Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

คำสอนของหลวงปู่เสาร์ ครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

Posted By มหัทธโน | 20 มี.ค. 63
876 Views

  Favorite

คำสอนของหลวงปู่เสาร์

ท่านเป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 

 

“เมื่อเกิดก็ไม่ได้เอาอะไรมา
เมื่อตายก็ไม่ได้เอาอะไรไป
ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง
หมดสิ้น ไม่ไช่ของเราเป็นของ
กลางสำหรับแผ่นดิน


ตายแล้ว
ทิ้งเสียหมด เอาไปไม่ได้
อย่าหลงมัวเมาไปเลย


แต่ความแก่ ความเจ็บ ความตายนี้เป็นของ ของเราแท้ หนีไม่พ้น เหตุนั้น
เราจึงอุตส่าห์รีบเร่งก่อสร้าง
บุญกุศล ซึ่งเป็นที่พึ่งของตน
จงอุตส่าห์บำเพ็ญศีล แลเจริญ
จตุรารักข์*.. แลวิปัสนานี้เป็น
ทางสวรรค์ แล​นฤพานเถิด.. ”

 

พระครูวิเวกพุทธกิจ นามเดิม เสาร์ ฉายา กนฺตสีโล เป็นพระภิกษุฝ่ายธรรมยุติกนิกาย ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ผู้เป็นบูรพาจารย์สายพระป่าในประเทศไทย ท่านเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
 

ที่มา : https://bit.ly/2Qz34El


*หมายเหตุ 

จตุรารักขกัมมัฏฐาน คือ

1. เจริญพุทธานุสติ
ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย

2. เจริญอสุภกัมมัฏฐาน
พิจารณากายให้เห็นเป็นของปฏิกูล


3. เจริญเมตตา
แผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น

4.เจริญมรณานุสติ
พิจารณาความตายทั้งของตนเองและของผู้อื่น

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow