Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ภาษาและวัฒนธรรม: รวมคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

Posted By bongkot_jara | 10 ก.ค. 62
44,338 Views

  Favorite

ในเดือนกรกฎาคมนี้ มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เรารู้จักกันดีอย่างวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอีกทั้งยังเป็นวันหยุดราชการติดกันถึงสองวันอีกด้วย ก่อนจะวางแผนไปเที่ยวไหน หรือวางโปรแกรมดูซีรีส์เรื่องอะไร เรามาลองทำความรู้จักวันสำคัญสองวันนี้ ผ่านคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันก่อนหน่อยค่ะ


คำศัพท์วันอาสาฬหบูชา (Asalha Puja Day)

First Sermon             ปฐมเทศนา หรือการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้า
Sangha Day              พระสงฆ์
Triple Gam               พระรัตนตรัย
Discourse                การบรรยาย หรือการเทศนา
Full Moon                พระจันทร์เต็มดวง
Waxing moon           ข้างขึ้น
Lunar month            เดือนตามจันทรคติ
Ordination               การอุปสมบท
Follower                  ลูกศิษย์ ผู้ติดตาม
Noble Eightfold Path        มรรค 8 ประการ
the Four Noble Truths        อริยสัจ 4  หรือ ความจริง 4 ประการ
Do good, avoid evil and purify the mind     ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส
The Middle Way                     ทางสายกลาง หรือ มัชฌิมาปฏิปทา
The Wheel of Dhamma            ล้อแห่งพระธรรม หรือ ธรรมจักร
The full moon day of the eight lunar month / The 15th day of the 8th  waxing moon  วันพระจันทร์เต็มดวงในเดือน 8 หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8


ตัวอย่างประโยค
The word “Asaha” means the eighth lunar month and Asaha Puja means the ceremony in the eighth lunar month.
(คำว่า “อาสาฬห” หมายถึง เดือนแปด ส่วน อาสาฬหบูชา จึงหมายถึงการบูชาในเดือนแปด)

The Lord Buddha gave his first sermon in The Middle Way and The Four Noble Truths.
(พระพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาในเรื่องทางสายกลางและความจริง 4 ประการ)

One of his followers became the first Buddhist monk.
(หนึ่งในลูกศิษย์ได้กลายเป็นพระสงฆ์องค์แรก)

This is the day that the Sangha came into existence and the Holy Triple Gam became complete.
(ในวันนี้เป็นวันที่พระสงฆ์ได้เกิดขึ้น และทำให้พระรัตนตรัยครบองค์ 3)

Dhammachakkappavattana Sutta is the discourse on setting the wheel of Dhamma in motion.  
(ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร คือ การแสดงธรรมซึ่งทำให้กงล้อของพระธรรมได้หมุนเคลื่อนที่ไป)


คำศัพท์วันเข้าพรรษา (Buddhist Lent or Rains-Retreat)

The 1st day of the 8th waning moon     วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8
Waning moon        ข้างแรม
Lent                    ช่วงจำศีล หรือช่วงถือบวช หรือ ช่วงจำพรรษา
Retreat                หลบพัก ถอยกลับ เข้าที่พัก
Young seedling / Young plants    ต้นกล้าที่เพิ่งแตกหน่อ
Promulgate             บัญญัติ
Dwell                     พำนัก อาศัย
Permanent              ถาวร เป็นประจำ
Rainy Season          ฤดูฝน
Pilgrimage               จาริกแสวงบุญ
Buddhist Lentcandle      เทียนพรรษา
Buddhist Lent candle casting         การหล่อเทียนพรรษา
Buddhist (Noun)                         พุทธศาสนิกชน
Buddhist (Adj.)                           ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ ที่นับถือศาสนาพุทธ
Buddhism                                 ศาสนาพุทธ


ตัวอย่างประโยค
The objective of the ceremony is to offer the Buddhist lent candle to monks.
(วัตถุประสงค์ของพิธี คือ เพื่อถวายเทียนพรรษาให้แด่พระสงฆ์)

Some Buddhist consider the beginning of Buddhist Lent as a time for making resolution such as stop smoking throughout the three-month Rains Retreat.
(ชาวพุทธหลายคนตั้งใจให้การเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาของการแก้ไขสิ่งที่ไม่ดี เช่น เลิกบุหรี่ ตลอด3 เดือนของการเข้าพรรษา)

Buddhist Lent starting from the 1s day of the 8th waning moon until the 15th day of the 11th waxing moon for a period of three months.
(การจำพรรษาเริ่มต้นตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)

Buddhists believe that offering candles to monks as a means of light will also brighten up their future.
(ชาวพุทธเชื่อว่า การถวายเทียนแด่พระสงฆ์ เปรียบเสมือน แสงที่ส่องทางให้อนาคตสว่างไสว)

Candle Festival takes place in all parts of Thailand.
(เทศกาลแห่เทียนพรรษาได้จัดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย)

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
Tags
  • Posted By
  • bongkot_jara
  • 19 Followers
  • Follow