Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

รวมคำสอนลึกซึ้ง ของ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต รวบรวมจากบูรพาจารย์ศิษยานุศิษย์ ตอน 3

Posted By มหัทธโน | 17 ม.ค. 62
4,761 Views

  Favorite

 

ผู้เห็นคุณค่าของตัว 

ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น 
ว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ไม่เบียดเบียนทำลายกัน


ผู้มีศีลสัตย์เมื่อทำลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ 
ไม่ตกต่ำเพราะอำนาจศีลคุ้มครองรักษาและสนับสนุน 

จึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้บริบูรณ์ 
ธรรมก็สั่งสอนแล้วควรจดจำให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคง 
จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน 


พระอรหันต์ผุดขึ้นมาจากใจของปุถุชน 

พระอรหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหน 
ก็มาจากหัวใจของปุถุชน มาจากราคะ โทสะ โมหะ 


ถ้าหากใจปุถุชนนั้นพยายามบากบั่นฝึกปรือตน 
ให้เดินตามมรรคาสัมมาปฏิบัติ 
พระอรหันต์ก็มาจากที่นั่น กลั่นกรองมาจากที่นั่น 
เหมือนดอกบัวมาจากขี้ตมขี้โคลนเน่า ๆ เหม็น ๆ 
แต่พอพ้นน้ำ รับแสงอาทิตย์ แย้มบานเต็มที่ 
มีสง่าราศรี ใครก็อยากได้อยากชม

(โอวาทธรรมที่หลวงปู่ศรี มหาวีโร ได้สดับฟังมาจาก
ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต
:: หนังสือหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี)

 

----------------------------------------------------------------------------

ที่มา : เพจ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สืบค้นจาก https://www.facebook.com/BuddhadhamChula/photos/a.217291275060261.46086.217286778394044/1123908264398553/?type=3&theater

 

ป่ามีคุณแก่พระกรรมฐาน 

ท่านพระอาจารย์มั่นมักจะพร่ำสอนศิษย์ว่า

สมเด็จพระพุทธองค์นั้น ท่านประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
ทรงประทานปฐมเทศนาในป่า ป่ามีคุณแก่พระกรรมฐาน 
เป็นที่น่าเคารพบูชาของพระกรรมฐาน
ธรรมทั้งหลายที่พระธุดงค์จะได้มานั้น 
ทั้งหมดมาจากความสงัดวิเวกทั้งนั้น


ในป่านั้นอุดมไปด้วยเทพที่จะมาอนุโมทนาสาธุการ
กับพระที่ได้มาปฏิบัติบำเพ็ญเพียรอย่างดี 
ทั้งชื่นใจ ทั้งอนุโมทนายินดีปรีดาด้วย

เมื่อพระได้บำเพ็ญเพียรแผ่เมตตาให้ไปโดยรอบไม่มีประมาณ 
ไม่แต่มนุษย์ เทพ เทวดา อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ แม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ 
จตุบท ทวิบาทโดยรอบ ย่อมได้รับกระแสแห่งความเยือกเย็น
ของการแผ่เมตตาบารมีของพระตลอด


(จากหนังสือหลวงปู่ศรี มหาวีโร พระผู้มากล้นด้วยบุญบารมี)

----------------------------------------------------------------------------

กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ 

กิเลสแท้ธรรมแท้อยู่ที่ใจ 
ส่วนเครื่องส่งเสริมและกดถ่วงกิเลสและธรรมนั้น
มีอยู่ทั่วไปทั้งภายในภายนอก

ฉะนั้น ท่านจึงสอนให้หลบหลีกปลีกตัวจากสิ่งยั่วยวน กวนใจ 
อันจะทำให้กิเลสที่มีอยู่ภายในกำเริบลำพอง มี รูป เสียง เป็นต้น
และสอนให้เที่ยวอยู่ในที่วิเวกสงัด
เพื่อกำจัดกิเลสชนิดต่าง ๆ ด้วยความเพียรได้ง่ายขึ้น 
อันเป็นการย่นวัฏฏะภายในใจให้สั้นเข้า 

----------------------------------------------------------------------------

จงรีบเร่งปฏิบัติธรรม 

พวกเราทั้งหลายจงรีบเร่งปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม 
เหมือนไฟกำลังไหม้เรือน จงรีบดับเร็วพลัน
ให้จิตใจเบื่อหน่ายคลายเมาวัฏสงสาร 
ทั้งโลกภายในคือหนังหุ้มอยู่โดยรอบ 
ทั้งโลกนอกที่รวมลงเป็นสังขารโลก 
ให้ยกดาบเล่มคมเข้าสู้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 


พิจารณาติดต่ออยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเถิด 
ความเบื่อหน่ายคลายเมาไม่ต้องประสงค์ 
ก็จะต้องได้รับแบบเย็น ๆ และแยบคายด้วย 
จะเป็นสัมมาวิมุตติ และสัมมาญาณะถ่องแท้ ไม่ต้องสงสัยดอก

พระธรรมเหล่านี้ ไม่ล่วงไปไหน 
มีอยู่ทรงอยู่ในปัจจุบันจิต ในปัจจุบันธรรม 
ที่เธอทั้งหลายตั้งไว้ที่หน้าสติหน้าปัญญาอยู่ด้วยกัน 
กลมกลืนในขณะเดียวนั้นแหละ 

----------------------------------------------------------------------------

ที่มา : เพจ กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สืบค้นจาก https://www.facebook.com/BuddhadhamChula/photos/a.217291275060261.46086.217286778394044/1123908264398553/?type=3&theater

การอบรมจิตที่ถูกต้อง 

จิตที่ได้รับการอบรมที่ถูกต้องแล้วปัญญาย่อมเกิดขึ้น 
จะมองดูอะไรก็เป็น “นิยายนิกธรรม” ทั้งสิ้น 


ส่วนผู้ไม่ได้รับการอบรมจิตที่ถูกต้อง ปัญญาแท้จริงก็ไม่เกิด 
แม้ผู้นั้นกำลังจับพระไตรปิฎกอ่านอยู่ก็ไม่เป็นผล 
ยิ่งทำให้เกิดความลังเลสงสัยตลอดไป 


ส่วนผู้มีปัญญาอบรมมาด้วยจิตที่ถูกต้อง 
แม้จะไม่ต้องจับพระไตรปิฎก 
แต่ก็น้อมเอาสิ่งต่าง ๆ มาเป็นธรรม เป็นยอดพระไตรปิฎกได้ 


หลวงปู่มั่นแสดงธรรมในวันมาฆบูชา 
----------------------------------------------------------------------------


เครื่องประกอบความเพียร มีสติปัญญาเป็นสำคัญ 
อยู่ที่ไหนอย่าให้เผลอสติ ให้มีปัญญาเสมอ 
อย่าสะทกสะท้าน อย่าหวั่นไหว อย่ากลัวว่าจะไม่ได้ ไม่ถึง 
นอกไปจากกลัวจะเผลอสติ กลัวจะไม่มีปัญญา 
นี่แหละคือเครื่องมือขุดค้นธรรม เพื่อความรู้แจ้งแทงตลอด 
ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือถอดถอนกิเลสทุกประเภทออกให้หมด 


(เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๑๙ 
หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ถ่ายทอดพระธรรมเทศนา
ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่แสดงธรรมในวันมาฆบูชา)

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow