Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา

ความรักของพระพุทธเจ้า

Posted By มหัทธโน | 14 ก.พ. 61
7,432 Views

  Favorite

 

ความรักของพระพุทธเจ้า : รักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้า 
 

นิยามความรักของพระพุทธเจ้า : ในช่วงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัทรี ที่ชี้ให้เห็นถึงคุณสมบัติของรักแท้และคู่บารมีของพระพุทธเจ้าค่ะ มาดูกันค่ะว่า ความรักอันยิ่งใหญ่ของทั้งสองพระองค์คืออะไร

 

ความรักคือการให้ จึงร่วมบำเพ็ญทานบารมี

ตัวอย่างให้เห็นว่า ความรักคือการให้ และเสียสละ อย่างไร

คนที่รู้จักรักเป็นคนที่เข้มแข็งมาก และหากสองคนเข้าใจกัน มีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือ เพื่อร่วมเดินทางเพื่อความพ้นทุกข์ ก็จะได้ชื่อว่าไม่อยู่กันอย่างเสียเวลาเปล่า

 

ท้าวสักกเทวราชจำแลงกายเป็นพราหมณ์ไปขอพระนางมัทรีจากพระเวสสันดร หลังจากที่พระองค์ได้ทรงทำมหาทาน ด้วยการพระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้แก่ชูชก

พระเวสสันดรไม่ทรงหวั่นไหวในการให้ทาน ทรงจับพระกรพระนางมัทรีมาหาพราหมณ์ และนำน้ำมาหลั่งในมือพราหมณ์ และพระราชทานพระนางมัทรีให้ ทรงตรัสว่า

“เราให้พระเทวีเป็นทานเพราะเธอเป็นที่เกลียดชังของเราก็หาไม่ เธอนั้นเป็นที่รักยิ่งของเรา แต่พระโพธิญาณนั้นเป็นที่รักของเรายิ่งกว่า และเป็นประโยชน์แก่มหาชน เราจึงให้เทวีที่รักของเราเป็นทาน”
 

ลำดับนั้น มหาปฐพีก็สั่นไหวไปถึงพรหมโลก ในกาลนั้น พระนางมัทรีผู้มีพระทัยอันประเสริฐ มิได้ทรงทำพระพักตร์กริ้วพระภัสดา ไม่ทรงกันแสง ทรงทอดพระเนตรดูพระสวามี ทรงเข้าใจพระสวามีว่าพระองค์นั้นทรงกระทำสิ่งประเสริฐ

 

พระนางทูลว่า

“หม่อมฉันเป็นเทวีของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นใหญ่ในหม่อมฉัน พระองค์ปรารถนาจะพระราชทานแก่ผู้ใดก็พึงพระราชทานแก่ผู้นั้น หรือเมื่อต้องการทรัพย์ก็พึงขายหม่อมฉัน หรือเมื่อต้องการเนื้อก็พึงฆ่าหม่อมฉัน พระองค์จงกระทำสิ่งที่ทรงชอบพระทัยเถิด หม่อมฉันไม่โกรธพระองค์เลย”
 

ท้าวสักกเทวราชทรงทราบอัธยาศัยอันประณีตของกษัตริย์ทั้งสอง จึงทรงอนุโมทนาและชมเชยสองกษัตริย์ว่า ได้ทำสิ่งที่ยากยิ่งอันนรชนไม่อาจทำได้

“ข้าพระองค์ขอถวายพระนางมัทรีคืนแด่พระองค์ผู้เจริญ เพราะพระองค์ทรงมีพระฉันทะอัธยาศัยบริสุทธิ์เสมอกันโดยแท้ ขอพระองค์ทรงบำเพ็ญทานต่อไปตามสมควรเถิด หม่อมฉันคือท้าวสักกะจอมเทพมาสู่สำนักพระองค์...”
 

 

เว็บไซต์ทรูปลูกปัญญาดอทคอมเป็นเพียงผู้ให้บริการพื้นที่เผยแพร่ความรู้เพื่อประโยชน์ของสังคม ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏในบทความเป็นการเผยแพร่โดยผู้ใช้งาน หากพบเห็นข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมหรือละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อดำเนินการต่อไป
  • Posted By
  • มหัทธโน
  • 4 Followers
  • Follow