนอยู่กับหลวงปู่ประมาณ 5 ปี แล้วก็ออกเดินธุดงค์ไปในที่ต่าง ๆ จนถึงตอนนี้ยังไม่ลาสิกขาเลย

ที่มา : เพจหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย (ธ) วัดป่าโคกหม่อน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์

 

วัฏฏสงสาร

"...ทางในวัฏฏสงสารมันไกลมากสำหรับผู้อ่อนแอ

สำหรับผู้ที่เข้มแข็งเขามีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์ สมดุลแล้ว เขาก็เดินไปได้ไม่ไกล

สำหรับคนที่ไม่มีพละกำลังไม่สม่ำเสมอ หนทางในวัฏฏะนั้นไกลมาก..." 

 

ประวัติโดยย่อของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย

หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ,หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านถือกำเนิดตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๗ ที่บ้านเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เลือดเนื้อเชื้อสายแขมร์ สะเร็น เป็นลูกคนที่ 5 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ครอบครัวประกอบอาชีพปักดำทำนาไร่

 

เมื่อท่านอายุได้ ๓๐ ปี ท่านได้ไปกราบหลวงปู่สาม อากิญฺจโน ณ วัดป่าไตรวิเวก และหลวงปู่สาม ได้พาหลวงปู่เอียน ไปบวชอยู่กับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ที่วัดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และจำพรรษาอยู่ที่วัดเจริญสมณกิจ(หลังศาล) จ.ภูเก็ต อยู่ ๑ พรรษา จากนั้นจึงตามไปสมทบกับกองทัพธรรมพระกัมมัฏฐานทางภาคใต้ อยู่วิเวกปฏิบัติธรรมในที่ต่าง ๆ


ใน ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และได้ออกธุดงค์วิเวกมาเรื่อยจนถึง จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จนกระทั้งปี พ.ศ.๒๕๑๘ โยมแม่ท่านได้ขอร้องให้กลับมาอยู่ จ.สุรินทร์ ไม่ต้องออกเดินธุดงค์อีก ท่านจึงรับปาก แล้วใช้ป่าละเมาะในเขตบ้านโคกหม่อน ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นที่ภาวนาเรื่อยมาจนสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมดั่งเป็นวัดอย่างเช่นทุกวันนี้

 

คลิปหลวงปู่เอียนแสดงโอวาทธรรม 

เรื่องหิริโอตัปปะ และอัตตาหิ อัตตาโน นาโถ
 

 

 

เรื่องวัฏฏสังสาร

"...ทางในวัฏสงสารมันไกลมากสำหรับผู้อ่อนแอ สำหรับผู้ที่เข้มแข็งเขามีศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา สมบูรณ์ สมดุลแล้ว เขาก็เดินไปได้ไม่ไกล สำหรับคนที่ไม่มีพละกำลังไม่สม่ำเสมอ หนทางในวัฏฏะนั้นไกลมาก..." โอวาทธรรมคำสอนของหลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย วัดป่าโคกหม่อน ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ที่ให้ไว้กับคณะท้องถิ่นธรรม ในวันเสาร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ หลวงปู่เอียน พระมหาเถระผู้อาวุโสในเขตอีสานใต้ ในวันที่ ๑ สิงหาคมนี้ หลวงปู่เอียน จะมีอายุครบ ๙๓ ปี หลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล ,หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ท่านถือกำเนิดตรงกับวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๔๖๗ ที่บ้านเฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เมื่อท่านอายุได้ ๓๐ ปี ท่านได้ไปกราบหลวงปู่สาม อากิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก และหลวงปู่สาม ได้พาหลวงปู่เอียน ไปบวชอยู่กับหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ ที่วัดไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และจำพรรษาอยู่ที่วัดเจริญสมณกิจ(หลังศาล) จ.ภูเก็ต อยู่ ๑ พรรษา จากนั้นจึงตามไปสมทบกับกองทัพธรรมพระกัมมัฏฐานทางภาคใต้ อยู่วิเวกปฏิบัติธรรมในที่ต่างๆ ปี พ.ศ.๒๕๐๕ ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดแหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และได้ออกธุดงค์วิเวกมาเรื่อยจนถึง จ.นครราชสีมา จ.บุรีรัมย์ จ.ศรีสะเกษ จนกระทั้งปี พ.ศ.๒๕๑๘ โยมแม่ท่านได้ขอร้องให้กลับมาอยู่ จ.สุรินทร์ ไม่ต้องออกเดินธุดงค์อีก ท่านจึงรับปาก แล้วใช้ป่าละเมาะในเขตบ้านโคกหม่อน ซึ่งแต่เดิมเป็นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นที่ภาวนาเรื่อยมาจนสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมดั่งเป็นวัดอย่างเช่นทุกวันนี้

Posted by เฉลิมชัย จารุพัฒนเดช on Tuesday, 25 July 2017
เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow